Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 69/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 202396 văn bản

81

Nghị định 73/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Công an xã

73/2009/ND-CP,Nghị định 73 2009,Chính phủ,Pháp lệnh Công an xã,Công an xã,Phó trưởng Công an xã,Trưởng Công an xã,Hướng dẫn CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 73/2009/NĐ-CP

Ban hành: 07/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2009

82

Nghị định 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

72/2009/ND-CP,Nghị định 72 2009,Chính phủ,Ngành nghề kinh doanh có điều kiện,Điều kiện an ninh trật tự,An ninh trật tự,Doanh nghiệp,Thương mại CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 72/2009/NĐ-CP

Ban hành: 03/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2009

83

Nghị định 71/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

71/2009/ND-CP,Nghị định 71 2009,Chính phủ,Thanh tra Văn hóa Thể thao Du lịch,Thanh tra Văn hóa,Thanh tra Thể thao,Thanh tra Du lịch,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 28/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2009

84

Nghị định 70/2009/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề

70/2009/ND-CP,Nghị định 70 2009,Chính phủ,Quản lý nhà nước về dạy nghề,Quản lý Nhà nước,Dạy nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 70/2009/NĐ-CP

Ban hành: 21/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2009

85

Nghị định 68/2009/NĐ-CP sửa đổi Khoản 7 Điều 4 Nghị định 37/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

68/2009/ND-CP,Nghị định 68 2009,Chính phủ,Thuốc chữa bệnh,Xúc tiến thương mại,Hoạt động xúc tiến thương mại,Luật Thương mại,Hướng dẫn,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 68/2009/NĐ-CP

Ban hành: 06/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2009

86

Nghị định 67/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

67/2009/ND-CP,Nghị định 67 2009,Chính phủ,Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật,Luật Tiêu chuẩn,Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa,Chất lượng sản phẩm hàng hóa,Sửa đổi,Bổ sung CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2009

87

Nghị định 66/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 142/2003/NĐ-CP quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

66/2009/ND-CP,Nghị định 66 2009,Chính phủ,Đưa vào trường giáo dưỡng,Biện pháp xử lý hành chính,Xử lý hành chính,Sửa đổi,Bổ sung,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Ban hành: 01/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

88

Nghị định 65/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2003/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

65/2009/ND-CP,Nghị định 65 2009,Chính phủ,Tiêu chuẩn vật chất hậu cần,Quân nhân tại ngũ,Tiêu chuẩn quân trang,Sửa đổi,Bổ sung CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 65/2009/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 31/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2009

89

Nghị định 64/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

64/2009/ND-CP,Nghị định 64 2009,Chính phủ,Chính sách cán bộ,Chính sách cán bộ y tế,Vùng đặc biệt khó khăn,Vùng khó khăn,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 30/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

90

Nghị định 63/2009/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định 30/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ

63/2009/ND-CP,Nghị định 63 2009,Chính phủ,Cơ quan thuộc Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bãi bỏ Nghị định,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 63/2009/NĐ-CP

Ban hành: 29/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

91

Nghị định 62/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

62/2009/ND-CP,Nghị định 62 2009,Chính phủ,Luật bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế,Hướng dẫn,Bảo hiểm CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 62/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 27/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2009

92

Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

61/2009/ND-CP,Nghị định 61 2009,Chính phủ,Thừa phát lại,Thí điểm thừa phát lại,Thí điểm chế định Thừa phát lại,Chế định Thừa phát lại,Văn phòng Thừa phát lại,Tổ chức hoạt động,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------

Ban hành: 24/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2009

93

Nghị định 60/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

60/2009/ND-CP,Nghị định 60 2009,Chính phủ,Lĩnh vực tư pháp,Xử phạt hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 60/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 23/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

94

Nghị định 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại

59/2009/ND-CP,Nghị định 59 2009,Chính phủ,Ngân hàng thương mại,Ngân hàng thương mại Nhà nước,Ngân hàng thương mại Việt Nam,Tài chính ngân hàng thương mại,Ngân hàng thương mại cổ phần,Tổ chức hoạt động,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2009

95

Nghị định 58/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

58/2009/ND-CP,Nghị định 58 2009,Chính phủ,Thủ tục thi hành án dân sự,Thi hành Bộ luật dân sự,Luật Dân sự,Hướng dẫn,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 58/2009/NĐ-CP

Ban hành: 13/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2009

96

Nghị định 57/2009/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3 điều 8 Nghị định 12/2007/NĐ-CP về công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân

57/2009/ND-CP,Nghị định 57 2009,Chính phủ,Phục vụ có thời hạn trong Công an,Công dân phục vụ có thời hạn,Sửa đổi,Bổ sung,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 57/2009/NĐ-CP

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2009

97

Nghị định 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

56/2009/ND-CP,Nghị định 56 2009,Chính phủ,Trợ giúp doanh nghiệp,Phát triển doanh nghiệp,Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 56/2009/NĐ-CP

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

98

Nghị định 55/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

55/2009/ND-CP,Nghị định 55 2009,Chính phủ,Bình đẳng giới,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 55/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

99

Nghị định 54/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

54/2009/ND-CP,Nghị định 54 2009,Chính phủ,Đo lường chất lượng hàng hóa,Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,Xử phạt vi phạm hành chính,Thương mại,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 05/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

100

Nghị định 53/2009/NĐ-CP về phát hành trái phiếu quốc tế

53/2009/ND-CP,Nghị định 53 2009,Chính phủ,Phát hành trái phiếu quốc tế,Trái phiếu quốc tế,Phát hành trái phiếu,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 53/2009/NĐ-CP

Ban hành: 04/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201