Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5503 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2013/BGTVT về xe đạp điện do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN68:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN68:2013,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 68:2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XE ĐẠP ĐIỆN National TechnicaI Regulation on Electric Bicycles Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện số hiệu QCVN 68:2013/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng, Bộ Khoa học

Ban hành: 01/11/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68: 2013/BTTTT về thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biển do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN68:2013/BTTTT,Quy chuẩn QCVN68:2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Hệ thống nhận dạng tự động AIS trên tàu biển ,Hệ thống nhận dạng tự động AIS,QCVN 68: 2013/BTTTT ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 68: 2013/BTTTT VỀ THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG AIS SỬ DỤNG TRÊN TÀU BIỂN National

Ban hành: 10/01/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 15:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN15:2013/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN15:2013,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QCVN 15: 2013/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI GIÀY HOẶC ỦNG CÁCH ĐIỆN National technical regulation on safe work for dielectric foot-wear Lời nói đầu QCVN 15: 2013/BLĐTBXH do Cục An toàn lao động biên soạn,

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

4

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 13:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Pa lăng điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN13:2013/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN13:2013,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Điện - điện tử QCVN 13: 2013/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI PA LĂNG ĐIỆN National technical regulation on safe work for electrical tackle Lời nói đầu QCVN 13: 2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

5

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN12:2013/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN12:2013,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Xây dựng QCVN 12: 2013/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI SÀN THAO TÁC TREO National technical regulation on safe work of suspended access equipment Lời nói đầu QCVN 12: 2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

6

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 17:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN17:2013/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN17:2013,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Điện - điện tử QCVN 17:2013/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC HÀN HƠI National technical regulation on safe work for Oxy-fuel welding work Lời nói đầu QCVN 17: 2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

7

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 14:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN14:2013/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN14:2013,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Điện - điện tử QCVN 14: 2013/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ỐNG CÁCH ĐIỆN CÓ CHỨA BỌT VÀ SÀO CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐẶC DÙNG ĐỂ LÀM VIỆC KHI CÓ ĐIỆN National technical regulation on safe work of Insulating foam-filled tubes

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

8

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN16:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với máy vận thăng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN16:2013/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN16:2013,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Công nghiệp QCVN 16: 2013/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI MÁY VẬN THĂNG National technical regulation on safe work for builders hoists Lời nói đầu QCVN 16: 2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

9

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 18:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN18:2013/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN18:2013,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Điện - điện tử QCVN 18:2013/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY THỦY LỰC National technical regulation on safe work for Hydraulic lift Lời nói đầu QCVN 18:2013/BLĐTBXH - về an toàn lao động đối với

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2013/BGTVT/SĐ1:2015 về Xe đạp điện

QCVN68:2013/BGTVT/SD1:2015,Quy chuẩn QCVN68:2013,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông SỬA ĐỔI 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XE ĐẠP ĐIỆN National Technical Regulation on Electric Bicycles Lời nói đầu Sửa đổi 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 68:2013

Ban hành: 06/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với thang máy

về an toàn lao động đối với thang máy điện ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2011. - QCVN 18:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực ban hành kèm theo Thông tư số 42/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013. - QCVN 26:2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

QCVN37:2019/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN37:2019,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QCVN 37:2019/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI QUẦN ÁO BẢO VỆ CHỐNG NHIỆT VÀ LỬA National technical regulation for Clothing to protect against heat and flame Lời nói đầu QCVN 37:2019/BLĐTBXH do Cục An toàn lao động biên

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn

QCVN36:2019/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN36:2019,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QCVN 36:2019/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN - GIÀY ỦNG AN TOÀN National technical regulation for Protection Equipment - Safe Shoes Lời nói đầu QCVN 36:2019/BLĐTBXH do Cục An toàn lao động biên

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng

QCVN35:2019/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN35:2019,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QCVN 35:2019/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT DÙNG TRONG CÔNG TRÌNH VUI CHƠI CÔNG CỘNG National technical regulation on safe work for alpine slide Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2018/BLĐTBXH về An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

QCVN34:2018/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN34:2018,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QCVN 34:2018/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ National technical regulation on safe work in confined spaces Lời nói đầu QCVN 34:2018/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với thang máy gia đình

QCVN32:2018/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN32:2018,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Công nghiệp QCVN 32:2018/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY GIA ĐÌNH National technical regulation on safe work for homelift  Lời nói đầu QCVN 32:2018/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-68:2014 (IEC 60335-2-68:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự An toàn Phần 2- 68: Yêu cầu cụ thể đối với máy giặt thảm kiểu phun hút dùng cho mục đích thương mại

TCVN5699-2-68:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-68:2014,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-68:2014 IEC 60335-2-68:2012 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-68: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY GIẶT THẢM KIỂU PHUN HÚT DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI Household and similar

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2017/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

QCVN31:2017/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN31:2017,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QCVN 31:2017/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG National technical regulation on safe work of pipe lines for steam and hot water Lời nói đầu QCVN 31:2017/BLĐTBXH - Quy

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy

QCVN26:2016/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN26:2016,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Công nghiệp QCVN 26:2016/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY ĐIỆN KHÔNG BUỒNG MÁY National technical regulation on safe work for machine room-less electric lift Lời nói đầu QCVN 26:2016/BLĐTBXH - Quy

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2016/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục

QCVN30:2016/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN30:2016,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Công nghiệp QCVN 30:2016/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC National technical regulation on safe work for Overhead, Gantry cranes Lời nói đầu QCVN 30:2016/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9