Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 68/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4926 văn bản

1

Thông tư 68/2010/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

68/2010/TT-BTC,Thông tư 68 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 68/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2010

2

Thông tư 68/2009/TT-BTC sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07 trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

68/2009/TT-BTC,Thông tư 68 2009,Bộ Tài chính,Sửa đổi mức thuế suất,Sửa đổi mã số thuế,Thuế nhập khẩu ưu đãi,Nhóm 03.06,Nhóm 03.07,Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2009

3

Thông tư 68/2005/TT-BTC hướng dẫn phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí nộp ngân sách giữa ngân sách các cấp do Bộ Tài chính ban hành

68/2005/TT-BTC,Thông tư 68 2005,Bộ Tài chính,Phân chia thuế của các nhà thầu phụ,Phân chia thuế,Thuế giá trị gia tăng,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Khai thác dầu khí,Khai thác mỏ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Thông tư 68/2004/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán và cấp phát kinh phí cho học viên Việt Nam đào tạo tại Liên bang Nga từ nguồn chuyển đổi “Nợ thành Viện trợ” theo Hiệp định xử lý nợ ngày 13/09/2000 do Bộ Tài chính ban hành

68/2004/TT-BTC,Thông tư 68 2004,Bộ Tài chính,Kinh phí đào tạo tại Nga,Hiệp định xử lý nợ,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

5

Thông tư 68/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định 75/1998/QĐ-TTg quy định mã số đối tượng nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

68/2003/TT-BTC,Thông tư 68 2003,Bộ Tài chính,Mã số đối tượng nộp thuế,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Sô: 68/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm

Ban hành: 17/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

6

Thông tư 68/2002/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để đóng mới toa xe do Bộ Tài chính ban hành

68/2002/TT-BTC,Thông tư 68 2002,Bộ Tài chính,Miễn thuế nhập khẩu,Vật tư,Máy móc,Thiết bị,Nhập khẩu để đóng mới toa xe,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/2002/TT-BTC

Ban hành: 15/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

7

Thông tư 68/2001/TT-BTC hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

68/2001/TT-BTC,Thông tư 68 2001,Bộ Tài chính,Hoàn trả khoản thu đã nộp ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/2001/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2001

Ban hành: 24/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

8

Thông tư 160/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTC-MTTW về công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động của Bộ Tài chính ban hành

160/2010/TT-BTC,Thông tư 160 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Quản lý tài chính,Cuộc vận động,Toàn dân đoàn kết,Xây dựng đời sống văn hóa,Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 19/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2010

9

Thông tư 159/2010/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

159/2010/TT-BTC,Thông tư 159 2010,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Hệ thống quản lý chất lượng,TCVN ISO 9001:2008,Cơ quan hành chính Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 15/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2010

10

Thông tư 158/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ do Bộ Tài chính ban hành

158/2010/TT-BTC,Thông tư 158 2010,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Hướng dẫn,Cục Sở hữu trí tuệ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 158/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

11

Thông tư 155/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

155/2010/TT-BTC,Thông tư 155 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Lệ phí cấp giấy phép,Lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản,Hoạt động khoáng sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

12

Thông tư 156/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 2510 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

156/2010/TT-BTC,Thông tư 156 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Thuế suất thuế nhập khẩu,Quặng Apatit,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 156/2010/TT-BTC

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

13

Thông tư 154/2010/TT-BTC ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

154/2010/TT-BTC,Thông tư 154 2010,Bộ Tài chính,Quy chế,Tính giá tài sản,Tính giá hàng hóa,Tính giá dịch vụ,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 154/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2010

14

Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

153/2010/TT-BTC,Thông tư 153 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Hoá đơn bán hàng hóa,Hoá đơn cung ứng dịch vụ ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 153/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2010

15

Thông tư 152/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

152/2010/TT-BTC,Thông tư 152 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Kế toán áp dụng,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,Chứng khoán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 152/2010/TT-BTC

Ban hành: 28/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

16

Thông tư 151/2010/TT-BTC hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Bộ Tài chính ban hành

151/2010/TT-BTC,Thông tư 151 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Khoản nộp ngân sách nhà nước ,Quy hoạch sử dụng đất,Thu hồi đất,Bồi thường hỗ trợ và tái định cư,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 27/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

17

Thông tư 149/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly do Bộ Tài chính ban hành

149/2010/TT-BTC,Thông tư 149 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Thuế giá trị gia tăng,Quản lý hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 149/2010/TT-BTC

Ban hành: 27/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

18

Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí do Bộ Tài chính ban hành

150/2010/TT-BTC,Thông tư 150 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Thuế giá trị gia tăng,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Cơ quan báo chí,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 150/2010/TT-BTC

Ban hành: 27/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

19

Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng do Bộ Tài chính ban hành

148/2010/TT-BTC,Thông tư 148 2010,Bộ Tài chính,Biện pháp phòng chống rửa tiền ,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 148/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2010

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2010

20

Thông tư 147/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2601 tại danh mục mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

147/2010/TT-BTC,Thông tư 147 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Thuế suất thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 147/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server251