Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 68/2002/ND-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54768 công văn

1

Công văn 5561/TCT-TTKT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

5561/TCT-TTKT,Công văn 5561 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP,Quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

2

Công văn 43/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra, giám sát kho bãi, địa điểm theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

43/TCHQ-GSQL,Công văn 43 2021,Tổng cục Hải quan,Giám sát kho theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Giám sát bãi theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Giám sát địa điểm theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

3

Công văn 5582/VKSTC-V15 năm 2020 thực hiện chế độ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5582/VKSTC-V15,Công văn 5582 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Chế độ đối với hợp đồng lao động theo 68/2000/NĐ-CP,Thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo 68/2000/NĐ-CP,Chế độ đối với hợp đồng lao động trong cơ quan,Lao động - Tiền lương VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

4

Công văn 4324/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

4324/BXD-KTXD,Công văn 4324 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP,Thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

5

Công văn 2835/TCT-TTKT năm 2020 về Hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

2835/TCT-TTKT,Công văn 2835 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP,Tổng Cục thuế Hướng dẫn thực hiện 68/2020/NĐ-CP,Quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

6

Công văn 3473/BCT-ĐL năm 2020 về áp dụng Bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành điện theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

--------------- Số: 3473/BCT-ĐL V/v áp dụng Bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành điện theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020 Kính gửi: - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

7

Công văn 3331/VPCP-CN năm 2020 tình hình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

3331/VPCP-CN,Công văn 3331 2020,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP,Tình hình thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Văn phòng Chính phủ,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

8

Công văn 1408/UBND-KT năm 2020 thực hiện quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

1408/UBND-KT,Công văn 1408 2020,Thành phố Hà Nội,Quản lý chi phí xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo 68/2019/NĐ-CP,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

9

Công văn 1449/SXD-KTVL năm 2020 về thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành

1449/SXD-KTVL,Công văn 1449 2020,Thành phố Hải Phòng,Thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP Hải Phòng,Thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hải Phòng,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Sở Xây dựng Hải Phòng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ XÂY DỰNG -------

Ban hành: 19/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

10

Công văn 2462/SXD-KTXD năm 2020 về thực hiện quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số: 2462/SXD-KTXD V/v thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố. Ngày 14/8/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

11

Công văn 10402/BGTVT-CQLXD năm 2019 thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số: 10402/BGTVT-CQLXD V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: - Các Vụ thuộc Bộ GTVT; - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Các Cục quản lý

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

12

Công văn 11380/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11380/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân TP.Hải Phòng. Phúc đáp công văn số 2000/UBND-CT (gửi Cục Hải quan TP.Hải Phòng đồng gửi Tổng cục Hải quan)

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

13

Công văn 4242/QLD-KD năm 2019 về chuyển nhượng thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 68 Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý Dược ban hành

V/v chuyển nhượng thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai. (78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) Cục Quản lý Dược nhận được Văn thư số 294/CV-BM ngày 14/03/2019 của Bệnh viện về việc chuyển nhượng

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

14

Công văn 5096/BNV-TCBC năm 2018 về giảm 10% hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành

5096/BNV-TCBC V/v giảm 10% hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị nghiệp công lập Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Trả lời văn bản số 830/UBND-NC ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về đề nghị xem xét việc giảm

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

15

Công văn 252/GSQL-TH năm 2018 về vướng mắc thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

--------------- Số: 252/GSQL-TH V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan TP.Cần Thơ. Trả lời công văn số 123/HQCT-NV ngày 17/1/2017 của Cục Hải quan TP.Cần Thơ về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

16

Công văn 3072/GSQL-TH năm 2017 về thực hiện quy định tại Điều 22 Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số: 3072/GSQL-TH V/v thực hiện quy định tại Điều 22 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Tổng công ty Phát điện 2 (Đ/c: Số 01, đường Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ) Trả lời công văn số 3890/GENCO2-KH+PC tháng

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

17

Công văn 6653/BNV-CCVC năm 2020 báo cáo về thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP và đề xuất việc sử dụng, cơ chế hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành

6653/BNV-CCVC,Công văn 6653 2020,Bộ Nội vụ,Báo cáo thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP,Cơ chế hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

18

Công văn 10686/VPCP-KTTH năm 2017 về việc thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 10686/VPCP-KTTH V/v thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 10550/BTC-TCHQ ngày 09 tháng 8 năm 2017, ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 9972/BGTVT-VT ngày 01 tháng 9 năm 2017), Công

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2017

19

Công văn 5927/TCHQ-GSQL năm 2017 về Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 5927/TCHQ-GSQL V/v Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Ngày 15/08/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày

Ban hành: 08/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

20

Công văn 4916/TCHQ-GSQL năm 2017 về điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 4916/TCHQ-GSQL V/v điều kiện KDHMT theo Nghị định số 68/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Trả lời công văn số 1568/HQLS-GSQL ngày 03/7/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP

Ban hành: 25/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.221.162