Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 5243 tiêu chuẩn

101

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-132:1998 về cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-132:1998,Tiêu chuẩn ngành TCN68-132:1998,Tổng cục Bưu điện,Cáp thông tin kim loại ,Yêu cầu kỹ thuật,Mạng điện thoại nội hạt,Điện - điện tử TCN 68 - 132: 1998 CÁP THÔNG TIN KIM LOẠI DÙNG CHO MẠNG ĐIỆN THOẠI NỘI HẠT YÊU CẦU KỸ THUẬT Multipair metallic telephone cables for local networks Technical requirement

Ban hành: 29/12/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

102

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-177:1998 về hệ thống thông tin quang và viba SDH - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-177:1998,Tiêu chuẩn ngành TCN68-177:1998,Tổng cục Bưu điện,Hệ thống thông tin quang ,Viba SDH ,Yêu cầu kỹ thuật ,Điện - điện tử TCN 68 - 177: 1998 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG VÀ VIBA SDH YÊU CẦU KỸ THUẬT OPTICAL FIBER AND MICROWAVE TRANSMISSION SYSTEM BASED ON THE SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY TECHNICAL

Ban hành: 21/12/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-174:1998 về quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-174:1998,Tiêu chuẩn ngành TCN68-174:1998,***,TCN 68-174:1998,Quy phạm chống sét và tiếp đất,Công trình viễn thông,Tổng cục Bưu điện,Điện - điện tử TCN 68 - 174: 1998 QUY PHẠM CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG CODE OF PRACTICE FOR LIGHTNING PROTECTION AND EARTHING FOR TELECOMMUNICATION PLANTS

Ban hành: 19/12/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

104

Tiêu chuẩn ngành TCN68-175:1998 về các giao diện điện phân cấp số - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-175:1998,Tiêu chuẩn ngành TCN68-175:1998,Tổng cục Bưu điện,Giao diện điện phân cấp số ,Yêu cầu kỹ thuật ,Điện - điện tử TCN 68 - 175: 1998 CÁC GIAO DIỆN ĐIỆN PHÂN CẤP SỐ YÊU CẦU KỸ THUẬT PHYSICAL/ELECTRICAL HIERACHICAL DIGITAL INTERFACES TECHNICAL REQUIREMENT MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 19/12/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Tiêu chuẩn ngành TCN68-173:1998 về giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống truyền dẫn SDH - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-173:1998,Tiêu chuẩn ngành TCN68-173:1998,Tổng cục Bưu điện,Giao diện quang,Thiết bị truyền dẫn SDH ,Hệ thống truyền dẫn SDH,Yêu cầu kỹ thuật,Điện - điện tử TCN 68 - 173 : 1998 GIAO DIỆN QUANG CHO CÁC THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SDH YÊU CẦU KỸ THUẬT OPTICAL INTERFACES FOR EQUIPMENT AND SYSTEMS RELATING TO THE

Ban hành: 09/12/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

106

Tiêu chuẩn ngành TCN68-172:1998 về giao diện kết nối mạng - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-172:1998,Tiêu chuẩn ngành TCN68-172:1998,Tổng cục Bưu điện,Yêu cầu kỹ thuật ,Giao diện kết nối mạng ,Điện - điện tử TCN 68 - 172: 1998 GIAO DIỆN KẾT NỐI MẠNG YÊU CẦU KỸ THUẬT INTERFACES FOR INTERCONNECTION TECHNICAL REQUIREMENT MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Thuật ngữ

Ban hành: 29/09/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

107

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-170:1998 về chất lượng mạng viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-170:1998,Tiêu chuẩn ngành TCN68-170:1998,Tổng cục Bưu điện,Chất lượng mạng viễn thông,Yêu cầu kỹ thuật,Điện - điện tử TCN 68 - 170: 1998 CHẤT LƯỢNG MẠNG VIỄN THÔNG YÊU CẦU KỸ THUẬT TELECOMMUNICATION NETWORK PERFORMANCE TECHNICAL REQUIREMENT MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2.

Ban hành: 29/09/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-171:1998 về đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-171:1998,Tiêu chuẩn ngành TCN68-171:1998,Tổng cục Bưu điện,Yêu cầu kỹ thuật,Đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ,TCN 68-171:1998 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-171:1998 ĐỒNG HỒ CHỦ TRONG MẠNG ĐỒNG BỘ - YÊU CẦU KỸ THUẬT MÃ SỐ: TCN 68-171:1998. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Quyết định của Tổng cục trưởng

Ban hành: 29/09/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

109

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-169:1998 về hệ thống báo hiệu R2 - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-169:1998,Tiêu chuẩn ngành TCN68-169:1998,Tổng cục Bưu điện,Tiêu chuẩn hệ thống báo hiệu R2,Yêu cầu kỹ thuật,TCN 68-169:1998,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-169:1998 HỆ THỐNG BÁO HIỆU R2 YÊU CẦU KỸ THUẬT Specifications of Signalling System R2 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Quyết định của Tổng

Ban hành: 25/06/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

110

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-164:1997 về lỗi bít và rung pha của các đường truyền dẫn số - Yêu cầu kỹ thuật và Quy trình đo kiểm do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-164:1997,Tiêu chuẩn ngành TCN68-164:1997,Tổng cục Bưu điện,Lỗi bit đường truyền dẫn số,Rung pha của các đường truyền dẫn số,Yêu cầu kỹ thuật,Quy trình đo kiểm ,TCN 68-164:1997 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-164:1997 LỖI BIT VÀ RUNG PHA CỦA CÁC ĐƯỜNG TRUYỀN DẪN SỐ YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH ĐO KIỂM

Ban hành: 30/12/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

111

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-165:1997 về thiết bị nhân kênh số - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-165:1997,Tiêu chuẩn ngành TCN68-165:1997,Tổng cục Bưu điện,Yêu cầu kỹ thuật,Thiết bị nhân kênh số ,TCN 68-165:1997,Điện - điện tử TCN 68-165:1997 THIẾT BỊ NHÂN KÊNH SỐ YÊU CẦU KỸ THUẬT DIGITAL CIRCUIT MULTIPLICATION EQUIPMENT TECHNICAL REQUIREMENT MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng..

Ban hành: 30/12/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

112

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-166:1997 về hệ thống điện thoại dùng thẻ - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-166:1997,Tiêu chuẩn ngành TCN68-166:1997,Tổng cục Bưu điện,Yêu cầu kỹ thuật,Hệ thống điện thoại dùng thẻ,TCN 68-166:1997,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-166:1997 HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI DÙNG THẺ YÊU CẦU KỸ THUẬT CARD PAYPHONE SYSTEMS TECHNICAL REQUIREMENT MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm

Ban hành: 30/12/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

113

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-168:1997 về trạm mặt đất VSAT - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-168:1997,Tiêu chuẩn ngành TCN68-168:1997,Tổng cục Bưu điện,Yêu cầu kỹ thuật,Trạm mặt đất VSAT,TCN 68-168:1997,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-168:1997 TRẠM MẶT ĐẤT VSAT YÊU CẦU KỸ THUẬT VSAT EARTH STATION TECHNICAL REQUIREMENT MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Định

Ban hành: 30/12/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

114

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-167:1997 về thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tải điện - yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-167:1997,Tiêu chuẩn ngành TCN68-167:1997,Tổng cục Bưu điện,TCN 68-167:1997 ,Thiết bị chống quá áp,Thiết bị chống quá dòng ,Ảnh hưởng của sét ,Đường dây tải điện ,Yêu cầu kỹ thuật,Tổng cục Bưu điện,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 167: 1997 THIẾT BỊ CHỐNG QUÁ ÁP, QUÁ DÒNG DO ẢNH HƯỞNG CỦA SÉT VÀ ĐƯỜNG DÂY TẢI

Ban hành: 30/12/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

115

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163B:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần đối tượng sử dụng ISDN (ISUP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-163B:1997,Tiêu chuẩn ngành TCN68-163B:1997,Tổng cục Bưu điện,Yêu cầu kỹ thuật,Hệ thống báo hiệu số 7,Phần đối tượng sử dụng ISDN ,TCN 68-163B:1997,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-163B:1997 HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHẦN ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ISDN (ISUP) LỜI NÓI ĐẦU Bộ tiêu chuẩn về hệ

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163A:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần chuyển giao tin báo (MTP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-163A:1997,Tiêu chuẩn ngành TCN68-163A:1997,Tổng cục Bưu điện,Hệ thống báo hiệu số 7,Yêu cầu kỹ thuật,Phần chuyển giao tin báo ,TCN 68-163A:1997,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-163A:1997 HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHẦN CHUYỂN GIAO TIN BÁO (MTP) GIỚI THIỆU Các bảng dưới đây trình bày

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

117

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần cơ sở do do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-163:1997,Tiêu chuẩn ngành TCN68-163:1997,Tổng cục Bưu điện,Hệ thống báo hiệu số 7,Yêu cầu kỹ thuật,Phần cơ sở ,TCN 68-163:1997,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-163:1997 HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHẦN CƠ SỞ LỜI NÓI ĐẦU Bộ tiêu chuẩn về hệ thống báo hiệu số 7 bao gồm 3 phần không thể tách

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

118

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-157:1996 về thiết bị vi ba số 140 Mbit/s - yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-157:1996,Tiêu chuẩn ngành TCN68-157:1996,Tổng cục Bưu điện,Yêu cầu kỹ thuật,Thiết bị vi ba số 140 Mbit/s ,TCN 68-157:1996 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 157: 1996 THIẾT BỊ GHÉP KÊNH SỐ 140 MBIT/S YÊU CẦU KỸ THUẬT 140 MBIT/S DIGITAL MULTIPLEX EQUIPMENT TECHNICAL STANDARD MỤC LỤC

Ban hành: 03/12/1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

119

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-159:1996 về thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s - yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-159:1996,Tiêu chuẩn ngành TCN68-159:1996,Tổng cục Bưu điện,Yêu cầu kỹ thuật,Thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s,TCN 68-159:1996 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 159: 1996 THIẾT BỊ GHÉP KÊNH SỐ 34 MBIT/S YÊU CẦU KỸ THUẬT 34 MBIT/S DIGITAL MULTIPLEX EQUIPMENT TECHNICAL STANDARD

Ban hành: 03/12/1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-160:1996 về cáp sợi quang - yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-160:1996,Tiêu chuẩn ngành TCN68-160:1996,Tổng cục Bưu điện,Yêu cầu kỹ thuật,Cáp sợi quang,TCN 68-160:1996,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-160:1996 LỜI NÓI ĐẦU TCN 68-160:1996 được biên soạn dựa trên các khuyến nghị G.651, G.652, G.653, G.654, K.25, L.10 của ITU - T, tiêu chuẩn quốc tế IEC - 794. TCN

Ban hành: 03/12/1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64