Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 5254 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-227:2004 về dịch vụ truy nhập Internet ADSL - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-227:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN68-227:2004,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ truy nhập Internet ADSL,Tiêu chuẩn chất lượng,Chất lượng dịch vụ truy nhập internet ADSL,TCN 68-227:2004,Điện - điện tử TCN 68 - 227: 2004 DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET ADSL TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ADSL INTERNET ACCESS SERVICE QUALITY

Ban hành: 29/07/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

42

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-226:2004 về kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-226:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN68-226:2004,Bộ Bưu chính Viễn thông,Kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s,Chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số ,Tiêu chuẩn chất lượng,Kênh thuê riêng cấu trúc số ,TCN 68-226:2004,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 226: 2004 KÊNH THUÊ RIÊNG CẤU TRÚC SỐ TỐC ĐỘ 2048 KBIT/S TIÊU CHUẨN

Ban hành: 29/07/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

43

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-220:2004 về thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT - 2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD) - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-220:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN68-220:2004,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT ,Trải phổ trực tiếp ,Yêu cầu kỹ thuật,Điện - điện tử TCN 68 - 220: 2004 THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG IMT-2000 CDMA TRẢI PHỔ TRỰC TIẾP (W-CDMA FDD) YÊU CẦU KỸ THUẬT Base stations for imt-2000

Ban hành: 29/07/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

44

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-222:2004 về máy di động CDMA - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-222:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN68-222:2004,Bộ Bưu chính Viễn thông,Máy di động CDMA,Yêu cầu kỹ thuật ,Điện - điện tử TCN 68 - 222: 2004 MÁY DI ĐỘNG CDMA YÊU CẦU KỸ THUẬT CDMA MOBILE STATION TECHNICAL REQUIREMENTS MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi 1.2. Tài liệu

Ban hành: 29/07/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

45

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-223:2004 về thiết bị đầu cuối trong hệ thống PHS - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-223:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN68-223:2004,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị đầu cuối,Hệ thống PHS,Yêu cầu kỹ thuật,Điện - điện tử TCN 68 - 223: 2004 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI TRONG HỆ THỐNG PHS YÊU CẦU KỸ THUẬT Phs terminal equipment Technical requirements MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 29/07/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

46

Tiêu chuần ngành TCN68-224:2004 về giao thức kết nối giữa mạng GSM GPRS và mạng Internet (giao thức IP) - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-224:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN68-224:2004,Bộ Bưu chính Viễn thông,Giao thức kết nối ,Mạng GSM GPRS,Mạng Internet,Giao thức ip,Yêu cầu kỹ thuật ,Điện - điện tử TIỂU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 224: 2004 GIAO THỨC KẾT NỐI GIỮA MẠNG GSM GPRS VÀ MẠNG INTERNET (GIAO THỨC IP) YÊU CầU KỸ THUẬT Interconnecting

Ban hành: 29/07/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

47

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-225:2004 về giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-225:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN68-225:2004,Bộ Bưu chính Viễn thông,Giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số,Không cấu trúc số,Yêu cầu kỹ thuật,Tốc độ 2048 kbit/s,Điện - điện tử TCN 68 – 225 : 2004 GIAO DIỆN KÊNH THUÊ RIÊNG CẤU TRÚC SỐ VÀ KHÔNG CẤU TRÚC SỐ TỐC ĐỘ 2048 KBIT/S YÊU CẦU KỸ THUẬT NETWORK INTERFACE

Ban hành: 29/07/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

48

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-219:2004 về thiết bị trạm gốc của hệ thống GMS - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-219:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN68-219:2004,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị trạm gốc,Hệ thống GMS ,Yêu cầu kỹ thuật ,Điện - điện tử TCN 68 - 219: 2004 THIẾT BỊ TRẠM GỐC CỦA HỆ THỐNG GSM YÊU CẦU KỸ THUẬT GSM BASE STATION EQUIPMENT TECHNICAL REQUIREMENTS MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp

Ban hành: 29/07/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

49

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-221:2004 về máy di động GSM (pha 2 và 2+) - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-221:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN68-221:2004,Bộ Bưu chính Viễn thông,Máy di động GSM,Yêu cầu kỹ thuật,TCN 68-221:2004 ,Điện - điện tử TCN 68 - 221: 2004 MÁY DI ĐỘNG GSM (PHA 2 VÀ 2+) YÊU CẦU KỸ THUẬT GSM MOBILE STATION (PHASE 2 AND 2+) TECHNICAL REQUIREMENTS MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi

Ban hành: 29/07/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

50

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-191:2003 về tương thích điện từ (emc) - thiết bị viễn thông - yêu cầu chung về phát xạ do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-191:2003,Tiêu chuẩn ngành TCN68-191:2003,Bộ Bưu chính Viễn thông,TCN68-191:2003,Tương thích điện từ emc,Thiết bị viễn thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-191: 2003 "TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - THIẾT BỊ VIỄN THÔNG - YÊU CẦU CHUNG VỀ PHÁT XẠ MỤC LỤC Lời nói đầu Quyết định ban hành của Bộ trưởng

Ban hành: 29/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

51

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-192:2003 về tương thích điện từ (emc) thiết bị thông tin vô tuyến điện yêu cầu chung về tương thích điện từ do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-192:2003,Tiêu chuẩn ngành TCN68-192:2003,Bộ Bưu chính Viễn thông,TCN68-192:2003,Tương thích điện từ emc,Thiết bị thông tin vô tuyến điện,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-192: 2003 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) THIẾT BỊ THÔNG TIN VÔ TUYẾN ĐIỆN YÊU CẦU CHUNG VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ElectroMagnetic Compatibility

Ban hành: 29/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

52

Tiêu chuẩn ngành TCN 68– 143:2003 về thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68–143:2003,Tiêu chuẩn ngành TCN68–143:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ, TCN68– 43:2003,Thiết bị điện thoại không dây,Loại kéo dài thuê bao,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 – 143 : 2003 THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY (LOẠI KÉO DÀI THUÊ BAO) - YÊU CẦU KỸ THUẬT CORDLESS TELEPHONE EQUIPMENT (EXTENSIBLE SUBSCRIBER

Ban hành: 29/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

53

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-190:2003 về thiết bị đầu cuối viễn thông - yêu cầu an toàn điện do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-190:2003,Tiêu chuẩn ngành TCN68-190:2003,Bộ Bưu chính Viễn thông,TCN68-190:2003,Thiết bị đầu cuối viễn thông ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN68-190 : 2003 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG - YÊU CẦU AN TOÀN ĐIỆN TELECOMMUNICATION TERMINAL EQUIPMENT - ELECTRICAL SAFETY REQUIREMENTS MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 29/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

54

Tiêu chuẩn ngành TCN68-176:2003 về dịch vụ điện thoại trên mạng điện thoại công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-176:2003,Tiêu chuẩn ngành TCN68-176:2003,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ điện thoại,Mạng điện thoại công cộng,Tiêu chuẩn chất lượng,Điện - điện tử TCN 68 - 176: 2003 DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG Telephone Service on the Public Switched Telephone Network quality

Ban hành: 30/09/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

55

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-218:2003 về dịch vụ Internet - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-218:2003,Tiêu chuẩn ngành TCN68-218:2003,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ internet,Tiêu chuẩn chất lượng,Điện - điện tử TCN 68 - 218: 2003 DỊCH VỤ INTERNET TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG INTERNET SERVICE QUALITY OF SERVICE STANDARD MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 30/09/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

56

Tiêu chuẩn ngành TCN68-186:2003 về dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-186:2003,Tiêu chuẩn ngành TCN68-186:2003,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ điện thoại,Tiêu chuẩn chất lượng,Mạng di động mặt đất công cộng ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 186: 2003 DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG Telephone Service on the Public land mobile

Ban hành: 30/09/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

57

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-214:2002 về thiết bị VSAT - Yêu cầu kỹ thuật ( Băng Ku) do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-214:2002,Tiêu chuẩn ngành TCN68-214:2002,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị VSAT,Yêu cầu kỹ thuật,Băng Ku,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 214: 2002 THIẾT BỊ VSAT YÊU CẦU KỸ THUẬT (BĂNG KU) VSAT earth station Technical Requirement (Ku - Band) MỤC LỤC Lời nói

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

58

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-215:2002 về thiết bị VSAT - Yêu cầu kỹ thuật (Băng C) do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-215:2002,Tiêu chuẩn ngành TCN68-215:2002,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị VSAT,Yêu cầu kỹ thuật ,Băng C,Điện - điện tử TCN 68 - 215: 2002 THIẾT BỊ VSAT YÊU CẦU KỸ THUẬT (BĂNG C) VSAT earth station Technical requirements (C - Band) MỤC LỤC Lời nói

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

59

TCN 68-216:2002 về thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ N x 64 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-216:2002,Tiêu chuẩn ngành TCN68-216:2002,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị đầu cuối,Mạng viễn thông công cộng,Kênh thuê riêng tốc độ N x k64bit/s,Yêu cầu kỹ thuật,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 216: 2002 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI VÀO MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG SỬ DỤNG KÊNH THUÊ RIÊNG TỐC ĐỘ N x 64 KBIT/S

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

60

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-217:2002 về thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-217:2002,Tiêu chuẩn ngành TCN68-217:2002,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị đầu cuối,Kết nối vào mạng viễn thông ,Mạng viễn thông công cộng,Kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s,Yêu cầu kỹ thuật,Điện - điện tử TCN 68 - 217: 2002 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI VÀO MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG SỬ DỤNG KÊNH THUÊ RIÊNG TỐC ĐỘ 2048

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188