Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 5241 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-245:2006 về thiết bị đầu cuối thông tin di động IMT - 2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W - CDMA FDD) - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-245:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-245:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị đầu cuối thông tin di động,IMT - 2000 CDMA ,Yêu cầu kỹ thuật ,Trải phổ trực tiếp ,TCN 68-245:2006 ,Điện - điện tử  TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 245: 2006 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG IMT-2000 CDMA TRẢI PHỔ TRỰC TIẾP (W-CDMA FDD)

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

22

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-243:2006 về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz - 25 MHz - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-243:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-243:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn,Dải tần từ 9 kHz - 25 MHz ,Yêu cầu kỹ thuật ,Điện - điện tử TCN 68 - 243: 2006 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN CỰ LÝ NGẮN DẢI TẦN TỪ 9 kHz – 25 MHz YÊU CẦU KỸ THUẬT SHORT RANGE DEVICES - RADIO EQUIPMENT IN THE FREQUENCY RANGE 9

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

23

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-244:2006 về thiết bị vô tuyến nghiệp dư - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-244:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-244:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Yêu cầu kỹ thuật,Thiết bị vô tuyến nghiệp dư,TCN 68-244:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 244: 2006 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN NGHIỆP DƯ YÊU CẦU KỸ THUẬT RADIO AMATEUR EQUIPMENT TECHNICAL REQUIREMENTS MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

24

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-242:2006 về thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông

TCN68-242:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-242:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị thu phát vô tuyến,Kỹ thuật điều chế trải phổ ,Băng tần 2,4 GHz,Yêu cầu kỹ thuật ,TCN68-242:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 242: 2006 THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ TRẢI PHỔ TRONG BĂNG TẦN 2,4 GHZ YÊU CẦU KỸ THUẬT

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

25

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-241:2006 về thiết bị điện thoại dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-241:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-241:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Nghiệp vụ lưu động hàng hải ,Thiết bị điện thoại ,TCN 68-241:2006 ,Yêu cầu kỹ thuật,Điện - điện tử TCN 68 - 241: 2006 THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF DÙNG CHO NGHIỆP VỤ LƯU ĐỘNG HÀNG HẢI YÊU CẦU KỸ THUẬT VHF RADIOTELEPHONE FOR THE MARITIME MOBILE SERVICE

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

26

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-240:2006 về thiết bị điện loại VHF sử dụng trên sông - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-240:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-240:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Sử dụng trên sông,Yêu cầu kỹ thuật ,Thiết bị điện loại VHF ,TCN 68-240:2006 ,Điện - điện tử TCN 68 - 240: 2006 THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF SỬ DỤNG TRÊN SÔNG YÊU CẦU KỸ THUẬT VHF RADIOTELEPHONE USED ON INLAND WATERWAYS TECHNICAL REQUIREMENTS

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

27

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-237:2006 về thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS - CDMA - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-237:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-237:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị vô tuyến điểm,Thiết bị vô tuyến điểm đa điểm ,Yêu cầu kỹ thuật ,Truy nhập DS - CDMA ,TCN 68-237:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 237: 2006 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỂM - ĐA ĐIỂM DẢI TẦN DƯỚI 1 GHZ SỬ DỤNG TRUY NHẬP DS-CDMA YÊU CẦU KỸ THUẬT

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

28

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-238:2006 về thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH - CDMA - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-238:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-238:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị vô tuyến điểm,Thiết bị vô tuyến điểm đa điểm ,Yêu cầu kỹ thuật ,Truy nhập FH - CDMA ,TCN 68-238:2006,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 238: 2006 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỂM - ĐA ĐIỂM DẢI TẦN DƯỚI 1 GHZ SỬ DỤNG TRUY NHẬP FH-CDMA YÊU

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

29

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-239:2006 về thiết bị điện loại VHF dùng trên tàu cứu nạn - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-239:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-239:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị điện loại VHF,Sử dụng trên tàu cứu nạn ,Yêu cầu kỹ thuật ,TCN 68-239:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 239: 2006 THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF DÙNG TRÊN TÀU CỨU NẠN YÊU CẦU KỸ THUẬT VHF radiotelephone used on the survival craft Technical

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-235:2006 về thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-235:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-235:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị vô tuyến điểm,Thiết bị vô tuyến điểm đa điểm ,Truy nhập TDMA ,Yêu cầu kỹ thuật ,TCN 68-235:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 235: 2006 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỂM - ĐA ĐIỂM DẢI TẦN DƯỚI 1 GHZ SỬ DỤNG TRUY NHẬP TDMA YÊU CẦU KỸ THUẬT Point to

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

31

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-236:2006 về thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-236:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-236:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị vô tuyến điểm,Thiết bị vô tuyến điểm đa điểm ,Truy nhập FDMA ,Yêu cầu kỹ thuật ,TCN68-236:2006,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 236: 2006 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỂM - ĐA ĐIỂM DẢI TẦN DƯỚI 1 GHZ SỬ DỤNG TRUY NHẬP FDMA YÊU CẦU KỸ

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

32

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-234:2006 về thiết bị vi ba số SDH điểm - Điểm dải tần tới 25 GHz - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-234:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-234:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điểm dải tần tới 25 GHz ,Thiết bị vi ba số SDH điểm,TCN 68-234:2006 ,Yêu cầu kỹ thuật ,Điện - điện tử TCN 68 - 234: 2006 THIẾT BỊ VI BA SỐ SDH ĐIỂM – ĐIỂM DẢI TẦN TỚI 15 GHz YÊU CẦU KỸ THUẬT POINT-TO-POINT SDH RADIO EQUIPMENTS OPERATING IN THE

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

33

Tiêu chuẩn ngành TCN68-174:2006 về quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-174:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-174:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Quy phạm chống sét và tiếp đất,TCN68-174:2006,Công trình viễn thông,Bộ Bưu chính Viễn thông,Tiêu chuẩn ngành,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN68-174:2006 (Soát xét lần 1) QUY PHẠM CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐẤT CHO CÁC CÔNG

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

34

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-161:2006 về phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến cáp thông tin và các trạm thu phát vô tuyến yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-161:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-161:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,TCN 68-161:2006,Phòng chống ảnh hưởng đường dây điện lực,Cáp thông tin,Trạm thu phát vô tuyến,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-161:2006 (Soát xét lần 1) PHÒNG CHỐNG ẢNH HƯỞNG

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-230:2005 về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng chủ yếu cho thoại tương tự - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-230:2005,Tiêu chuẩn ngành TCN68-230:2005,Bộ Bưu chính Viễn thông,TCN 68-230:2005,Thiết bị vô tuyến,Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 230: 2005 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN RỜI DÙNG CHỦ YẾU CHO THOẠI TƯƠNG TỰ YÊU CẦU KỸ THUẬT

Ban hành: 17/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

36

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-229:2005 về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại) yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-229:2005,Tiêu chuẩn ngành TCN68-229:2005,Bộ Bưu chính Viễn thông,TCN 68-229:2005 ,Thiết bị vô tuyến,Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất,Ăng ten rời dùng cho truyền số liệu,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-229: 2005 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN RỜI DÙNG CHO TRUYỀN SỐ LIỆU

Ban hành: 17/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-231:2005 về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền số liệu (và thoại) yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-231:2005,Tiêu chuẩn ngành TCN68-231:2005,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất,Ăng ten liền,Ăng ten liền dùng cho truyền số liệu ,TCN 68-231:2005 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 231: 2005 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN LIỀN DÙNG CHO TRUYỀN SỐ LIỆU (VÀ

Ban hành: 17/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

38

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-232:2005 về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng chủ yếu cho thoại tương tự - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-232:2005,Tiêu chuẩn ngành TCN68-232:2005,Bộ Công nghiệp nặng,TCN 68-232:2005,Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất,Yêu cầu kỹ thuật,Ăng ten liền,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 232: 2005 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN LIỀN DÙNG CHỦ YẾU CHO THOẠI

Ban hành: 17/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

39

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-233:2005 về thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000 1X – yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-233:2005,Tiêu chuẩn ngành TCN68-233:2005,Bộ Bưu chính Viễn thông,TCN 68-233:2005 ,Thiết bị trạm gốc thông tin di động,CDMA 2000 1X ,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-233: 2005 THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA 2000 1X YÊU CẦU

Ban hành: 17/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

40

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-228:2004 về dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-228:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN68-228:2004,Bộ Bưu chính Viễn thông,Mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS,Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến,TCN 68-228:2004 ,Dịch vụ điện thoại,Tiêu chuẩn chất lượng,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 228: 2004 DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VÔ TUYẾN NỘI THỊ CÔNG CỘNG PHS TIÊU

Ban hành: 29/07/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201