Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 5240 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12153:2018 về Cá ngừ nguyên liệu

cadimi, theo TCVN 7603:2007. 6.5  Xác định hàm lượng chì, theo TCVN 7602:2007. 6.6  Xác định hàm lượng thủy ngân, theo TCVN 7604:2007. 6.7 Xác định hàm lượng metyl thủy ngân, theo AOAC 990.04. 6.8  Xác định tổng vi sinh vật hiếu khí, theo TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013). 6.9  Xác định E. coli, theo TCVN 7924-1:2008 (ISO

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7605-2:2017 (ISO/TS 21569-2:2012) về Phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phần 2: Phương pháp real-time PCR đặc hiệu cấu trúc để phát hiện sự kiện FP967 của dòng hạt lanh và sản phẩm từ hạt lanh

PCR đặc hiệu taxon đích với mồi khuếch đại đoạn 68 bp từ gen 2 desatuzara protein mang stearoyl-acyl (SAD) đặc hiệu của hạt lanh (Linum usitatissimum) (Tài liệu tham khảo [1]). b) Phát hiện cấu trúc Tnos-dfr trong real-time PCR (Tài liệu tham khảo [1]). 5  Thuốc thử và vật liệu thử Sử dụng hóa chất loại phân tích đã được công

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

204

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8565:2010 về phân bón vi sinh vật - Phương pháp xác định hoạt tính phân giải phốt phát của vi sinh vật

of phosphate solubilizing activity of microorganisms Lời nói đầu TCVN 8565:2010 được chuyển đổi từ 10 TCN 298-97 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

205

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 779:2006 về tiêu chuẩn rau quả ớt quả tươi – Yêu cầu kỹ thuật

tiêu cảm quan Theo TCVN 3215 - 79; TCVN 5090-90; TCVN 5104 – 90. 3.2.2. Chỉ tiêu lý, hoá Theo TCVN 4413 - 87; TCVN 4414 - 87; 3.3. Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm 3.3.1.  Hàm lượng vi sinh vật Theo TCVN 280 - 68; TCVN 4830- 89; TCVN 4886 - 89; TCVN 4887 - 89; TCVN 4991- 89; TCVN 4993- 89; TCVN 5165 -

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4742:1989 về Quần áo bảo hộ lao động dùng cho công nhân đi lô cao su

thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG CHO CÔNG NHÂN ĐI LÔ CAO SU Clothes specifications for workers in rubber fotests Tiêu chuẩn này áp dụng cho quần áo bảo hộ lao động

Ban hành: Năm 1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11648:2016 (ISO 6122:1978) về Chất hoạt động bề mặt - Alkan sulfonat kỹ thuật - Xác định tổng hàm lượng alkan monusulfonat

chính xác đến 0,001 g. Để xác định sự có mặt natri clorua, hòa tan phần cặn thu được sau khi cân trong 80 mL nước và 20 mL axeton (5.1) và xác định hàm lượng natri clorua bằng phương pháp quy định trong 6.8 của ISO 894. CHÚ THÍCH: Trong trường hợp alkan sulfonat có chứa 20 nguyên tử cacbon trong mạch alkan, quy trình loại bỏ chất không

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5716-2:2017 (ISO 6647-2:2015) về Gạo - Xác định hàm lượng amylose - Phần 2: Phương pháp thông dụng

sóng từ 600 nm đến 720 nm. 6.4  Bình định mức, dung tích 100 ml. 6.5  Nồi cách thủy đun sôi. 6.6  Cân phân tích, có khả năng cân chính xác đến 0,0001 g. 6.7  Ống nghiệm, dung tích 20 ml. 6.8  Pipet, dung tích 0,2 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml và 10 ml. 6.9  Bình nón, dung tích 100 ml. 6.10  Máy trộn Vortex. 7  Lấy

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

211

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9715:2013 về Dê giống - Yêu cầu kỹ thuật

tháng Từ 54 đến 65 Từ 40 đến 50 Từ 74 đến 88 Từ 60 đến 68 3.1.3. Yêu cầu về kích thước các chiều đo Kích thước các chiều đo của dê giống qua các tháng tuổi được thể hiện ở bảng 3 Bảng 3 - Kích thước một số chiều đo của dê giống qua tháng tuổi Đơn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6912:2001 về Màng sinh học Chitin

học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6611-7:2000 (IEC 326-7 : 1981 With Amendment 1 : 1989) về Tấm mạch in - Phần 7: Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in uốn được một mặt và hai mặt không có các điểm nối xuyên

lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6611-4:2000 (IEC 326-4 : 1980 With Amendment 1 : 1989) về Tấm mạch in - Phần 4: Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in cứng một mặt và hai mặt có các lỗ không phủ kim loại

lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9675-4:2017 (ISO 12966-4:2014) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Sắc ký khí các metyl este của axit béo - Phần 4: Xác định bằng sắc ký khí mao quản

THÍCH  Cũng có thể sử dụng bơm lên cột và bơm hóa hơi có cài đặt chương trình nhiệt độ (PTV). 5.2  Cột mao quản, mao quản silica nung chảy dài 100 m và đường kính trong 0,25 mm, được phủ bằng SP-2560 hoặc CP-sil 881), pha tĩnh cyanopropylsilicon 100 % với độ dày màng 0,20 μm. Cột được chuẩn bị sẵn có thể mua từ các nhà cung cấp khác nhau.

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9944-4:2018 (ISO 22515-4:2016) về Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình - Năng lực và hiệu năng - Phần 4: Ước lượng năng lực quá trình và đo hiệu năng

ký hiệu được định nghĩa khi chúng được sử dụng trong văn bản. α  phần hoặc tỷ lệ β  tham số hình dạng của phân bố Weibull β2  hệ số độ nhọn c4  hằng số dựa trên cỡ nhóm con, n [xem TCVN 9945-2 (ISO 7870-2)] Cp  chỉ số năng lực quá trình Cpk  chỉ số năng lực tối thiểu quá trình  chỉ số năng lực dưới của quá

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7207-6:2002 (ISO 10136 - 6 : 1993) về Thuỷ tinh và dụng cụ bằng thuỷ tinh - Phân tích dung dịch chiết - Phần 6: Xác định Bo (III) oxit bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6782:2000 về Bộ điều khiển nạp dùng cho hệ quang điện - Chất lượng thiết kế và thử nghiệm điển hình

thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. BỘ ĐIỀU KHIỂN NẠP DÙNG CHO HỆ QUANG ĐIỆN - CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ VÀ THỬ

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104