Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 51685 công văn

141

Công văn 3954/VPCP-TH về Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư KSTT Nguyễn Thị Trà Lê Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ 2 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

142

Công văn 4857/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

4857/VPCP-DMDN,Công văn 4857 2020,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4,Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2020,Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

143

Công văn 14084/BTC-CST năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

75/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngày 09/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017. Tại điểm 9 Nghị quyết số 75/NQ-CP

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

144

Công văn 1157/VPCP-KTTH triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP, 02/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1157/VPCP-KTTH,Công văn 1157 2011,Văn phòng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1157/VPCP-KTTH V/v triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011, Nghị quyết

Ban hành: 27/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

145

Công văn 3819/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý I năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

3819/VPCP-DMDN,Công văn 3819 2020,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý I,Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh Covid-19,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

146

Công văn 1978/BXD-QLN năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo

Ban hành: 25/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

147

Công văn 9235/BGTVT-KHĐT năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017 Kính gửi: - Các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Các Vụ, Thanh tra Bộ; - Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án. Ngày 03/8/2017, Chính phủ

Ban hành: 16/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

148

Công văn 2875/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Tháng 2 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

2875/VPCP-DMDN,Công văn 2875 2020,Văn phòng Chính phủ, Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP,Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải trong dịch Covid-19,Ổn định giá xăng dầu ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

149

Công văn số 90/ĐC-CP đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội do Chính phủ ban hành

TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2008/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI Do sơ suất trong quá trình biên tập, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ Quy định

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2008

150

Công văn 2345/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 2345/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong Tháng 1 năm 2020 Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

151

Công văn 1596/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg và Nghị quyết 22/NQ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1596/BTNMT-TCQLDD,Công văn 1596 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg,Thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP,Tăng cường quản lý đất đai,Quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

152

Công văn 5760/VPCP-KGVX năm 2014 thực hiện Nghị quyết 40/NQ-CP và 44/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

5760/VPCP-KGVX,Công văn 5760,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5760/VPCP-KGVX V/v thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP và Nghị quyết số

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

153

Công văn 1628/VPCP-ĐMDN năm 2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý IV năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

1628/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý IV năm 2019 Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

154

Công văn 484/CP-KGVX năm 2019 về đính chính Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

484/CP-KGVX,Công văn 484 2019,Chính phủ,Đính chính Nghị định,Luật Bảo vệ môi trường,Hướng dẫn thi hành Luật ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 484/CP

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

155

Công văn 5447/VPCP-KTTH năm 2017 về tăng cường thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

cường thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh

Ban hành: 26/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

156

Công văn 1966/TCT-CS năm 2017 thực hiện Nghị Quyết 19-2017/NQ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

--------------- Số: 1966/TCT-CS V/v thực hiện Nghị Quyết số 19-2017/NQ-CP. Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2017

157

Công văn 4127/VPCP-KTTH năm 2017 triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

khai Nghị quyết số 35/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017. Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4608/BTC-CST ngày 07 tháng 4 năm 2017 và số 4902/BTC-CST ngày 14 tháng 4 năm 2017 về việc triển

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

158

Công văn 1902/BYT-QLD năm 2017 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành

quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cơ sở kinh doanh dược. Ngày 07 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 30/NQ-CP phiên họp thường kỳ

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

159

Công văn 284/UBDT-CSDT năm 2017 về triển khai Nghị quyết 52/NQ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

V/v triển khai Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Công thương; Nội vụ;

Ban hành: 30/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2017

160

Công văn 11296/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2019 Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 2716/PTM-VP

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69