Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 51652 công văn

61

Công văn 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM năm 2021 về tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ban hành

việc, chấm dứt hợp đồng lao động và các chính sách khác theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các chính sách của địa phương quy định và các quy định pháp luật hiện hành; chăm lo đảm bảo trước hết, trên hết quyền lợi và an toàn cho người lao động. c) Chủ

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

62

Công văn 2665/BHXH-QLT năm 2021 về điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ tại Công văn 2645/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

xã hội (BHXH) Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 2645/BHXH-QLT ngày 12/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Quyết định

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

63

Công văn 68/BGDĐT-GDTrH năm 2014 chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

68/BGDDT-GDTrH,Công văn 68,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/BGDĐT-GDTrH V/v: chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

64

Công văn 295/CP-TH năm 2019 về đính chính Nghị quyết 50/NQ-CP do Chính phủ ban hành

chính Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15/7/2019 Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại Nghị

Ban hành: 18/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

65

Công văn 68/BXD-KTQH về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

68/BXD-KTQH,Công văn 68 2010,Bộ Xây dựng,Công trình xây dựng,Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 68/BXD-KTQH V/v: Thi tuyển, tuyển chọn phương

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2010

66

Công văn 68/BXD-KTXD về thanh toán KLHT giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

68/BXD-KTXD,Công văn 68 2010,Bộ Xây dựng,Nhà thầu phụ,Nhà thầu chính ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/BXD-KTXD V/v: Thanh toán KLHT giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ theo

Ban hành: 18/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

67

Công văn 1775/BNN-TCCB về nâng lương đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 1775/BNN-TCCB V/v nâng lương đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: Văn phòng Bộ Ngày 26/3/2013 Văn phòng Bộ đã có Công văn số 174/VP-HC đề nghị nâng lương trước thời hạn chỉ tiêu năm 2012 và nâng lương thường xuyên năm 2013

Ban hành: 09/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

68

Công văn số 68/BXD-VLXD về việc giải thích nội dung Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

68/BXD-VLXD,Công văn 68 2009,Bộ Xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 68/BXD-VLXD V/v: Giải thích nội dung Thông tư số 18/2009/TT-BXD

Ban hành: 31/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2009

69

Công văn số 68/BXD-QLN về việc hướng dẫn việc mua bán bất động sản của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

68/BXD-QLN,Công văn 68 2009,Bộ Xây dựng,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 68/BXD-QLN V/v: Hướng dẫn việc mua bán bất động sản của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ban hành: 15/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

70

Công văn số 68/BXD-KTXD về việc thanh toán hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

68/BXD-KTXD,Công văn 68 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 68/BXD-KTXD V/v: Thanh toán hợp đồng EPC Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

Ban hành: 15/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2009

71

Công văn 8656/VPCP-KTTH năm 2013 tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

quyết số 68/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ, đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 12630/BTC-TCHQ nêu trên về việc cấp, xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ vấn đề trên, đảm bảo tuân thủ chủ

Ban hành: 16/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

72

Công văn 6572/VPCP-KTN năm 2013 triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 49A đoạn Km65+00 đến Km78+00, tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp trong phương án huy động vốn để triển khai những dự án đang triển khai cần hoàn thành sớm và đưa vào sử dụng, trình Chính phủ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2013. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2013

73

Công văn số 68/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 686/SXD của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

dựng tỉnh Tây Ninh, trong đó nêu rõ việc xây dựng phương thức và giá bán đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố trên địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (điểm a Mục 2 của Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ). Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng về nguyên tắc tính tiền

Ban hành: 04/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2008

74

Công văn 686/BTP-VĐCXDPL năm 2021 hướng dẫn triển khai Chỉ số cải thiện quy định của pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

75

Công văn 1906/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1906/VPCP-KGVX,Công văn 1906 2021,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP,Thực hiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư,Tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

76

Công văn số 68/BXD-VLXD về việc xuất khẩu sản phẩm Cao Lanh của Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Hồng Hà do Bộ Xây dựng ban hành

68/BXD-VLXD,Công văn 68 2008,Bộ Xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 68/BXD-VLXD V/v : Xuất khẩu sản phẩm Cao Lanh của Công ty CP Thương mại

Ban hành: 20/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2008

77

Công văn 285/BXD-TCCB thực hiện Nghị định 68/2001/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập do Bộ Xây dựng ban hành

285/BXD-TCCB,Công văn 285 2011,Bộ Xây dựng,Minh bạch tài sản,Minh bạch tài sản thu nhập,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 285/BXD-TCCB V/v: thực hiện Nghị định số 68/2001/NĐ-CP

Ban hành: 22/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2011

78

Công văn số 68/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

68/BXD-KTXD, Công văn 68, Bộ Xây dựng, Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 68/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 23 tháng 5

Ban hành: 23/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

79

Công văn 5949/UBND-KT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 161/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

5949/UBND-KT,Công văn 5949 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Nghị quyết 161/NQ-CP Hà Nội,Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước,Đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

80

Công văn số 68/QLLĐNN-QLLĐ về việc cấp giấy tờ cho người lao động làm thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

68/QLLDNN-QLLD,Công văn 68 2008,Cục Quản lý lao động ngoài nướ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94