Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 51685 công văn

21

Công văn 2835/TCT-TTKT năm 2020 về Hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

2835/TCT-TTKT,Công văn 2835 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP,Tổng Cục thuế Hướng dẫn thực hiện 68/2020/NĐ-CP,Quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

22

Công văn 3473/BCT-ĐL năm 2020 về áp dụng Bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành điện theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

--------------- Số: 3473/BCT-ĐL V/v áp dụng Bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành điện theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020 Kính gửi: - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

23

Công văn 3331/VPCP-CN năm 2020 tình hình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

3331/VPCP-CN,Công văn 3331 2020,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP,Tình hình thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Văn phòng Chính phủ,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

24

Công văn 1408/UBND-KT năm 2020 thực hiện quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

1408/UBND-KT,Công văn 1408 2020,Thành phố Hà Nội,Quản lý chi phí xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo 68/2019/NĐ-CP,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

25

Công văn 1449/SXD-KTVL năm 2020 về thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành

1449/SXD-KTVL,Công văn 1449 2020,Thành phố Hải Phòng,Thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP Hải Phòng,Thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hải Phòng,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Sở Xây dựng Hải Phòng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ XÂY DỰNG -------

Ban hành: 19/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

26

Công văn 2462/SXD-KTXD năm 2020 về thực hiện quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số: 2462/SXD-KTXD V/v thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố. Ngày 14/8/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

27

Công văn 68/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số mặt hàng máy phân tích cỡ hạt Nano do Tổng cục Hải quan ban hành

68/TCHQ-TXNK,Công văn 68 2018,Tổng cục Hải quan,Xác định trước mã số ,Đề nghị xác định trước mã số ,Điều kiện xác định trước mã số,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

28

Công văn 10402/BGTVT-CQLXD năm 2019 thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số: 10402/BGTVT-CQLXD V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: - Các Vụ thuộc Bộ GTVT; - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Các Cục quản lý

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

29

Công văn 11380/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11380/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân TP.Hải Phòng. Phúc đáp công văn số 2000/UBND-CT (gửi Cục Hải quan TP.Hải Phòng đồng gửi Tổng cục Hải quan)

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

30

Công văn 2005/BHXH-TST năm 2021 về đính chính Công văn 1988/BHXH-TST do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Việt Nam. Ngày 08/7/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1988/BHXH-TST về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do sơ suất trong khâu đánh máy tại điểm l Mục I Công văn 1988/BHXH-TST có ghi là: “1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

31

Công văn 68/BXD-HĐXD năm 2017 quy định số tầng nhà công trình tại Quy chuẩn Việt Nam 03:2012/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

68/BXD-HDXD,Công văn 68 2017,Bộ Xây dựng,Bồi thường nhà công trình,Quy chuẩn kỹ thuật,Nhà công trình kiến trúc,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/BXD-HĐXD V/v quy định

Ban hành: 18/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

32

Công văn 4242/QLD-KD năm 2019 về chuyển nhượng thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 68 Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý Dược ban hành

V/v chuyển nhượng thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai. (78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) Cục Quản lý Dược nhận được Văn thư số 294/CV-BM ngày 14/03/2019 của Bệnh viện về việc chuyển nhượng

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

33

Công văn 68/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

68/TCT-CS,Công văn 68 2017,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế giá trị gia tăng ,Chính sách thuế,Thuế giá trị gia tăng,Thanh toán không dùng tiền mặt,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

34

Công văn 6980/BTNMT-PC về lấy ý kiến dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ; - Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về ban hành chương trình cắt

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

35

Công văn 68/BXD-HĐXD năm 2016 về lập đề án thành lập Ban quản lý dự án khu vực Đền Hùng do Bộ Xây dựng ban hành

68/BXD-HDXD,Công văn 68,Bộ Xây dựng,Đề án thành lập,Ban Quản lý Dự án, Đền Hùng Phú Thọ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/BXD-HĐXD V/v lập đề án thành lập

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

36

Công văn 5096/BNV-TCBC năm 2018 về giảm 10% hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành

10% hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế tại Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

37

Công văn 68/TTLTIII-PĐ năm 2016 thông báo nội dung tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia

68/TTLTIII-PD,Công văn 68,Trung tâm Lưu trữ,Trung tâm Lưu trữ Quốc gia,Tài liệu lưu trữ,Tài liệu lưu trữ quốc gia,Nội dung tài liệu lưu trữ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ  NHÀ NƯỚC TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2016

38

Công văn 68/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

68/CT-HTr,Công văn 68 2016,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thuế giá trị gia tăng,Nộp thuế theo phương pháp khấu trừ,Nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp ,Đặt in hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2016

39

Công văn 516/TTg-KSTT năm 2021 về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ. a) Các bộ, cơ quan ngang bộ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Chủ động thống kê, cập nhật toàn bộ các quy định, chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan, cập nhật đầy đủ, chính

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

40

Công văn 252/GSQL-TH năm 2018 về vướng mắc thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

--------------- Số: 252/GSQL-TH V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan TP.Cần Thơ. Trả lời công văn số 123/HQCT-NV ngày 17/1/2017 của Cục Hải quan TP.Cần Thơ về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104