Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 51681 công văn

201

Công văn 79/BXD-QLN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh Bộ Xây dựng nhận được công văn số 205/SXD-QLN ngày 07/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn quy định liên quan đến Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

202

Công văn 869/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

203

Công văn 3585/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 16/2008/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

3585/VPCP-CN V/v báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; -

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

204

Công văn 501/UBDT-KHTC năm 2021 về quán triệt thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Dân tộc ban hành

501/UBDT-KHTC,Công văn 501 2021,Uỷ ban Dân tộc,Quán triệt thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP,Thực hiện triển khai công việc của Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết triển khai công việc Chính phủ,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

205

Công văn 1322/BKHĐT-QLQH năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1322/BKHĐT-QLQH V/v thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thực hiện

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

206

Công văn 1199/VPCP-NN năm 2021 về giao chuẩn bị “Hội nghị của Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” do Văn phòng Chính phủ ban hành

1199/VPCP-NN,Công văn 1199 2021,Văn phòng Chính phủ,Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP,Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long,Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

207

Công văn 13449/VPCP-NN năm 2017 về lập kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

13449/VPCP-NN V/v lập kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hồ Chí Minh, Cần

Ban hành: 18/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

208

Công văn 2593/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 34/2007/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

34/2007/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 18/9/2014, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 8013/SXD-PTN&TTBĐS đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ về một số

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

209

Công văn 13269/VPCP-ĐMDN năm 2017 về thực hiện Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết 98/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 13269/VPCP-ĐMDN V/v thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 98/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

210

Công văn 725/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

725/BKHDT-TH,Công văn 725 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP,Tình hình kinh tế xã hội tháng 2 năm 2021,Tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm 2021,Đầu tư,Thương mại BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

211

Công văn 4828/LĐTBXH-KHLĐ về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 4828/LĐTBXH-KHLĐ V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2017 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: …………………………………………….. Thực hiện Quyết định số 253/QĐ-BCĐCSXH ngày 11/11/2013 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

212

Công văn 116/BXD-PTĐT năm 2021 về thực hiện trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị mới Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm theo quy định tại Nghị quyết 164/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Giang về việc thực hiện trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị mới Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm theo quy định tại Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc áp dụng thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị quyết số

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

213

Công văn 14971/BTC-CST năm 2017 về thực hiện chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực công nghệ thông tin theo Nghị quyết 41/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

đãi đối với lĩnh vực công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 41/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 26/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

214

Công văn 3581/TCT-CS năm 2014 về giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

3581/TCT-CS V/v giảm tiền thuê đất theo NQ 02/NQ-CP. Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1544/CT-QLĐ ngày 18/4/2013 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ; Về vấn

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

215

Công văn 4586/LĐTBXH-KHTC năm 2017 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 4586/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 8724/BKHDT-QLKTTW ngày 24/10/2017 về việc báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại nền

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

216

Công văn 252/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

252/CP-KTTH,Công văn 252 2017,Chính phủ,Đính chính,Đính chính sai sót,Đính chính Nghị định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 252/CP-KTTH V/v đính chính sai

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

217

Công văn 4335/BHXH-QLT năm 2020 hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo Nghị quyết 154/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

4335/BHXH-QLT,Công văn 4335 2020,Bảo hiểm xã hội thành phố Hà N,Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí,Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ tử tuất,Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí theo 154/NQ-CP,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

218

Công văn 417/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 (Km68 - Km75) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 417/TTg-CN V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 (Km68 - Km75) Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021 Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - Ủy ban nhân dân thành phố Hà

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

219

Công văn 114/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

114/CP-KTTH,Công văn 114 2017,Chính phủ,Kê khai lệ phí trước bạ ,Lệ phí trước bạ ,Đính chính sai sót,Hướng dẫn lệ phí trước bạ ,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 114/CP-KTTH V/v

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

220

Công văn 3497/BHXH-TST năm 2020 về thực hiện nội dung theo Nghị Quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3497/BHXH-TST,Công văn 3497 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thực hiện nội dung theo Nghị Quyết 154/NQ-CP,Thực hiện nội dung theo Quyết định 32/2020/QĐ-TTg,Biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid19,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69