Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 51733 công văn

181

Công văn 3910/BGTVT-KHĐT chấn chỉnh việc báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP hàng tháng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3910/BGTVT-KHDT,Công văn 3910 2013,Bộ Giao thông vận tải,Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP , báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết ,Triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

182

Công văn 4394/VPCP-KGVX năm 2016 thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 4394/VPCP-KGVX V/v thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện chỉ đạo

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

183

Công văn 2784/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 2784/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; - Kiểm toán Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban

Ban hành: 06/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

184

Công văn 551/CP-KTTH năm 2018 đính chính Nghị định 141/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

551/CP-KTTH,Công văn 551 2018,Chính phủ,Bán hàng đa cấp,Lĩnh vực hoạt động đa cấp ,Xử lý vi phạm bán hàng đa cấp ,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 551/CP-KTTH V/v đính chính Nghị định số

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2018

185

Công văn 2305/VPCP-KGVX năm 2019 về kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

2305/VPCP-KGVX V/v kiến nghị của Bộ VHTTDL về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019 Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 327/BC-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2018,

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

186

Công văn 1790/VPCP-KTTH triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1790/VPCP-KTTH,Công văn 1790,Văn phòng Chính phủ,Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ,Triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ,Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

187

Công văn số 1520 CP/ĐMDN ngày 26/11/2002 của Chính phủ về việc sắp xếp các DNNN thành lập theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg

1520CP/DMDN,Công văn 1520CP 2002,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1520 CP/ĐMĐN V/v sắp xếp các DNNN thành lập theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 11

Ban hành: 26/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

188

Công văn 1520/CP-ĐMDN của Chính phủ về việc sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước thành lập theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg

1520/CP-ĐMDN NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/1998/QĐ-TTG Kính gửi - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Các Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 91/TTg.

Ban hành: 26/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

189

Công văn 899/VPCP-ĐMDN năm 2019 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý IV năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 899/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý IV năm 2018 Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Về báo

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

190

Công văn 518/CATTT-CP năm 2018 hướng dẫn quy định về Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Cục An toàn thông tin ban hành

518/CATTT-CP,Công văn 518 2018,Cục An toàn thông tin,Nhập khẩu sản phẩm công nghệ,Nhập khẩu sản phẩm phần mềm ,Đảm bảo an toàn thông tin mạng,Sự cố an toàn thông tin mạng ,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC AN TOÀN THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

191

Công văn 349/VPCP-ĐMDN năm 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2018 và cả năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

349/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2018 và cả năm 2018 Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

192

Công văn 8601/BKHĐT-PTDN năm 2018 báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

8601/BKHĐT-PTDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

193

Công văn 225/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Biểu thuế nhập khẩu do Chính phủ ban hành

225/CP-KTTH,Công văn 225 2018,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Hoàn thiện Biểu thuế nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/CP

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2018

194

Công văn 4360/LĐTBXH-TTr năm 2018 thực hiện Nghị quyết 119/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 4360/LĐTBXH-TTr V/v thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thời gian qua, cơ quan thanh tra các cấp và

Ban hành: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

195

Công văn 9856/VPCP-CN năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 20/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

9856/VPCP-CN V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 23/3/2018 Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8703/BGTVT-TC ngày 08

Ban hành: 10/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

196

Công văn 9282/VPCP-NN năm 2018 về Đề án nhằm triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 9282/VPCP-NN V/v Đề án nhằm triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Công Thương; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2018

197

Công văn 6451/BKHĐT-QLĐT năm 2018 về đôn đốc thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

6451/BKHĐT-QLĐT V/v đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo,

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

198

Công văn 2097/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

199

Công văn 7764/VPCP-NN năm 2018 về Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

7764/VPCP-NN V/v Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018 Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các Công văn số 37/TTr-BTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2018 và số 3714/BTNMT-BĐKH ngày 12 tháng 7 năm 2018) về phê

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2018

200

Công văn 3273/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về đề xuất nội dung xây dựng các Nghị định thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

--------------- Số: 3273/LĐTBXH-KHTC V/v đề xuất nội dung xây dựng các Nghị định thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; - Các Cục: Việc làm; Quản lý lao

Ban hành: 08/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64