Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 68/2013/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 165964 văn bản

1

Thông tư 68/2013/TT-BCA hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

68/2013/TT-BCA,Thông tư 68 2013,Bộ Công An,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2014

2

Thông tư 68/2020/TT-BCA quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

68/2020/TT-BCA,Thông tư 68 2020,Bộ Công An,Quy trình tuần tra của Cảnh sát đường thủy,Quy trình kiểm soát của Cảnh sát đường thủy,Xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

3

Thông tư 68/2009/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh do Bộ Công an ban hành

68/2009/TT-BCA,Thông tư 68 2009,Bộ Công An,Danh mục bí mật Nhà nước,Độ mật,Học viện chính trị hành chính quốc gia,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 68/2009/TT-BCA

Ban hành: 30/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2009

4

Thông tư 68/2013/TT-BGTVT quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

68/2013/TT-BGTVT,Thông tư 68 2013,Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2013/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

5

Thông tư 67/2013/TT-BCA quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

67/2013/TT-BCA,Thông tư 67 2013,Bộ Công An,Cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh ,Xuất nhập khẩu,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

6

Thông tư 65/2013/TT-BCA hướng dẫn Quyết định 44/2012/QĐ-TTg quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

65/2013/TT-BCA,Thông tư 65 2013,Bộ Công An,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 26/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2013

8

Thông tư 57/2013/TT-BCA quy định về mẫu Chứng minh nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

57/2013/TT-BCA,Thông tư 57 2013,Bộ Công An,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

9

Thông tư 39/2013/TT-BCA quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

39/2013/TT-BCA,Thông tư 39 2013,Bộ Công An,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 39/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 25/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

10

Thông tư 29/2013/TT-BCA Quy định Danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do Bộ Công an ban hành

29/2013/TT-BCA,Thông tư 29 2013,Bộ Công An,Danh mục bí mật Nhà nước,Bí mật nhà nước độ mật,Lĩnh vực tài nguyên và môi trường ,Bí mật Nhà nước,Độ mật,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 10/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2013

11

Thông tư 28/2013/TT-BCA quy định về kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

28/2013/TT-BCA,Thông tư 28 2013,Bộ Công An,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013 THÔNG TƯ

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2013

12

Thông tư 24/2013/TT-BCA quy định tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

24/2013/TT-BCA,Thông tư 24 2013,Bộ Công An,Lực lượng công an,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 24/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

13

Thông tư 17/2013/TT-BCA hướng dẫn thực hiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với sĩ quan, công nhân viên công an khi nghỉ hưu do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

17/2013/TT-BCA,Thông tư 17 2013,Bộ Công An,Thăng cấp bậc hàm,Nâng bậc lương,Nâng bậc lương công chức,Công nhân viên công an nghỉ hưu ,Sĩ quan công an nghỉ hưu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

14

Thông tư 16/2013/TT-BCA quy định về trình tự thực hiện khi cán bộ Công an nhân dân nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

16/2013/TT-BCA,Thông tư 16 2013,Bộ Công An,Chế độ hưu trí,Nghỉ công tác,Chế độ hưu trí đối với công an,Cán bộ Công an nhân dân ,Công an nhân dân,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 15/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

15

Thông tư 15/2013/TT-BCA quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

15/2013/TT-BCA,Thông tư 15 2013,Bộ Công An,Tang lễ,Quy chế việc tang lễ,Công an nhân dân,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày

Ban hành: 15/03/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

16

Thông tư 11/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP và 71/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

11/2013/TT-BCA,Thông tư 11 2013,Bộ Công An,Xử phạt vi phạm hành chính,Hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP ,Hướng dẫn Nghị định 71/2012/NĐ-CP,Phạt vi phạm giao thông ,Xử phạt vi phạm giao thông,Vi phạm giao thông đường bộ,Vi phạm giao thông,Lĩnh vực giao thông vận tải ,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

17

Thông tư 12/2013/TT-BCA sửa đổi quy định về đăng ký xe tại Thông tư số 36/2010/TT-BCA do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

12/2013/TT-BCA,Thông tư 12 2013,Bộ Công An,Đăng ký xe,Quy trình đăng ký xe,Sửa đổi quy định đăng ký xe ,Quy định đăng ký xe ,Đăng ký xe máy,Đăng ký xe mô tô,Đăng ký xe ô tô,Đăng ký giấy tờ xe ,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

18

Thông tư 10/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 90/2010/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

10/2013/TT-BCA,Thông tư 10 2013,Bộ Công An,Cơ sở dữ liệu quốc gia,Cơ sở dữ liệu về dân cư ,Dữ liệu quốc gia về dân cư ,Dữ liệu quốc gia dân cư ,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

19

Thông tư 07/2013/TT-BCA sửa đổi Thông tư 27/2007/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư 10/2006/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

07/2013/TT-BCA,Thông tư 07 2013,Bộ Công An,Cấp hộ chiếu phổ thông,Sửa đổi hộ chiếu phổ thông,Hộ chiếu phổ thông,Cấp hộ chiếu ,Thẻ đi lại của doanh nhân ,Thẻ đi lại doanh nhân APEC,Thẻ đi lại của doanh nhân APEC,Thẻ APEC,Quản lý thẻ APEC,Doanh nghiệp,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

20

Thông tư 04/2013/TT-BCA quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

04/2013/TT-BCA,Thông tư 04 2013,Bộ Công An,Sử dụng trái phép chất ma túy ,Xử lý hành vi sử dụng ma túy,Sử dụng ma túy trong Công an ,Công an sử dụng ma túy ,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17