Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 679/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 141081 văn bản

21

Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2014 công nhận xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đạt chuẩn nông thôn mới

679/QD-UBND,Quyết định 679,Tỉnh Bạc Liêu,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 679/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 08 tháng 5 năm

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

22

Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2014 quy định về cơ chế đầu tư đối với công trình đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2020, tỉnh Bình Phước

679/QD-UBND,Quyết định 679 2014,Tỉnh Bình Phước,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 679/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 07 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 07/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018

23

Quyết định 679/QĐ-UBND-HC năm 2016 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016–2020 và định hướng đến năm 2025

679/QD-UBND-HC,Quyết định 679,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 679/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 14 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

24

Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Quản lý dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú do tỉnh Bình Phước ban hành

679/QD-UBND,Quyết định 679 2013,Tỉnh Bình Phước,Thành lập Ban Quản lý Dự án,Khu đô thị,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 679/QĐ

Ban hành: 02/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

25

Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2013 quy định mức chi thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

679/QD-UBND,Quyết định 679 2013,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 679/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 11

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2015

26

Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

679/QD-UBND,Quyết định 679 2012,Tỉnh Ninh Thuận,Ủy quyền thẩm định phê duyệt,Kiểm tra xác nhận ,Thực hiện Đề án bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 06/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

27

Quyết định 679/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ Tịch nước ban hành

679/QD-CTN,Quyết định 679 2012,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 679/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Ban hành: 25/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

28

Quyết định 679/QĐ-UBND-HC năm 2013 bãi bỏ Quyết định 1120/-UBND-HC công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Đồng Tháp

679/QD-UBND-HC,Quyết định 679,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 679/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 16 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 16/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

29

Quyết định 679/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

679/2013/QD-UBND,Quyết định 679 2013,Tỉnh Thanh Hóa,Quản lý và sử dụng kinh phí,Cơ sở chữa bệnh,Cai nghiện ma túy,Đối tượng trong cơ sở Chữa bệnh ,Đưa vào cơ sở chữa bệnh,Biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

30

Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Kế hoạch thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2011 theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

---------- Số: 679/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 18 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG NGÀY 21/12/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn

Ban hành: 18/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

31

Quyết định 679/QĐ-BXD năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

679/QD-BXD,Quyết định 679 2008,Bộ Xây dựng,Vụ Pháp chế,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 679/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2008

32

Quyết định 679/QĐ-BXD năm 2007 công nhận bổ sung khả năng thực hiện các phép thử của Trung tâm tư vấn và kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

679/QD-BXD,Quyết định 679 2007,Bộ Xây dựng,Trung tâm tư vấn kiểm định chất lượng,Công trình xây dựng,Sở Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 679/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 8

Ban hành: 08/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2009

33

Kế hoạch 679/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành

679/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 679/KH-UBND Bến Tre, ngày 19 tháng 02 năm 2019 KẾ

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

34

Quyết định 679/2007/QĐ-BCA về Quy chế cấp và quản lý "giấy phép xuất nhập cảnh" do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

679/2007/QD-BCA,Quyết định 679 2007,Bộ Công An,Giấy phép xuất nhập cảnh,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 679/2007/QĐ-BCA Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2007

Ban hành: 20/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2007

35

Kế hoạch 679/KH-BYT năm 2017 tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

679/KH-BYT,Bộ Y tế,Luật Thanh tra,Thực hiện pháp luật thanh tra ,Tổng kết thi hành luật thanh tra,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 679/KH-BYT Hà Nội,

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

36

Nghị quyết 679/NQ-UBTVQH14 năm 2019 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

679/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 679 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phó Chủ nhiệm Ủy ban ,Phiên họp Ủy ban Tư pháp ,Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

37

Thông báo 679/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hóa chất dùng để làm xúc tác do Tổng cục Hải quan ban hành

679/TB-TCHQ,Thông báo 679,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng hóa,Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Hóa chất sản xuất hóa mỹ phẩm ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2016

38

Quyết định 679/2002/QĐ-NHNN ban hành quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

679/2002/QD-NHNN,Quyết định 679 2002,Ngân hàng Nhà nước,Tổ chức tín dụng,Giao dịch ngoại tệ,Được phép kinh doanh ngoại tệ,Kinh doanh ngoại tệ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 01/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2013

39

Quyết định 679/2002/QĐ-UB bổ sung và điều chỉnh loại đường phố để tính thuế nhà đất do tỉnh Phú Thọ ban hành

679/2002/QD-UB,Quyết định 679 2002,Tỉnh Phú Thọ,Phân loại đường phố,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 679/2002/QĐ-UB Việt Trì,

Ban hành: 28/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

40

Quy định 679/QĐ-TTr năm 1992 về trình tự tiến hành thanh tra xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong hệ thống kho bạc Nhà nước do Cục Kho bạc Nhà nước ban hành

679/QD-TTr,Quy định 679 1992,Cục Kho bạc Nhà nước,Khiếu nại Tố cáo,Xử lý đơn khiếu nại tố cáo,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Kho bạc Nhà nước,Bộ máy hành chính CỤC KHO BẠC NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 679/QĐ-TTr Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm

Ban hành: 28/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175