Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 678/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 61750 công văn

1

Công văn 678/BTC-CST về thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng thép không gỉ cán nguội do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 678/BTC-CST V/v thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng thép không gỉ cán nguội Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012 Kính

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

2

Công văn 678/HTQTCT-CT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến sử dụng mẫu hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 678/HTQTCT-CT V/v hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến sử dụng mẫu hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

3

Công văn 678/BTP-KSTT năm 2016 tổng hợp, đôn đốc thực hiện Quyết định 08/-TTg do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 678/BTP-KSTT V/v tổng hợp, đôn đốc thực hiện Quyết định 08/-TTg ngày 06/01/2015 của TTgCP Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 09/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2016

4

Công văn 678/TXNK-PL năm 2015 về đề nghị trả mẫu lưu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 678/TXNK-PL V/v đề nghị trả mẫu lưu Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015 Kính

Ban hành: 04/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

5

Công văn 678/TCT-CS năm 2014 về chính sách giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

tỉnh Đắk Nông Trả lời Công văn số 05/CT-THNVDT ngày 2/1/2014 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về vướng mắc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2005): +

Ban hành: 06/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

6

Công văn 678/GSQL-GQ2 năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan với hàng hóa là vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị từ nội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 678/GSQL-GQ2 V/v hướng dẫn thủ tục hải quan. Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016 Kính

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2016

7

Công văn 678/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 678/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu E Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

8

Công văn 678/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 678/TCT-CS V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA không hoàn lại Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013 Kính gửi :

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

9

Công văn 678/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 678/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA không hoàn lại Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

10

Công văn 678/GSQL-GQ3 năm 2015 về sửa đổi Thông tư 149/2010/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 678/GSQL-GQ3 V/v sửa đổi Thông tư số 149/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015 Kính

Ban hành: 01/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2015

11

Công văn 678/BNN-TCLN điều chỉnh phương án đầu tư Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Điện Biên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 678/BNN-TCLN V/v điều chỉnh phương án đầu tư Dự án nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Điện Biên Hà Nội, ngày 15 tháng 03

Ban hành: 15/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

12

Công văn 678/TCHQ-GSQL về thủ tục tạm nhập, xuất phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 678/TCHQ-GSQL V/v thủ tục tạm nhập, tạm xuất phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

13

Công văn 678/HQBĐ-NV về không thu thuế xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu do Cục Hải quan tỉnh Bình Định ban hành

Điều 112, Điều 120 Thông tư 79/2009/TT-BTC và Điều 9 Quyết định số 59/2005/-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Hải quan tỉnh Bình Định xin báo cáo để Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) biết, chỉ đạo. Nơi nhận: - Như trên; - LĐ Cục; - Lưu: VT, NV.

Ban hành: 14/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2010

14

Công văn 678/BXD-VLXD chủ trương đầu tư trạm nghiền xi măng tại thị xã Cam Ranh, Khánh Hoà do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 678/BXD-VLXD V/v chủ trương đầu tư trạm nghiền XM tại thị xã Cam Ranh, Khánh Hoà Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010 Kính

Ban hành: 22/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

15

Công văn số 678/VPCP-KTN về việc giao lại khu đất 130 ha do Đại học quốc gia Hà Nội quản lý về cho Bộ Xây dựng quản lý theo quy hoạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 678/VPCP-KTN V/v giao lại khu đất 130 ha do Đại học quốc gia Hà Nội quản lý về cho Bộ Xây dựng quản lý theo quy hoạch.  Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2009

16

Công văn số 678/BXD-QLN về đề nghị báo cáo tình hình quản lý nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 678/BXD-QLN V/v: đề nghị báo cáo tình hình quản lý nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2008

Ban hành: 11/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2008

17

Công văn số 678/TCT-CS về việc ngành nghề được ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 678/TCT-CS V/v: ngành nghề được ưu đãi Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2008

18

Công văn số 678/VPCP-CN về việc thử nghiệm công nghệ WiMAX di động do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 678/VPCP-CN V/v Thử nghiệm công nghệ WiMAX di động Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 28/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2008

19

Công văn số 678/TCT-TS của Tổng cục Thuế về giá đất tính thu tiền sử dụng đất và thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 678/TCT-TS V/v: Giá đất tính thu tiền sử dụng đất và thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2006

Ban hành: 22/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Công văn số 678 TCT/ĐTNN ngày 15/03/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 678 TCT/ĐTNN V/v thuế GTGT xây dựng công trình cho doanh nghiệp CX Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2004 Kính

Ban hành: 15/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.48.224