Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 676/UBND-XD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 168546 văn bản

81

Quyết định 1293/QĐ-BNN-XD năm 2012 hủy đầu tư hạng mục dự án Phát triển thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long (WB2) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1293/QD-BNN-XD,Quyết định 1293 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hủy đầu tư ,Phát triển thủy lợi,Phát triển thủy lợi ĐBSCL,Dự án Phát triển thủy lợi ,Đồng bằng sông Cửu Long,Đầu tư BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

82

Quyết định 1213/QĐ-BNN-XD điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống tiêu thoát lũ sông Hoạt vùng Hà Trung tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ KH & ĐT, Bộ TC; - UBND tỉnh Thanh Hóa; - UBND huyện Hà Trung, Nga Sơn (TH); - Kho bạc NN tỉnh Thanh Hóa; - Cty CPXDTL Thanh Hóa; - Lưu VT, XD (8b). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

83

Quyết định 1133/QĐ-BNN-XD năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1133/QD-BNN-XD,Quyết định 1133 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phê duyệt quy hoạch,Trung tâm nghiên cứu Phát triển nông nghiệp ,Đồng Tháp Mười ,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

84

Quyết định 1118/QĐ-BNN-XD năm 2012 phê duyệt sửa đổi, bổ sung thiết kế cơ sở hạng mục cầu giao thông dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh An Phong – Mỹ Hòa – Bắc Đông tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1118/QD-BNN-XD,Quyết định 1118 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thiết kế cơ sở,Hạng mục cầu giao thông ,Kênh An Phong Mỹ Hòa ,Bắc Đông tỉnh Đồng Tháp,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

85

Quyết định 1111/QĐ-BNN-XD năm 2012 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án: Đầu tư xây dựng đường và hạ tầng kỹ thuật khu B Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1111/QD-BNN-XD,Quyết định 1111 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu,Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

86

Quyết định 812/QĐ-BNN-XD năm 2012 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét kênh Nha Mân – Tư Tải tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp thuộc hệ thống kênh nối Sông Tiền – sông Hậu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

812/QD-BNN-XD,Quyết định 812 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đầu tư xây dựng công trình,Kênh Nha Mân Tư Tải ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2012

87

Hướng dẫn 1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN năm 2015 sửa đổi Hướng dẫn liên ngành 1728/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN về hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

1404/HDLN-NN-TC-KHDT-XD-NHNN,Hướng dẫn 1404 2015,Tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT- SỞ TÀI CHÍNH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ- SỞ XÂY DỰNG - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

88

Quyết định 65/QĐ-BNN-XD năm 2012 phê duyệt điều chỉnh Kết quả tính toán Mực nước thấp ứng với tần suất 98% trên đường tần suất lũy tích mực nước giờ Dự án Thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

65/QD-BNN-XD,Quyết định 65 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kết quả tính toán Mực nước ,Ứng với tần suất 98%,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2012

89

Quyết định 3218/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch chặn dòng, thi công vượt lũ công trình hồ chứa nước Suối Mỡ, tỉnh Bắc Giang do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nơi nhận: - Như Điều 3; - UBND, Sở NN&PTNT Bắc Giang; - Kho bạc NN tỉnh Bắc Giang; - UBND huyện Lục Nam; - Các nhà thầu tư vấn, xây lắp; - Lưu VT, XD (6 bản). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2012

90

Quyết định 3224/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ, chống lũ năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

(để p/hợp); - Bộ Tài chính (để p/hợp); - UBND các tỉnh có CT (để p/hợp); - Kho bạc Nhà nước Trung ương; - Kho bạc Nhà nước các tỉnh có CT như Điều 1; - Lưu VT, XD (05 bản). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2012

91

Quyết định 3134/QĐ-BNN-XD năm 2011 thành lập Tổ hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3134/QD-BNN-XD,Quyết định 3134 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tổ hỗ trợ kỹ thuật ,Quản lý thủy lợi ,Phục vụ phát triển nông thôn ,Vùng Đồng bằng sông cửu long BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2011

92

Quyết định 2937/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án sản xuất giống hoa giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2937/QD-BNN-XD,Quyết định 2937 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phê duyệt kế hoạch đấu thầu,Dự án sản xuất giống hoa ,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2011

93

Quyết định 2512/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu “Dự án: Sản xuất giống ngô (Giai đoạn 2011 - 2015)” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2512/QD-BNN-XD,Quyết định 2512 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch đấu thầu,Sản xuất giống ngô ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2011

94

Quyết định 2468/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt đề cương lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (Đợt 1) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2468/QD-BNN-XD,Quyết định 2468 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bảo vệ công trình quan trọng,Dự án công trình quan trọng quốc gia,Đầu tư BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2011

95

Quyết định 2411/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án sản xuất giống nấm giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2411/QD-BNN-XD,Quyết định 2411 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch đấu thầu,Dự án sản xuất giống nấm ,Dự án sản xuất nấm BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 12/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

96

Quyết định 2318/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 - tỉnh Bến Tre (phần do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre làm Chủ đầu tư) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2318/QD-BNN-XD,Quyết định 2318 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Điều chỉnh thiết kế cơ sở,Dự án đầu tư xây dựng công trình,Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2011

97

Quyết định 2305/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt điều chỉnh Quyết định 752/QĐ-BNN-XD về Dự án đầu tư Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

khác; vốn đối ứng của các chi phí trong giai đoạn lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế bản vẽ thi công. - Vốn vay WB để thanh toán cho các chi phí ghi ở Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 752/QĐ-BNN-XD ngày 15/4/2011.” 3. Điều chỉnh nội dung Điều 2: Điều chỉnh điểm (ii) trong khoản ủy quyền cho các UBND các tỉnh, thành phố: “(ii)

Ban hành: 04/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2011

98

Quyết định 2189/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) tiểu dự án khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn Xà No giai đoạn 1 thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang dự án thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2189/QD-BNN-XD,Quyết định 2189 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch hành động tái định cư,Dự án khép kín tuyến đê cống ,Vùng Ô Môn Xà No BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2011

99

Quyết định 2185/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt Sổ tay vận hành dự án (POM) - Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB6) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2185/QD-BNN-XD,Quyết định 2185 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dự án Quản lý thủy lợi,Sổ tay vận hành dự án ,Đồng bằng sông Cửu Long,Phục vụ phát triển nông thôn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2011

100

Quyết định 2123/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ của 05 tiểu dự án thuộc Hợp phần 2 giai đoạn 1 dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB6) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2123/QD-BNN-XD,Quyết định 2123 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Vùng Đồng bằng sông cửu long,Rà phá bom mìn vật nổ,Lập phương án kỹ thuật thi công ,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.108.61