Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 6718/BTC-CĐKT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 44966 công văn

1

Công văn 16098/BTC-CĐKT năm 2017 về hướng dẫn chuyển số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16098/BTC-CĐKT V/v hướng dẫn chuyển số dư từ hệ thống TK cũ sang hệ thống TK mới Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 28/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

2

Công văn 6190/BTC-CĐKT năm 2017 hướng dẫn kế toán chứng khoán phái sinh của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6190/BTC-CĐKT V/v Hướng dẫn kế toán chứng khoán phái sinh của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

Ban hành: 12/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

3

Công văn 1594/BTC-CĐKT kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1594/BTC-CĐKT V/v kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017 Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Cục thuế các

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

4

Công văn 606/BTC-CĐKT năm 2016 về chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 606/BTC-CĐKT V/v chế độ kế toán Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Ban hành: 13/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2016

5

Công văn 17590/BTC-CĐKT năm 2015 sử dụng tỷ giá hối đoái trong công tác hạch toán kế toán do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 17590/BTC-CĐKT V/v sử dụng tỷ giá hối đoái trong công tác hạch toán kế toán Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 26/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2017

6

Công văn 12568/BTC-CĐKT năm 2015 giải thích nội dung Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 12568/BTC-CĐKT V/v: Giải thích nội dung Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 09/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

7

Công văn 18831/BTC-CĐKT năm 2014 về nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18831/BTC-CĐKT V/v: nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Ban hành: 24/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

8

Công văn 1339/BTC-CĐKT năm 2014 doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1339/BTC-CĐKT V/v Các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

9

Công văn 15103/BTC-CĐKT năm 2013 đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15103/BTC-CĐKT V/v đăng ký hành nghề kiểm toán Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Các doanh nghiệp kiểm

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

10

Công văn 2938/BTC-CĐKT về đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2938/BTC-CĐKT V/v đăng ký hành nghề kiểm toán Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: Các doanh nghiệp kiểm

Ban hành: 06/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

11

Công văn 2098/BTC-CĐKT tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Kế toán do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2098/BTC-CĐKT V/v Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Kế toán. Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

12

Công văn 16702/BTC-CĐKT công khai lần 1 danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16702/BTC-CĐKT V/v Công khai lần 1 danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2013. Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

13

Công văn 3616/BTC-CĐKT công khai danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 đợt 3 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3616/BTC-CĐKT V/v Công khai danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 đợt 3. Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

14

Công văn 18008/BTC-CĐKT công khai lần 2 danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18008/BTC-CĐKT V/v Công khai lần 2 danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012. Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

15

Công văn 16227/BTC-CĐKT công khai lần 1 danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16227/BTC-CĐKT V/v Công khai lần 1 danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2011

16

Công văn 13421/BTC-CĐKT về đăng ký hành nghề kiểm toán từ năm 2012 trở đi do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13421/BTC-CĐKT V/v đăng ký hành nghề kiểm toán từ năm 2012 trở đi Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2011 Kinh

Ban hành: 06/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2011

17

Công văn 16403/BTC-CĐKT hướng dẫn chuyển đổi đơn vị tiền tệ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 16403/BTC-CĐKT V/v hướng dẫn thực hiện chuyển đổi đơn vị tiền tệ kế toán Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2010

18

Công văn 1735/BTC-CĐKT về đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1735/BTC-CĐKT V/v đăng ký áp dụng chế độ kế toán Việt Nam Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010 Kính gửi: Công ty cổ phần

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

19

Công văn 825/BTC-CĐKT thời hạn thực hiện chế độ kế toán mới do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 825/BTC-CĐKT V/v: Thời hạn thực hiện chế độ kế toán mới Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009 Kính gửi: Các công ty

Ban hành: 19/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

20

Công văn 6718/CT-TTHT năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với chuyển giao công nghệ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6718/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 15/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status