Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 67/2017/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4538 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2017/BGTVT về Thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

QCVN67:2017/BGTVT,Quy chuẩn QCVN67:2017,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 67:2017/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ THĂM DÒ, KHAI THÁC TRÊN BIỂN National Technical Regulation on Pressure Vessels of Means of Transportation and Offshore

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BGTVT về Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

Installations Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển QCVN 67:2018/BGTVT thay thế cho QCVN 67:2017/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

QCVN67:2018/BTNMT,Quy chuẩn QCVN67:2018,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 67:2018/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU XỈ HẠT LÒ CAO (XỈ HẠT NHỎ, XỈ CÁT TỪ CÔNG NGHIỆP LUYỆN SẮT HOẶC THÉP) NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT National technical regulation on environment

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2013/BGTVT về chế tạo kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN67:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN67:2013,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 67 : 2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẾ TẠO, KIỂM TRA CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ ÁP LỰC TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI National Technical Regulation on Construction, Survey and Certification of Pressure

Ban hành: 27/08/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67: 2013/BTTTT về thiết bị trạm mặt đất Inmarsat F77 sử dụng trên tàu biển do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN67:2013/BTTTT,Quy chuẩn QCVN67:2013,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat F77 , Thiết bị trạm mặt đất ,Inmarsat F77 ,QCVN 67: 2013/BTTTT ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 67: 2013/BTTTT VỀ THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT INMARSAT F77 SỬ DỤNG TRÊN TÀU BIỂN National technical regulation on Inmarsat

Ban hành: 10/01/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-67:2013 (IEC 60068-2-67:1995) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2- 67: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Cy: Thử nghiệm gia tốc, nóng ẩm, trạng thái không đổi chủ yếu dùng cho các linh kiện

TCVN7699-2-67:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-67:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-67:2013 IEC 60068-2-67:1995 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-67: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Cy: THỬ NGHIỆM GIA TỐC, NÓNG ẨM, TRẠNG THÁI KHÔNG ĐỔI CHỦ YẾU DÙNG CHO CÁC LINH KIỆN Environmental

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-67:2013 (IEC 60335-2-67:2012) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-67: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn dùng cho mục đích thương mại

TCVN5699-2-67:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-67:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-67:2013 IEC 60335-2-67:2012 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-67: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY XỬ LÝ SÀN DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI Household and similar electrical

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-67:2011/BNNPTNT về về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống lạc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-67:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-67:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm tính khác biệt,Tính khác biệt và ổn định,Tính đồng nhất và tính ổn định,Giống lạc,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-67: 2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN VI:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc (Gồm 64 tiêu chuẩn, chia thành 5 phần)

TCVNVI:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNVI:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN Vl:2017 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC (GỒM 64 TIÊU CHUẨN, CHIA THÀNH 5 PHẦN) Set of national standards for medicines MỤC LỤC Phần 1: Phương pháp kiểm nghiệm thuốc và chuyên mục Phụ lục 1.27 Thuật

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12035:2017 (ISO 18843:2015) về Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm - Phương pháp xác định thời gian chảy

TCVN12035:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12035:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12035:2017 ISO 18843:2015 NHÔM OXIT DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT NHÔM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CHẢY Aluminium oxide primarily used for the production of aluminium - Method for the determination of flow time Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11979:2017 về Phương pháp thử cho máy lọc nước dùng trong gia đình

TCVN11979:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11979:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11979:2017 PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO MÁY LỌC NƯỚC DÙNG TRONG GIA ĐÌNH Testing methods for household water purifies Lời nói đầu TCVN 11979:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 285 Thiết bị, dụng cụ và giải

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12172:2017 (ISO 18217:2015) về An toàn máy gia công gỗ - Máy ép gắn kết mép dẫn tiến bằng xích

TCVN12172:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12172:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12172:2017 ISO 18217:2015 AN TOÀN MÁY GIA CÔNG GỖ - MÁY ÉP GẮN KẾT MÉP DẪN TIẾN BẰNG XÍCH Safety of woodworking machines - Edge-banding machines fed by chain(s) Lời nói đầu TCVN 12172:2017 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11936:2017 (CODEX STAN 321-2015) về Sản phẩm nhân sâm

TCVN11936:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11936:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11936:2017 CODEX STAN 321-2015 SẢN PHẨM NHÂN SÂM                                            Ginseng Products Lời nói đầu TCVN 11936:2017 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 321-2015; TCVN 11936:2017

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11967:2017 (ISO 15858:2016) về Thiết bị UVC - Thông tin an toàn - Giới hạn phơi nhiễm cho phép đối với con người

TCVN11967:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11967:2017,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11967:2017 ISO 15858:2016 THIẾT BỊ UVC - THÔNG TIN AN TOÀN - GIỚI HẠN PHƠI NHIỄM CHO PHÉP ĐỐI VỚI CON NGƯỜI UV-C Devices - Safety information - Permissible human exposure Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11993:2017 (ISO 604:2002) về Chất dẻo - Xác định tính chất nén

TCVN11993:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11993:2017,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11993:2017 ISO 604:2002 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT NÉN Plastics - Determination of compressive properties Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Thuật ngữ và

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11978:2017 về Máy lọc nước dùng trong gia đình

TCVN11978:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11978:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11978:2017 MÁY LỌC NƯỚC DÙNG TRONG GIA ĐÌNH Household water purifier Lời nói đầu TCVN 11978:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 285 Thiết bị, dụng cụ và giải pháp dùng cho nhà bếp biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7910:2017 (ISO/ASTM 51275:2013) về Bảo vệ bức xạ - Thực hành sử dụng hệ đo liều phim nhuộm màu bức xạ

TCVN7910:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7910:2017,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7910:2017 ISO/ASTM 51275:2013 BẢO VỆ BỨC XẠ - THỰC HÀNH SỬ DỤNG HỆ ĐO LIỀU PHIM NHUỘM MÀU BỨC XẠ Practice for use of a radiochromic film dosimetry system Lời nói đầu TCVN 7910:2017 thay thế cho TCVN 7910:2008. TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11900:2017 (ISO 1954:2013) về Gỗ dán - Dung sai kích thước

TCVN11900:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11900:2017,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11900:2017 ISO 1954:2013 GỖ DÁN - DUNG SAI KÍCH THƯỚC Plywood - Tolerances on dimensions Lời nói đầu TCVN 11900:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 1954:2013. TCVN 11900:2017 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7752:2017 (ISO 2074:2007 WITH AMD 1:2017) về Gỗ dán - Từ vựng

TCVN7752:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7752:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7752:2017 ISO 2074:2007 WITH AMD1:2017 GỖ DÁN - TỪ VỰNG Plywood - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 7752:2017 thay thế cho TCVN 7752:2007. TCVN 7752:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 2074:2007 và Sửa đổi 1:2017

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11857:2017 (ISO 15099:2003) về Đặc trưng nhiệt của cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng - Tính toán chi tiết

TCVN11857:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11857:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11857:2017 ISO 15099:2003 ĐẶC TRƯNG NHIỆT CỦA CỬA SỔ, CỬA ĐI VÀ KẾT CẤU CHE NẮNG - TÍNH TOÁN CHI TIẾT Thermal performance of windows, doors and shading devices - Detailed calculations Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220