Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 67-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3754 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BGTVT về Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

QCVN67:2018/BGTVT,Quy chuẩn QCVN67:2018,***,Giao thông QCVN 67:2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ THĂM DÒ, KHAI THÁC TRÊN BIỂN National Technical Regulation on Pressure Vessels of Means of Transportation and Offshore

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

QCVN67:2018/BTNMT,Quy chuẩn QCVN67:2018,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 67:2018/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU XỈ HẠT LÒ CAO (XỈ HẠT NHỎ, XỈ CÁT TỪ CÔNG NGHIỆP LUYỆN SẮT HOẶC THÉP) NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT National technical regulation on environment

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2017/BGTVT về Thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

QCVN67:2017/BGTVT,Quy chuẩn QCVN67:2017,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 67:2017/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ THĂM DÒ, KHAI THÁC TRÊN BIỂN National Technical Regulation on Pressure Vessels of Means of Transportation and Offshore

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2013/BGTVT về chế tạo kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN67:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN67:2013,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 67 : 2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẾ TẠO, KIỂM TRA CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ ÁP LỰC TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI National Technical Regulation on Construction, Survey and Certification of Pressure

Ban hành: 27/08/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67: 2013/BTTTT về thiết bị trạm mặt đất Inmarsat F77 sử dụng trên tàu biển do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN67:2013/BTTTT,Quy chuẩn QCVN67:2013,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat F77 , Thiết bị trạm mặt đất ,Inmarsat F77 ,QCVN 67: 2013/BTTTT ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 67: 2013/BTTTT VỀ THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT INMARSAT F77 SỬ DỤNG TRÊN TÀU BIỂN National technical regulation on Inmarsat

Ban hành: 10/01/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-67:2013 (IEC 60068-2-67:1995) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2- 67: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Cy: Thử nghiệm gia tốc, nóng ẩm, trạng thái không đổi chủ yếu dùng cho các linh kiện

TCVN7699-2-67:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-67:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-67:2013 IEC 60068-2-67:1995 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-67: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Cy: THỬ NGHIỆM GIA TỐC, NÓNG ẨM, TRẠNG THÁI KHÔNG ĐỔI CHỦ YẾU DÙNG CHO CÁC LINH KIỆN Environmental

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-67:2013 (IEC 60335-2-67:2012) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-67: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn dùng cho mục đích thương mại

TCVN5699-2-67:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-67:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-67:2013 IEC 60335-2-67:2012 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-67: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY XỬ LÝ SÀN DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI Household and similar electrical

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-67:2011/BNNPTNT về về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống lạc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-67:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-67:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm tính khác biệt,Tính khác biệt và ổn định,Tính đồng nhất và tính ổn định,Giống lạc,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-67: 2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 67:2002 về xi măng cho bê tông thủy công - phương pháp thử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN67:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN67:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xi măng cho Bê tông thủy công,14TCN 67:2002 ,Phương pháp thử,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 67:2002 XI MĂNG DÙNG CHO BÊ TÔNG THỦY CÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Cement for Hydraulic Concrete - Methods of Testing 1. Qui định chung 1.1.

Ban hành: 29/01/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 67:1993 về ngoại quan lốp ô tô

64TCN67:1993,Tiêu chuẩn ngành 64TCN67:1993,***,64TCN 67:1993 ,Ngoại quan lốp ô tô,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 67:1993 NGOẠI QUAN LỐP Ô TÔ Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn 64 TCN 43-88, áp dụng để kiểm tra ngoại quan các quy cách lốp ôtô. 1. Ngoại quan lốp ôtô phải đạt các yêu cầu sau:

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9776:2013 (CAC/RCP 67-2009) về Quy phạm thực hành giảm acrylamide trong thực phẩm

TCVN9776:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9776:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9776:2013 CAC/RCP 67-2009 QUY PHẠM THỰC HÀNH GIẢM ACRYLAMIDE TRONG THỰC PHẨM Code of Practice for the Reduction of Acrylamide in Foods Lời nói đầu TCVN 9776:2013 hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 67

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

12

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 67:1984 về quy trình thí nghiệm xác định nhanh độ ẩm của đất bằng phương pháp thể tích

22TCN67:1984,Tiêu chuẩn ngành 22TCN67:1984,***,22TCN 67:1984 ,Quy trình thí nghiệm,Xác định nhanh độ ẩm của đất ,Phương pháp thể tích,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 67:1984 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH NHANH ĐỘ ẨM CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH (Ban hành theo quyết định số 2916/QĐ ngày 21-12-1984)

Ban hành: 21/12/1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7779:2008 (ISO/IEC GUIDE 67 : 2004) về Đánh giá sự phù hợp - Nguyên tắc cơ bản trong chứng nhận sản phẩm

TCVN7779:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7779:2008,***,Đánh giá sự phù hợp,Nguyên tắc cơ bản trong chứng nhận sản phẩm,TCVN 7779:2008,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7779 : 2008 ISO/IEC GUIDE 67 : 2004 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM Conformity assessment - Fundamentals

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12796-1:2019 (ISO 19095-1:2015) về Chất dẻo - Đánh giá tính năng kết dính liên diện trong tổ hợp chất dẻo-kim loại - Phần 1: Hướng dẫn cách tiếp cận

liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7699-2-11 (IEC 60068-2-11), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-11: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Ka: Sương muối TCVN 7699-2-67 (IEC 60068-2-67), Thử nghiệm môi trường - Phần 2-67: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Cy: Thử nghiệm gia tốc,

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5756:2017 về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe máy

9.80665 m/s2 5.7  Mũ phải chịu được phép thử độ bền đâm xuyên theo 6.6. Sau khi thử, đầu đâm xuyên không được chạm vào dạng đầu bên trong mũ. 5.8  Quai đeo phải chịu được thử nghiệm theo 6.7. Khi thử, độ dịch chuyển của gá móc quai đeo giữa 2 lần đặt tải ban đầu và tải thử nghiệm không được vượt quá 25 mm. 5.9  Độ ổn định

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5782:2009 về Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo

60 (58 - 61) 54 (52 - 55) 62 (60 - 63) 122 - 62 - 64 122 (120 -128) 62 (60 - 63) 55 (53 - 56) 64 (62 - 65) 128 - 64 - 67 128 (126 - 131) 64 (63 - 65) 57 (55 - 58)

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7368:2013 về Kính xây dựng - Kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập

CHÚ THÍCH: *) Xác định độ cứng A50 theo JIS K 6253. Hình 1 – Mặt cắt A – A của khung kẹp mẫu thử va đập rơi bi Chọn viên bi thép đường kính 63,5 mm có khối lượng (1040 ± 10) g, độ cứng 61 – 67 HRC và đặt ở độ cao cách bề mặt mẫu thử 1200 mm. Thả bi rơi tự do xuống tâm của tấm kính. Quan sát tình trạng dập vỡ của một hoặc nhiều lớp kính

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11640:2016 (ISO 6627:2011) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu tổ hợp

làm từ thép austenite 16% Cr (min.) phân lớp 67 (MC67), và lực tiếp tuyến Ft theo loại áp suất tiếp xúc danh nghĩa trung bình (PNM): Vòng găng TCVN 11640 (ISO 6627) - ES1 - 90 x 3,0-MC68/CR1-MC67/PNM VÍ DỤ 2: Một vòng găng dầu tổ hợp kiểu ES2 (ES2) có đường kính danh nghĩa là d1 = 90 mm (90) và chiều dày danh nghĩa toàn bộ vòng găng

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10732:2015 về Sản phẩm cacao - Xác định hàm lượng tro

Giấy lọc không tro. 6.6. Bể hơi nước. 6.7. Lò nung, có thể duy trì ở nhiệt độ 600 oC. 6.8. Bình hút ẩm. 6.9 Đèn hồng ngoại (IR). 7. Lấy mẫu Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này. Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải là mẫu đại diện. Mẫu không bị hư hại hoặc thay đổi trong quá trình vận chuyển hoặc bảo

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55