Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 67-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4984 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 172.435 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 46.566 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

QCVN 67:2018/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU XỈ HẠT LÒ CAO (XỈ HẠT NHỎ, XỈ CÁT TỪ CÔNG NGHIỆP LUYỆN SẮT HOẶC THÉP) NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT National technical regulation on environment for imported slag from iron or steel industry for production Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2017/BGTVT về Thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

QCVN 67:2017/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ THĂM DÒ, KHAI THÁC TRÊN BIỂN National Technical Regulation on Pressure Vessels of Means of Transportation and Offshore Installations Lời nói đầu QCVN 67:2017/BGTVT thay thế QCVN

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2013/BGTVT về chế tạo kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 67 : 2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẾ TẠO, KIỂM TRA CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ ÁP LỰC TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI National Technical Regulation on Construction, Survey and Certification of Pressure Equipments of Transport Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế

Ban hành: 27/08/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67: 2013/BTTTT về thiết bị trạm mặt đất Inmarsat F77 sử dụng trên tàu biển do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 67: 2013/BTTTT VỀ THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT INMARSAT F77 SỬ DỤNG TRÊN TÀU BIỂN National technical regulation on Inmarsat F77 ship earth station equipment Lời nói đầu QCVN 67: 2013/BTTTT được xây dựng trên cơ sở chấp nhận áp dụng có sửa đổi các tiêu chuẩn IEC 61097-13, IEC 60945

Ban hành: 10/01/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-67:2013 (IEC 60335-2-67:2012) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-67: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn dùng cho mục đích thương mại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-67:2013 IEC 60335-2-67:2012 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-67: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY XỬ LÝ SÀN DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-67: Particular requirements for floor treatment

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-67:2013 (IEC 60068-2-67:1995) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2- 67: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Cy: Thử nghiệm gia tốc, nóng ẩm, trạng thái không đổi chủ yếu dùng cho các linh kiện

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-67:2013 IEC 60068-2-67:1995 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-67: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Cy: THỬ NGHIỆM GIA TỐC, NÓNG ẨM, TRẠNG THÁI KHÔNG ĐỔI CHỦ YẾU DÙNG CHO CÁC LINH KIỆN Environmental testing - Part 2-67: Tests - Test Cy: Damp heat, steady state, accelerated test primarily

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-67:2011/BNNPTNT về về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống lạc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 555:2002 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-67 : 2011/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 67:2002 về xi măng cho bê tông thủy công - phương pháp thử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 67:2002 XI MĂNG DÙNG CHO BÊ TÔNG THỦY CÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Cement for Hydraulic Concrete - Methods of Testing 1. Qui định chung 1.1. Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp thử các loại xi măng dùng cho bê tông thủy công. 1.2. Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được trích dẫn ở đây

Ban hành: 29/01/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 67:1993 về ngoại quan lốp ô tô

TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 67:1993 NGOẠI QUAN LỐP Ô TÔ Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn 64 TCN 43-88, áp dụng để kiểm tra ngoại quan các quy cách lốp ôtô. 1. Ngoại quan lốp ôtô phải đạt các yêu cầu sau: Tên khuyết tật Mức 1. Cao su thưa (pavia) ở mặt chạy

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9776:2013 (CAC/RCP 67-2009) về Quy phạm thực hành giảm acrylamide trong thực phẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9776:2013 CAC/RCP 67-2009 QUY PHẠM THỰC HÀNH GIẢM ACRYLAMIDE TRONG THỰC PHẨM Code of Practice for the Reduction of Acrylamide in Foods Lời nói đầu TCVN 9776:2013 hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 67-2009; TCVN 9776:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3 Nguyên

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

11

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 67:1984 về quy trình thí nghiệm xác định nhanh độ ẩm của đất bằng phương pháp thể tích

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 67:1984 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH NHANH ĐỘ ẨM CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH (Ban hành theo quyết định số 2916/QĐ ngày 21-12-1984) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung phương pháp thí nghiệm Độ ẩm của đất là hàm lượng nước chứa trong đất. Độ ẩm thường được biểu thị bằng phần

Ban hành: 21/12/1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7779:2008 (ISO/IEC GUIDE 67 : 2004) về Đánh giá sự phù hợp - Nguyên tắc cơ bản trong chứng nhận sản phẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7779 : 2008 ISO/IEC GUIDE 67 : 2004 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM Conformity assessment - Fundamentals of product certification Lời nói đầu TCVN 7779 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC Guide 67 : 2004. TCVN 7779 : 2008 do Ban Kỹ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9664:2013 (ISO 26323 : 2009) về Sản phẩm sữa - Xác định hoạt độ axit của các giống vi khuẩn trong sữa bằng phương pháp đo pH liên tục (CpH)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9664 : 2013 ISO 26323 : 2009 SẢN PHẨM SỮA – XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ AXIT CỦA CÁC GIỐNG VI KHUẨN TRONG SỮA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO pH LIÊN TỤC (CpH) Milk products – Determination of the acidification activity of dairy cultures by continuous pH measurement (CpH) Lời nói đầu TCVN 9664:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11196:2017 về Bitum - Phương pháp xác định độ nhớt kế brookfield

thước đo sức kháng chảy của chất lỏng và thường được gọi là độ nhớt của chất lỏng. Đơn vị đo của độ nhớt là Pa.s và ước số thập phân của đơn vị đo này là g/cm.s được gọi là poise (ký hiệu là P). Như vậy, một Pa.s bằng mười P (Pa.s = 10P); một centipoise (ký hiệu là cP) sẽ bằng một mili pascal giây (ký hiệu là mPa.s). 3.2  Độ nhớt biểu kiến

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7141:2002 (ISO 13496 : 2000) về thịt và sản phẩm thịt - xác định Phospho tổng số - phương pháp quang phổ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1,40 g/ml] với 2 thể tích nước. 5.2. Dung dịch amoni monovanadat (NH4VCO3), 2,5 g/l. Hòa tan 2,5 g amoni monovanadat vào trong 500 ml nước sôi. Làm nguội và chuyển từng lượng vào bình định mức 1 000 ml (6.7). Thêm 20 ml axit nitric (5.1). Pha loãng bằng nước đến vạch và lắc đều. 5.3. Dung dịch amoni heptamolybdat [(NH4)6 Mo7O24.

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7368:2013 về Kính xây dựng - Kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập

Hình 1 – Mặt cắt A – A của khung kẹp mẫu thử va đập rơi bi Chọn viên bi thép đường kính 63,5 mm có khối lượng (1040 ± 10) g, độ cứng 61 – 67 HRC và đặt ở độ cao cách bề mặt mẫu thử 1200 mm. Thả bi rơi tự do xuống tâm của tấm kính. Quan sát tình trạng dập vỡ của một hoặc nhiều lớp kính thành phần. Nếu kính không bị dập vỡ, lần lượt tăng

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10856:2015 (ISO 21247:2005) về Hệ thống lấy mẫu kết hợp có số chấp nhận bằng không và quy trình kiểm soát quá trình để chấp nhận sản phẩm

Ước lượng thống kê kết quả của một đặc trưng từ quá trình đã được chứng tỏ ở trong trạng thái kiểm soát thống kê. CHÚ THÍCH 1: Lấy từ TCVN 8244-2:2010 (ISO 3534-2:2006), định nghĩa 2.7.1. 3.1.19 Chỉ số năng lực quá trình (process capability index) Cp Chỉ số mô tả năng lực quá trình theo dung sai quy định. CHÚ THÍCH

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4118:2012 về Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4118:2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9845:2013 về Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ

1,00 0,96 0,9 0,84 0,76 0,67 0,56 0,40 0,28 0,59 0,64 0,69 0,74 0,80 0,85 0,90 0,95 0,97 1,00 1,26 1,57 2,04 2,65 3,52 5,00 8,60 15,0

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11275:2015 (ISO 17584:2005) về Tính chất môi chất lạnh

chấp nhận các giá trị khác tương ứng với các quy ước về trạng thái tham chiếu khác nhau. Nhiệt dung riêng của trạng thái khí lý tưởng, Cp,id có thể được biểu diễn là một hàm số của nhiệt độ với dạng chung gồm tổng của các thành phần dạng đa thức (thực nghiệm) và thành phần hàm số mũ (lý thuyết) như đã cho trong phương trình (4):

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.24.100