Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 67-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 46205 công văn

1

Công văn 67/BXD-QLN năm 2018 trả lời ý kiến liên quan đến việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/BXD-QLN V/v trả lời ý kiến liên quan đến việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

2

Công văn 67/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa có tên thương mại là “Lid Handle Damper" do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/TCHQ-TXNK V/v trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

3

Công văn 67/BGDĐT-PC năm 2017 đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/BGDĐT-PC V/v: đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Hà Nội, ngày 9 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2017

4

Công văn 67/BXD-HĐXD năm 2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/BXD-HĐXD V/v hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Sở

Ban hành: 05/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

5

Công văn 67/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2016

6

Công văn 7223/VPCP-CN năm 2017 về chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7223/VPCP-CN V/v chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

7

Công văn 6858/VPCP-NN năm 2017 về làm rõ chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6858/VPCP-NN V/v làm rõ chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

8

Công văn 6150/VPCP-NN năm 2017 vướng mắc về bảo hiểm trong triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6150/VPCP-NN V/v vướng mắc về bảo hiểm trong triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 14/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

9

Công văn 5283/VPCP-NN năm 2017 về chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5283/VPCP-NN V/v chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017 Kính

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

10

Công văn 3412/VPCP-NN năm 2017 vướng mắc trong triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3412/VPCP-NN V/v vướng mắc trong triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

11

Công văn 67/BXD-KTXD năm 2015 xác định giá ca máy bơm nước động cơ điện do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/BXD-KTXD V/v: xác định giá ca máy bơm nước động cơ điện. Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Công ty Cổ

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

12

Công văn 2916/C67-P9 năm 2017 xử lý vi phạm hành chính đối với phương tiện thế chấp trong ngân hàng do Cục Cảnh sát giao thông ban hành

BỘ CÔNG AN CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2916/C67-P9 V/v XLVP hành chính đối với phương tiện thế chấp trong ngân hàng Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm

Ban hành: 31/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

13

Công văn 67/BXD-KTXD năm 2014 xác định chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công trong dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 67/BXD-KTXD V/v: Xác định chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công trong dự toán xây dựng công trình. Hà Nội,

Ban hành: 17/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

14

Công văn 2059/VPCP-KTTH năm 2016 sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP đối với nội dung dán tem sản phẩm thuốc lá do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2059/VPCP-KTTH V/v sửa đổi Nghị định số 67/2013/NĐ-CP đối với nội dung dán tem sản phẩm thuốc lá Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

15

Công văn 67/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn tham gia thi tuyển trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/BXD-HĐXD V/v: hướng dẫn tham gia thi tuyển trong hoạt động xây dựng Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014 Kính

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

16

Công văn 67/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng thuốc trừ cỏ do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/TCHQ-TXNK V/v thuế GTGT thuốc trừ cỏ Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

17

Công văn 67/BXD-QLN năm 2013 trả lời công văn 1107/SXD-QLN&TTBĐS hướng dẫn thực hiện Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/BXD-QLN V/v: trả lời công văn số 1107/SXD-QLN&TTBĐS của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

18

Công văn 4919/VPCP-KTTH sửa đổi Nghị định 67/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4919/VPCP-KTTH V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ Hà Nội, ngày 04 tháng 7

Ban hành: 04/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

19

Công văn 67/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu E Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan

Ban hành: 25/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

20

Công văn 67/TCHQ-PC gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/TCHQ-PC V/v gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013 Kính

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.246.164