Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 67-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 161042 văn bản

201

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Số: 67/2014/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH

Ban hành: 23/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

202

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2014/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

203

Thông báo 67/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chi đối với công tác tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 67/TB-VPCP Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ CHI ĐỐI VỚI

Ban hành: 29/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2012

204

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND về nội dung, danh mục và mức hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2014/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 10 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG,

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

206

Nghị quyết 67/2014/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2015 do tỉnh Bình Thuận ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2014/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 08 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2014

207

Quyết định 67/2014/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An kèm theo Quyết định 21/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 2 QUY CHẾ

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2014

208

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2014/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 01 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP

Ban hành: 01/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2014

209

Quyết định 67/QĐHC-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/QĐHC-CTUBND Sóc Trăng, ngày 07 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Ban hành: 07/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

210

Luật Đầu tư 2014

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

211

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2014/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 21 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2015

212

Thông tư 67/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 38/2013/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2014/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG

Ban hành: 13/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

213

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND về hoạt động và định mức hỗ trợ để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2014 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

214

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2014/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC

Ban hành: 10/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2014

215

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, tỷ lệ trích nộp và chế độ quản lý phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2014/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 30 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU, TỶ LỆ

Ban hành: 30/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2014

216

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

217

Hướng dẫn 67/HD-STNMT năm 2011 thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên ban hành

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/HD-STNMT Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2011 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

218

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng nguồn thu phí cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2014/QĐ-UBND Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 27 tháng 8 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU,

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

219

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND về thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2014/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2014

220

Quyết định 67/QĐ-TA năm 2011 áp dụng “Phần mềm thống kê loại vụ án của ngành Tòa án nhân dân” do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/QĐ-TA Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG “PHẦN MỀM THỐNG KÊ CÁC LOẠI

Ban hành: 26/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.99.123