Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 67/2017/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 17345 công văn

121

Công văn 8427/VPCP-NN năm 2017 về báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết 07/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8427/VPCP-NN V/v Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 60/BC-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2017 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2017

122

Công văn 6632/BNN-TCLN năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

phúc --------------- Số: 6632/BNN-TCLN V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP. trực thuộc Trung ương Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Chính phủ ban

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

123

Công văn 8328/VPCP-CN năm 2017 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

8328/VPCP-CN V/v Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5026/TTr-BKHĐT ngày 21 tháng 6 năm 2017) về việc Sơ kết 05 năm thực

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2017

124

Công văn 2022/LĐTBXH-PCTNXH năm 2017 thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 2022/LĐTBXH-PCTNXH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của

Ban hành: 24/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

125

Công văn 1519/LĐTBXH-KHLĐ năm 2017 báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 1519/LĐTBXH-KHLĐ V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: ………………………………………………. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết

Ban hành: 21/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

126

Công văn 4817/LĐTBXH-KHTC năm 2017 về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4817/LDTBXH-KHTC,Công văn 4817 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phiên họp Chính phủ,Kết quả thực hiện Nghị quyết,Nghị quyết 01/NQ-CP,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

127

Công văn 3273/VPCP-NN năm 2017 báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội theo Nghị quyết 322/NQ-UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 3273/VPCP-NN V/v Báo cáo Đoàn giám sát của UBTVQH theo Nghị quyết số 322/NQ-UBTVQH14 ngày 18/01/2016 Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Tài chính. Về

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2017

128

Công văn 4494/BTC-HCSN thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: - Văn phòng Quốc hội; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước;

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

129

Công văn 13/HĐND-CTHĐ năm 2012 đính chính chỉ tiêu tổng chi ngân sách trong Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

--------------- Số: 13/HĐND-CTHĐ Về việc đính chính chỉ tiêu tổng chi ngân sách trong Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị, ngày 13 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Do sơ suất trong quá trình chuẩn bị ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh nên số

Ban hành: 13/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

130

Công văn 1278/VPCP-NN năm 2017 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 1278/VPCP-NN V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường Ngày 22 tháng 01 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2017

131

Công văn 224/HĐND năm 2011 về việc thay thế Phụ lục kèm theo Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND do tỉnh Bình Phước ban hành

04/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước, ngày 05 tháng 8 năm 2011 Kính gửi: Các vị đại biểu HĐND tỉnh Tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa VIII đã thông qua Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011 về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển

Ban hành: 05/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

132

Công văn 121/HĐND-KTNS năm 2019 về đính chính một số Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI

phố; - Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Báo Kon Tum; - Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; - Công báo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 57/2019/NQ- HĐND ngày 10/12/2019 về quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi

Ban hành: 24/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

133

Công văn 118/HĐND-KTNS năm 2019 về đính chính các Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI

trữ tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Báo Kon Tum; - Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; - Công báo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 48/2019/NQ - HĐND ngày 09/12/2019 về quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch nông thôn; kiểm tra đánh giá chất

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

134

Công văn 923/LĐTBXH-TTTT năm 2017 báo cáo Quý I/2017 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 923/LĐTBXH-TTTT V/v báo cáo Quý I/2017 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 1976/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 3 năm 2017 về việc

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

135

Công văn 5533/VPCP-NN năm 2020 về kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tàu đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

5533/VPCP-NN,Công văn 5533 2020,Văn phòng Chính phủ,Vướng mắc Nghị định 67/2014/NĐ-CP về tàu đóng mới,Tháo gỡ khó khăn vướng mắc tàu đóng mới,Kiến nghị tháo gỡ khó khăn đối với tàu đóng mới,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

136

Công văn 475/VPCP-NN năm 2020 phản ánh của báo chí về tình hình bán bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tại Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

bảo hiểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP tại Bình Định Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: - Bộ Tài chính, - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Báo Tiền Phong số 15 có bài

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

137

Công văn 2017/BXD-QLN về đôn đốc triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên do Bộ Xây dựng ban hành

2017/BXD-QLN,Công văn 2017 2009,Bộ Xây dựng,Nhà ở,Sinh viên,Dự án,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2017/BXD-QLN V/v đôn đốc triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh

Ban hành: 22/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2009

138

Công văn 2017/BNN-KH đề nghị bố trí vốn đối ứng các dự án ODA thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2017/BNN-KH,Công văn 2017 2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quản lý dự án ODA,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2017/BNN-KH về việc Đề nghị bố trí vốn đối

Ban hành: 10/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2010

139

Công văn số 2017/TCT-KK về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ chuyển tiền và kinh doanh thẻ (hàng hoá) do Tổng cục Thuế ban hành

2017/TCT-KK,Công văn 2017 2009,Tổng cục Thuế,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2017/TCT-KK V/v thuế GTGT dịch vụ chuyển tiền và kinh doanh thẻ,

Ban hành: 26/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

140

Công văn 169/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V đã ban hành Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi

Ban hành: 19/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13