Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 67/2017/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 17319 công văn

201

Công văn 5705/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

5705/TCHQ-GSQL,Công văn 5705 2017,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Quyết định,Hướng dẫn thực hiện Quyết định ,Thực hiện,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2017

202

Công văn 11159/BTC-TCHQ năm 2017 về thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

11159/BTC-TCHQ,Công văn 11159 2017,Bộ Tài chính,Thực hiện Quyết định,Hàng gia công,Hàng sản xuất xuất khẩu ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11159/BTC-TCHQ V/v thực hiện Quyết

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

203

Công văn 5978/UBND-VH năm 2017 đính chính Quyết định 60/2017/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

5978/UBND-VH,Công văn 5978 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5978/UBND-VH V/v đính chính Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

204

Công văn 2868/UBND-KT năm 2017 về đính chính Quyết định 08/2017/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

2868/UBND-KT,Công văn 2868 2017,Tỉnh Bạc Liêu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2868/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

205

Công văn 5003/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

5003/TCHQ-GSQL,Công văn 5003 2017,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa nhập khẩu,Làm thủ tục hải quan,Cửa khẩu nhập,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5003/TCHQ-GSQL

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

206

Công văn 4824/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

4824/TCHQ-GSQL,Công văn 4824 2017,Tổng cục Hải quan,Danh mục hàng hóa nhập khẩu,Làm thủ tục hải quan,Cửa khẩu nhập,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2017

207

Công văn 7531/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện Nghị quyết 44/2017/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

7531/VPCP-QHDP,Công văn 7531 2017,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết,Triển khai thực hiện Nghị quyết,Triển khai Nghị quyết,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

208

Công văn 9436/QLD-KD năm 2017 thực hiện Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý Dược ban hành

9436/QLD-KD,Công văn 9436 2017,Cục Quản lý dược,Thực hiện Nghị định,Thi hành nghị định,Triển khai Nghị định ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9436/QLD-KD V/v

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

209

Công văn 2025/UBND-TH năm 2017 đính chính Quyết định 06/2017/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

2025/UBND-TH,Công văn 2025 2017,Tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2025/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

210

Công văn 1122/VT-TT năm 2017 thực hiện Thông tư 32/2017/TT-BQP do Cục Vận tải ban hành

1122/VT-TT,Công văn 1122 2017,Cục Vận tải,Thực hiện Thông tư,Cơ chế quản lý sử dụng ,Tàu thuyền quân sự ,Giao thông - Vận tải TỔNG CỤC HẬU CẦN CỤC VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1122/VT-TT

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

211

Công văn 4284/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

4284/TCHQ-GSQL,Công văn 4284 2017,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Quyết định,Danh mục hàng hóa nhập khẩu,Làm thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

212

Công văn 6295/LĐ-TBXH-XH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều khoản của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ và Quyết định 122/2007/QĐ-UB ngày 21/9/2007 của UBND thành phố do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị định 67/2007/NĐ-CP theo chỉ đạo của Bộ Lao động-TB&XH và UBND thành phố. Nơi nhận: - Như trên - Bộ Lao động – TB&XH (để báo cáo) - Đ/c Nguyễn Thành Tài PCTTT (để báo cáo); - Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà PCT (để báo cáo); - VP. HĐND&UBND (chị Cúc). - 24

Ban hành: 17/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2009

213

Công văn 252/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

sót tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính 02 sai sót tại Nghị định

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

214

Công văn 5065/VPCP-KTTH năm 2017 đính chính Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

5065/VPCP-KTTH,Công văn 5065 2017,Văn phòng Chính phủ,Đính chính sai sót,Đính chính văn bản ,Đề nghị đính chính ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5065/VPCP-KTTH

Ban hành: 17/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

215

Công văn 588/TTg-ĐMDN năm 2017 về doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

588/TTg-DMDN,Công văn 588 2017,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp cổ phần hóa,Cổ phần hóa doanh nghiệp ,Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,Tài chính khi cổ phần hóa doanh nghiệp,Cổ phần hóa doanh nghiệp Bộ Quốc phòng,Công ty cổ phần nhà nước đang thoái vốn,Kế hoạch thoái vốn nhà nước ,Thoái vốn doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước

Ban hành: 26/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

216

Công văn 1582/TCT-DNL năm 2017 thực hiện Điều 2 Nghị định 10/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

1582/TCT-DNL,Công văn 1582 2017,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế giá trị gia tăng ,Nộp thuế giá trị gia tăng ,Tính thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

217

Công văn 14478/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Tài chính ban hành

ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN [1] Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống Chính trịnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. [2] Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về liếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

218

Công văn 358/VPCP-ĐMDN năm 2017 kế hoạch xây dựng Đề án năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

358/VPCP-ĐMDN V/v kế hoạch xây dựng Đề án năm 2017 Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ Báo cáo trình bày của Thủ tướng Chính phủ tại phiên khai mạc và trả lời chất vấn của Thủ tướng, Báo cáo do Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tại Kỳ họp thứ 2, Quốc

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

219

Công văn 3585/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết 16/2008/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Về báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 377/BC-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Công an (văn bản số 339/BCA-C67 ngày 08 tháng 02 năm 2018), Tài chính (văn bản số

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

220

Công văn 2411/BTP-PLDSKT năm 2017 về xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã đề ra chủ trương chậm nhất đến năm 2018 thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại doanh

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61