Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 67/2017/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 17317 công văn

181

Công văn 5905/BHXH-CSXH hướng dẫn chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định 1749/QĐ-TTg và Nghị định 67/2010/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1749/QĐ-TTg và Nghị định số 67/2010/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; - Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2011

182

Công văn 105/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2017-2018 giải ngân đến cuối năm 2019 là 600.218 triệu đồng, còn lại khoảng gần 255 tỷ đồng chưa giải ngân. Đến nay, Quốc hội đồng ý chuyển mục đích 431,76 ha rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than tại Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

183

Công văn 12613/BTC-HCSN tổ chức tự kiểm tra thực hiện Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Tài chính ban hành

67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2010 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện kế hoạch kiểm tra chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2010, ngày 04/8/2010, Bộ trưởng Bộ Tài

Ban hành: 22/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2010

184

Công văn 1183/BTP-CNTT năm 2020 về cập nhật tên đơn vị hành chính trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

368/NQ-UBTVQH14 thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 19/04/2017 Thanh Hóa Đã đồng bộ 2 422/NQ-UBTVQH14 điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

186

Công văn 745/BGTVT-CYT thực hiện Công điện 67/CĐ-TTg triển khai những ngày cao điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng trong dịp tết Canh Dần 2010 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

hiện công điện số 67/CĐ-TTg ngày 13/01/2010 Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải Thực hiện Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai những ngày cao điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe

Ban hành: 02/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2010

187

Công văn số 51/VP-TH của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính Biểu số 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố

51/VP-TH,Công văn 51 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51/VP-TH V/v:Đính chính Biểu số 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng

Ban hành: 04/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2007

188

Công văn 5438/UBND-KT năm 2016 về rà soát phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Pháp lệnh phí và lệ phí cùng các văn bản quy phạm pháp luật quy định mức thu phí, lệ phí của HĐND, UBND Thành phố ban hành sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật có hiệu lực. Ngày 23/8/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2016

189

Công văn 5578/UBND-KT năm 2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và 139/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

5578/UBND-KT,Công văn 5578 2020,Thành phố Hà Nội,Tnh hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP Hà Nội,Thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP Hà Nội,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

190

Công văn 2824/BTP-CNTT năm 2019 về đôn đốc cập nhật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Trên CSDLQG về pháp luật thể hiện địa phương đã ban hành đến Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của số liệu báo cáo thống kê hoặc việc đánh số kí hiệu của văn bản QPPL theo quy định của pháp luật. 3. HĐND tỉnh Bắc Giang 11 Nghị

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

191

Công văn 13668/VPCP-KGVX năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 51/2017/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

13668/VPCP-KGVX,Công văn 13668 2017,Văn phòng Chính phủ,Đổi mới sách giáo khoa phổ thông,Chương trình sách giáo khoa,Sách giáo khoa giáo dục phổ thông ,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2017

192

Công văn 8466/VPCP-KGVX năm 2017 về tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

nghị Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2017 Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo Về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3339/BGDĐT-VP ngày 02 tháng 8 năm 2017 xin phép tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như

Ban hành: 11/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2017

193

Công văn 7651/TCHQ-TVQT năm 2017 về thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

7651/TCHQ-TVQT,Công văn 7651 2017,Tổng cục Hải quan,Chế độ kế toán,Thực hiện Thông tư,Hành chính sự nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

194

Công văn 7218/TCHQ-GSQL năm 2017 về thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

định số 15/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Trên cơ sở phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố tại cuộc họp trực tuyến ngày 02/10/2017 về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của

Ban hành: 03/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

195

Công văn 9720/BCT-XNK năm 2017 về thực hiện Thông tư 11/2017/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

9720/BCT-XNK,Công văn 9720 2017,Bộ Công thương,Thủ tục chuyển khẩu hàng hóa ,Tạm nhập tái xuất,Hàng tạm nhập tái xuất,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9720/BCT-XNK V/v triển

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2017

196

Công văn 7801/UBND-NC năm 2017 về đính chính Quyết định 29/2017/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành

7801/UBND-NC,Công văn 7801 2017,Tỉnh Đắk Lắk,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7801/UBND-NC V/v đính chính văn bản. Đắk Lắk, ngày 02 tháng

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

197

Công văn 1338/XNK-TMQT năm 2017 hướng dẫn Thông tư 11/2017/TT-BCT do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

1338/XNK-TMQT,Công văn 1338 2017,Cục Xuất nhập khẩu,Hoạt động tạm nhập tái xuất ,Xác nhận hoạt động tạm nhập tái xuất ,Quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất ,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

198

Công văn 10342/VPCP-KSTT năm 2017 thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

10342/VPCP-KSTT,Công văn 10342 2017,Văn phòng Chính phủ,Bổ sung thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Cập nhật thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

199

Công văn 9662/VPCP-KTTH năm 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

9662/VPCP-KTTH,Công văn 9662 2017,Văn phòng Chính phủ,Danh mục hàng hóa nhập khẩu,Hàng hóa nhập khẩu,Xác định hàng hóa nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9662/VPCP-KTTH

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

200

Công văn 5704/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

5704/TCHQ-GSQL,Công văn 5704 2017,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Quyết định,Thực hiện chính sách Quyết định,Thực hiện,Danh mục hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152