Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 67/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204962 văn bản

1

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND công bố định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

67/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2009

2

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND sửa đổi nội dung Đề án xã hội hoá giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010

67/2008/QD-UBND,Quyết định 67 2008,Tỉnh Kon Tum,Đề án xã hội hoá giáo dục,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2008/QĐ-UBND Kon Tum, ngày

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

3

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước do tỉnh Thái Nguyên ban hành

67/2008/QD-UBND,Quyết định 67 2008,Tỉnh Thái Nguyên,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2008/QĐ-UBND Thái Nguyên,

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

4

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 16–CTr/TU thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Số: 67/2008/QĐ-UBND Tân An, ngày 16 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 16-CTR/TU NGÀY 12/5/2008 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (KHÓA X) VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2010

5

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND về “quy chế quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, giai đoạn 1" xã Chánh Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

67/2008/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ QUẢN LÝ XÂY DỰNG QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI CHÁNH MỸ, GIAI ĐOẠN 1" XÃ CHÁNH MỸ, THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2009

6

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND quy định một số chế độ đối với dân quân tự vệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

67/2008/QD-UBND,Quyết định 67 2008,Tỉnh Gia Lai,Chế độ dân quân tự vệ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 67/2008/QĐ-UBND Pleiku, ngày 02 tháng

Ban hành: 02/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2011

7

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND về Điều lệ giải thưởng báo chí viết về đề tài thương mại và du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

phúc --------------- Số: 67/2008/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 07 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ ĐỀ TÀI THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và

Ban hành: 07/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

8

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thái Hoà trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An

67/2008/QD-UBND,Quyết định 67,Tỉnh Nghệ An,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2008/QĐ-UBND Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 15/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2015

9

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND về quy định tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng do tỉnh Đồng Nai ban hành

67/2008/QD-UBND,Quyết định 67 2008,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2008/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 13

Ban hành: 13/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

10

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng kèm theo Quyết định 39/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

67/2008/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 03 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU CÁC LOẠI XE HAI BÁNH GẮN MÁY NHẬP KHẨU VÀ XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Ban hành: 03/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2009

11

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước

67/2008/QD-UBND,Quyết định 67 2008,Tỉnh Bình Phước,Sở GDĐT,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2008/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 02

Ban hành: 02/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2013

12

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2007/QĐ-UBND về cho phép sử dụng con dấu trong việc cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

67/2008/QD-UBND,Quyết định 67 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở,Bãi bỏ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 67/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 20/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2008

13

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp và hỗ trợ tiền xăng xe đi lại cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Số: 67/2008/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 18 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP VÀ HỖ TRỢ TIỀN XĂNG XE ĐI LẠI CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 18/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2010

14

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND về lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2008/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 15 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Ban hành: 15/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

15

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/2008/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 21 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 21/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

16

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND-NV phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

- Thanh tra Xây dựng Q6; - TTQU-TTHĐND-TTUBND Q6; - Lưu./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Thị Thu Vân QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN 6 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 67/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận

Ban hành: 10/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

17

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND sửa đổi Điều 7 quy định tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND

13/2013/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 07 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1, ĐIỀU 7 QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2008/QĐ-UBND NGÀY 13/10/2008 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2013

18

Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang

67/QD-UBND,Quyết định 67 2020,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/QĐ-UBND An Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

19

Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

67/QD-UBND,Quyết định 67 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp xã,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

20

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122