Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 6648/BTC-TCHQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 61075 văn bản

1

Kế hoạch 6648/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

6648/KH-UBND,Tỉnh Đắk Lắk,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất tỉnh Đắk Lắk,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm,Hỗ trợ nâng cao năng suất sản phẩm hàng hoá Đắk Lắk,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

2

Thông báo 6648/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2019 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Cục, Vụ trực thuộc BTC; - Lưu: VT; QLNQ (220). KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Trần Thị Huệ PHỤ LỤC THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 01 NĂM 2019 (Kèm theo Thông báo số 6648/TB-KBNN ngày 28/12/2018 của Kho bạc Nhà nước) STT TÊN

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

3

Quyết định 1695/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1695/QD-BTC,Quyết định 1695 2021,Bộ Tài chính,Dự toán chi ngân sách nhà nước Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2021,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

4

Quyết định 1687/QĐ-BTC năm 2021 về Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021

1687/QD-BTC,Quyết định 1687 2021,Bộ Tài chính,Chương trình hành động của Bộ Tài chính,Chương trình hành động Bộ Tài chính 2016 2021,Chương trình hành động Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 2021,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

5

Quyết định 1676/QĐ-BTC năm 2021 công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1676/QD-BTC,Quyết định 1676 2021,Bộ Tài chính,Công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam,5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1,Công bố 5 chuẩn mực kế toán công đợt 1,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2021

6

Quyết định 1639/QĐ-BTC năm 2021 về Quy chế kiểm tra hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

1639/QD-BTC,Quyết định 1639 2021,Bộ Tài chính,Quy chế kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan,Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính,Ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị sự nghiệp,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2021

7

Quyết định 1607/QĐ-BTC năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính

1607/QD-BTC,Quyết định 1607 2021,Bộ Tài chính,Quy chế quản lý Hệ thống thông tin một cửa điện tử,Quy chế sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử,Quy chế vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

8

Quyết định 1592/QĐ-BTC năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1592/QD-BTC,Quyết định 1592 2021,Bộ Tài chính,Công bố quyết toán ngân sách nhà nước 2019,Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước 2019,Số liệu quyết toán ngân sách nhà nước 2019 Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2021

9

Quyết định 1587/QĐ-BTC năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

1587/QD-BTC,Quyết định 1587 2021,Bộ Tài chính,Công bố báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế,Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực thuế,Danh mục báo cáo định kỳ thuộc quản lý Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

10

Quyết định 1529/QĐ-BTC năm 2021 về Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1529/QD-BTC,Quyết định 1529 2021,Bộ Tài chính,Quy chế đánh giá kế toán viên tiêu chuẩn ASEAN,Đánh giá kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN,Đánh giá đối với kế toán viên tiêu chuẩn ASEAN,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2021

11

Quyết định 1466/QĐ-BTC năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1466/QD-BTC,Quyết định 1466 2021,Bộ Tài chính,Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu,Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc,Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

12

Quyết định 1421/QĐ-BTC năm 2021 về phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính

1421/QD-BTC,Quyết định 1421 2021,Bộ Tài chính,Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Tài chính,Phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính,Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ phụ trách các lĩnh vực,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

13

Quyết định 1405/QĐ-BTC năm 2021 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

1405/QD-BTC,Quyết định 1405 2021,Bộ Tài chính,Công bố chế độ báo cáo định kỳ về tài chính doanh nghiệp,Chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp,Công bố danh mục báo cáo định kỳ về tài chính doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

14

Quyết định 1375/QĐ-BTC năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

1375/QD-BTC,Quyết định 1375 2021,Bộ Tài chính,Công bố báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính ngân hàng,Báo cáo định kỳ bị bãi bỏ lĩnh vực tài chính ngân hàng,Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

15

Quyết định 1374/QĐ-BTC năm 2021 về Danh mục cơ sở dữ liệu, Danh mục dữ liệu mở của Bộ Tài chính

trên Cổng thông tin điện tử hải quan tại địa chỉ website: https://www.customs.gov. vn tại mục Dịch vụ công/Thông tin đại lý Hải quan. Điểm 3 điều 15 chương V Thông tư số 15/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính. TCHQ 8 Thông tin NNT MST, ngày cấp, ngày đóng

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

16

Quyết định 1373/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1373/QD-BTC,Quyết định 1373 2021,Bộ Tài chính,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2021,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2021,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2021 Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

17

Quyết định 1219/QĐ-BTC năm 2021 công bố tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ Tài chính

1219/QD-BTC,Quyết định 1219 2021,Bộ Tài chính,Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2015 tại các đơn vị,Quản lý chất lượng 9001 2015 tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính,Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

18

Quyết định 1163/QĐ-BTC năm 2021 bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính

1163/QD-BTC,Quyết định 1163 2021,Bộ Tài chính,Bổ sung định mức sử dụng máy móc thuộc Bộ Tài chính,Định mức sử dụng máy móc tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn sử dụng thiết bị tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

19

Quyết định 1025/QĐ-BTC năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1387/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan và Quyết định 1388/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ

1025/QD-BTC,Quyết định 1025 2021,Bộ Tài chính,Sửa đổi cơ cấu tổ chức Cục Kiểm định hải quan,Sửa đổi Quyết định 1388/QĐ-BTC,Sửa đổi nhiệm vụ của Cục Thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

20

Quyết định 993/QĐ-BTC về giao, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

993/QD-BTC,Quyết định 993 2021,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Giao dự toán chi Ngân sách nhà nước ,Giao điều chỉnh dự toán chi ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server251