Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 65/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 130680 văn bản

1

Quyết định 65/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực công thương

65/2020/QD-UBND,Quyết định 65 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực công thương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

2

Quyết định 65/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

65/2020/QD-UBND,Quyết định 65 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Sử dụng đối với các khoản phí lệ phí tỉnh Ninh Thuận,Quản lý đối với các khoản phí lệ phí tỉnh Ninh Thuận,Mức thu chế độ thu nộp quản lý các khoản phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

3

Quyết định 65/2020/QĐ-UBND về đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

65/2020/QD-UBND,Quyết định 65 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đơn giá nhà công trình vật kiến trúc,Đơn giá nhà tỉnh Thừa Thiên Huế,Đơn giá các loại mồ mả Huế,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

4

Quyết định 65/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

65/2020/QD-UBND,Quyết định 65 2020,Tỉnh Bình Định,Báo cáo định kỳ về khoa học công nghệ Bình Định,Chế độ báo cáo định kỳ về khoa học công nghệ,Báo cáo lĩnh vực khoa học công nghệ Bình Định,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

5

Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

65/2020/TT-BTC,Thông tư 65 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC,Sửa đổi Thông tư hướng dẫn lệ phí môn bài,Đối tượng hưởng miễn lệ phí môn bài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

6

Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

65/2020/TT-BCA,Thông tư 65 2020,Bộ Công An,Tuần tra của Cảnh sát giao thông đường bộ,Xử lý vi phạm hành chính giao thông đường bộ,Quy trình tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ,4 Trường hợp Cảnh sát giao thông được dừng xe,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

7

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Luật 65 2020,Quốc hội,Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi,Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020,Sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội 2014,Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 65/2020/QH14,65/2020/QH14,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

8

Nghị định 65/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

65/2020/ND-CP,Nghị định 65 2020,Chính phủ,Người lưu trú tại cơ sở lưu trú chờ xuất cảnh,Tổ chức quản lý người lưu trú chờ xuất cảnh,Chế độ đối với người lưu trú chờ xuất cảnh,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

9

Nghị quyết 65/2020/NQ-HĐND sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND và 55/2019/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Bình ban hành

65/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 65 2020,Tỉnh Quảng Bình,Sửa đổi tỷ lệ phân chia khoản thu chi Quảng Bình,Tỷ lệ phân chia một số khoản thu chi Quảng Bình,Phân chia một số khoản thu chi Quảng Bình 2020,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

10

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030

65/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Thực hiện Chiến lược về bình đẳng giới tỉnh Hưng Yên,Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hưng Yên,Chiến lược về bình đẳng giới tỉnh Hưng Yên 2021 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

11

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

65/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

12

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

65/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Thực hiện Chiến lược phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi,Chiến lược Quốc gia phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi,Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi đến 2030,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

13

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án "Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

65/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Chương trình văn hóa phục vụ vùng sâu vùng xa Quảng Ninh,Chương trình nghệ thuật phục vụ biên giới hải đảo,Chương trình phục vụ vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

14

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi trên địa bàn thành phố Hà Nội

65/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi Hà Nội,Triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi Hà Nội,Triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

15

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2025

65/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Thực hiện Quyết định 1068/QĐ-TTg tỉnh Sơn La,Thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Sơn La,Chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Sơn La đến 2030,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

16

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 về phát triển trồng Sen giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số: 65/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 03 năm 2021 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRỒNG SEN GIAI ĐOẠN 2021-2025 Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 07/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các hoạt động hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam; căn cứ nhu cầu thực tiễn sản xuất cây Sen của các địa

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

17

Quyết định 65/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

65/QD-UBND,Quyết định 65 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa,Kế hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa Tuyên Quang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

18

Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở NĂM 2020 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

19

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai

Số: 65/KH-UBND Lào Cai, ngày 09 tháng 02 năm 2021 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, TỈNH LÀO CAI Thực hiện Quyết định số 4600/QĐ-BNN-TCTL ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

20

Kế hoạch 65/KH-UBND về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

65/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Bắc Kạn,Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021,Trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Bắc Kạn năm 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server251