Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 6464/TCHQ-GSQL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 25452 công văn

1

Công văn 6464/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 6464/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Hiệp định EVFTA Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020 Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Trả lời công văn số 2579/HQHCM-GSQL đề ngày 07/9/2020 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc trong việc thực hiện

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2020

2

Công văn số 6464 TCHQ/GSQL ngày 18/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu xe đạp máy

6464TCHQ/GSQL,Công văn 6464TCHQ 2003,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6464 TCHQ/GSQL V/v nhập khẩu xe đạp máy Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: Cục Hải quan Lạng Sơn

Ban hành: 18/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

3

Công văn 6464/BTC-TCHQ xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng thực phẩm bổ sung có tên thương mại Mega T và Mega G do Bộ Tài chính ban hành

6464/BTC-TCHQ,Công văn 6464 2012,Bộ Tài chính,Thuế nhập khẩu,Mega T và Mega ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6464/BTC-TCHQ V/v xử lý thuế NK mặt hàng thực

Ban hành: 15/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2012

4

Công văn 6464/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế đối với đơn vị trực thuộc kinh doanh ở tỉnh khác do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

6464/CT-HTr,Công văn 6464,Cục thuế thành phố Hà Nội,Đơn vị trực thuộc,Kê khai thuế giá trị gia tăng,Hạch toán chi phí được trừ,Đơn vị trực thuộc kinh doanh khác tỉnh,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2016

5

Công văn 7380/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai báo thông tin số vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành

7380/TCHQ-GSQL,Công văn 7380 2020,Tổng cục Hải quan,Khai báo thông tin số vận đơn,Hướng dẫn khai báo thông tin số vận đơn,Khai báo hàng hóa nhập khẩu trước khi đến cảng,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

6

Công văn 7216/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành

7216/TCHQ-GSQL,Công văn 7216 2020,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật,Chính sách nhập khẩu mặt hàng vỏ quế khô,Chính sách nhập khẩu mặt hàng hoa hồi khô,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

7

Công văn 7147/TCHQ-GSQL năm 2020 về hạn mức trị giá trong EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành

7147/TCHQ-GSQL,Công văn 7147 2020,Tổng cục Hải quan,Hạn mức trị giá trong EVFTA,Thông báo hạn mức trị giá trong EVFTA,Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Châu Âu,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

8

Công văn 7131/TCHQ-GSQL năm 2020 thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

7131/TCHQ-GSQL,Công văn 7131 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam,Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

9

Công văn 7113/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành

7113/TCHQ-GSQL,Công văn 7113 2020,Tổng cục Hải quan,Đăng ký tờ khai hải quan một lần,Đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu nhiều lần,Tờ khai hải quan xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

10

Công văn 6924/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục pháp lý để thành lập khu phi thuế quan và kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

6924/TCHQ-GSQL,Công văn 6924 2020,Tổng cục Hải quan,Thủ tục pháp lý thành lập khu phi thuế quan,Thủ tục pháp lý thành lập kho ngoại quan,Thành lập khu phi thuế quan và kho ngoại quan,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

11

Công văn 6945/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành

6945/TCHQ-GSQL,Công văn 6945 2020,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật,Vướng mắc nhập khẩu hàng hóa,Vướng mắc nhập khẩu hàng nguồn gốc thực vật,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2020

12

Công văn 6913/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

6913/TCHQ-GSQL,Công văn 6913 2020,Tổng cục Hải quan,Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh,Vướng mắc thủ tục hải quan hàng hóa quá cảnh,Hàng hóa quá cảnh,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

13

Công văn 6827/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành

6827/TCHQ-GSQL,Công văn 6827 2020,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ,Tự chứng nhận xuất xứ Tổng cục Hải quan,Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ Tổng cục Hải,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

14

Công văn 6828/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành

6828/TCHQ-GSQL,Công văn 6828 2020,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ,Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ,Tự chứng nhận xuất xứ Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

15

Công văn 6829/TCHQ-GSQL năm 2020 về niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù được phép nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

6829/TCHQ-GSQL,Công văn 6829 2020,Tổng cục Hải quan,Niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù,Sà lan hoạt động đặc thù được phép nhập khẩu,Tạm nhập tái xuất sà lan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

16

Công văn 6808/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Tổng cục Hải quan ban hành

6808/TCHQ-GSQL,Công văn 6808 2020,Tổng cục Hải quan,Thủ tục hải quan với hàng hóa nhập khẩu,Hàng nhập khẩu có bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,Thủ tục với hàng nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ,Xuất nhập khẩu,Sở hữu trí tuệ BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

17

Công văn 6776/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục tái nhập hàng trả lại do Tổng cục Hải quan ban hành

6776/TCHQ-GSQL,Công văn 6776 2020,Tổng cục Hải quan,Thủ tục tái nhập hàng trả lại,Thủ tục hải quan tái nhập hàng hóa bị trả lại,Vướng mắc thủ tục hải quan tái nhập hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

18

Công văn 6777/TCHQ-GSQL năm 2020 về giấy chứng nhận xuất xứ và chính sách đối với mặt hàng máy in do Tổng cục Hải quan ban hành

6777/TCHQ-GSQL,Công văn 6777 2020,Tổng cục Hải quan,Giấy chứng nhận xuất xứ Tổng cục Hải quan,Giấy chứng nhận xuất xứ với máy in Tổng cục Hải quan,Chính sách với máy in Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

19

Công văn 6769/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc liên quan đến địa chỉ của người xuất khẩu trên C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

6769/TCHQ-GSQL,Công văn 6769 2020,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc C/O mẫu E,Địa chỉ của người xuất khẩu trên C/O mẫu E,Vướng mắc địa chỉ của người xuất khẩu trên C/O,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

20

Công văn 6757/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục hải quan ban hành

6757/TCHQ-GSQL,Công văn 6757 2020,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc thủ tục hải quan ,Giải quyết thủ tục hải quan nhận lại tài sản,Thủ tục hải quan nhận lại tài sản,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5