Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 640/2005/Q��XX-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21361 công văn

1

Công văn 1165/BHXH-ST năm 2020 về lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1165/BHXH-ST,Công văn 1165 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Chế độ chính sách,Bảo hiểm xã hội,Hành vi vi phạm pháp luật,Bảo hiểm,Vi phạm hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

2

Công văn 3434/BHXH-ST năm 2019 hướng dẫn nội dung liên quan công tác rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3434/BHXH-ST,Công văn 3434 2019,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm xã hội,Sổ Bảo hiểm xã hội,Rà soát kiểm tra ,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3434/BHXH-ST V/v hướng dẫn

Ban hành: 20/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

3

Công văn 640/HĐBCQG-TBVBPLTTTT năm 2021 về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

640/HDBCQG-TBVBPLTTTT,Công văn 640 2021,Hội đồng bầu cử quốc gia,Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử,Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử phù hợp phòng Covid,Vận động bầu cử phù hợp phòng chống Covid,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

4

Công văn 3952/BHXH-ST năm 2018 về triển khai in và chuyển phát mẫu C12-TS, mẫu C13-TS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3952/BHXH-ST,Công văn 3952,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm xã hội,Thu bảo hiểm xã hội,Đóng bảo hiểm y tế,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3952/BHXH-ST V/v triển khai

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

5

Công văn 640/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về đăng ký biến động đất đai cho người trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

640/TCQLDD-CDKDD,Công văn 640 2020,Tổng cục Quản lý đất đai,Đăng ký biến động đất đai cho người trúng đấu giá,Đăng ký biến động cho người trúng đấu giá tài sản,Đăng ký biến động khi trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI -------

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

6

Công văn 4955/BHXH-ST năm 2017 về tổ chức in, đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội và lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4955/BHXH-ST,Công văn 4955 2017,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm y tế,Cấp thẻ bảo hiểm y tế ,Đổi thẻ Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2017

7

Công văn 3340/BHXH-ST năm 2017 về cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3340/BHXH-ST,Công văn 3340 2017,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cấp sổ bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3340/BHXH-ST

Ban hành: 08/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

8

Công văn 1527/BHXH-ST năm 2017 về rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1527/BHXH-ST,Công văn 1527 2017,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cấp sổ bảo hiểm,Sổ Bảo hiểm xã hội,Người lao động,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1527/BHXH-ST

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

9

Công văn 640/BTP-PLQT năm 2019 về văn bản chứng thực quyền thừa kế tài sản của Văn phòng công chứng Maaldrink tại La Hay, Hà Lan do Bộ Tư pháp ban hành

640/BTP-PLQT,Công văn 640 2019,Bộ Tư pháp,Chứng thực,Công tác chứng thực,Hoạt động chứng thực,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 640/BTP-PLQT V/v kiến nghị của Công ty Luật TNHH

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

10

Công văn 5243/BHXH-ST năm 2016 về cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

5243/BHXH-ST,Công văn 5243 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế ,Thẻ Bảo hiểm y tế,Cấp mới gia hạn,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

11

Công văn 4027/BHXH-ST năm 2016 hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4027/BHXH-ST,Công văn 4027 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Sổ Bảo hiểm xã hội,Xác nhận sổ bảo hiểm xã hội,Người lao động,Bàn giao sổ bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

12

Công văn 3881/BHXH-ST năm 2016 về cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3881/BHXH-ST,Công văn 3881 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Thẻ Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế,Quản lý thẻ bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

13

Công văn 3222/BHXH-ST năm 2016 về in thẻ bảo hiểm y tế có bổ sung thông tin thời điểm 05 năm liên tục do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3222/BHXH-ST,Công văn 3222 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm y tế,Chế độ bảo hiểm y tế,Thẻ Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3222/BHXH-ST

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

14

Công văn 1814/BHXH-ST năm 2016 về thu hồi thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1814/BHXH-ST,Công văn 1814 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ,Thẻ Bảo hiểm y tế,Quản lý thẻ bảo hiểm y tế,Phần mềm hỗ trợ ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

15

Công văn 501/BHXH-ST năm 2016 về tính thời gian công tác tại xã, phường, để hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

501/BHXH-ST,Công văn 501 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Tính thời gian công tác,Thời gian công tác hưởng bảo hiểm,Cán bộ xã phường thị trấn,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

16

Công văn 5349/BHXH-ST năm 2015 về gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

5349/BHXH-ST,Công văn 5349 2015,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế ,Người thuộc hộ gia đình cận nghèo,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2016

17

Công văn 5093/BHXH-ST năm 2015 về cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

5093/BHXH-ST,Công văn 5093 2015,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Vướng mắc trong cấp thẻ bảo hiểm xã hội ,Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế ,Số định danh cá nhân ,Mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2016

18

Công văn 4911/BHXH-ST năm 2015 về cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4911/BHXH-ST,Công văn 4911 2015,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế,Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

19

Công văn 4424/BHXH-ST năm 2015 hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4424/BHXH-ST,Công văn 4424 2015,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Điều chỉnh quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp ,Chế độ đóng bảo hiểm thất nghiệp,Xác nhận đóng bảo hiểm thất nghiệp,bảo lưu thời gian đóng BHTN,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2015

20

Công văn 640/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

640/CT-TTHT,Công văn 640 2018,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144