Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 640/2005/QĐXX-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3855 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5594:1991 (ST SEV 2005 : 1979) về Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ kim loại và không kim loại vô cơ - Kiểm tra chất lượng dạng bên ngoài bằng mắt

TCVN5594:1991,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5594:1991,Ủy ban Khoa học Nhà nước,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5594 : 1991 ST SEV 2005 : 1979 BẢO VỆ ĂN MÒN - LỚP PHỦ KIM LOẠI VÀ KHÔNG KIM LOẠI VÔ CƠ - KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẠNG BÊN NGOÀI BẰNG MẮT CORROSION PROTECTION - Inorgenic metallic and non-metallic

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6560:2005 về Lò đốt chất thải rắn y tế - Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế - Giới hạn cho phép

TCVN6560:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6560:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6560:2005 LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ - KHÍ THẢI LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ- GIỚI HẠN CHO PHÉP Health care waste incinerators - Emission standards for health care solid waste incinerators -

Ban hành: 28/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6438:2005 về Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải

TCVN6438:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6438:2005,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6438 : 2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - GIỚI HẠN LỚN NHẤT CHO PHÉP CỦA KHÍ THẢI Road vehicles - Maximum permitted limits of exhaust gases Lời nói đầu TCVN 6438 : 2005 thay thế TCVN

Ban hành: 18/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7461:2005 (ISO 2958:1973) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bảo vệ bên ngoài cho ô tô con

TCVN7461:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7461:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TCVN 7461:2005 ISO 2958:1973 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BẢO VỆ BÊN NGOÀI CHO Ô TÔ CON Road vehicles - Exterior protection for passenger cars Lời nói đầu TCVN 7461:2005 tương đương với tiêu chuẩn ISO 2958:1973

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7463:2005 (ISO 14791 : 2000) về Phương tiện giao thông đường bộ - Tổ hợp ô tô tải hạng nặng với rơ moóc, sơ mi rơ moóc và ô tô khách nối toa - Phương pháp thử ổn định ngang do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7463:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7463:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ô tô tải hạng nặng,Phương tiện giao thông đường bộ,Phương pháp thử ổn định ngang ,Ô tô khách nối toa ,Rơ moóc,Sơ mi rơ moóc,TCVN 7463:2005 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7463 : 2005 ISO 14791 : 2000 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TỔ HỢP Ô

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7476:2005 (ISO 4086 : 2001) về Phương tiện giao thông đường bộ - Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 90 - Tính lắp lẫn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7476:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7476:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương tiện giao thông đường bộ,Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 90 , Tính lắp lẫn ,TCVN 7476:2005,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7476 : 2005 ISO 4086 : 2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - CHỐT KÉO SƠ MI RƠ MOÓC CỠ 90 - TÍNH LẮP LẪN Road

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7475:2005 (ISO 337 : 1981) về Phương tiện giao thông đường bộ - Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 50 - Kích thước cơ bản và kích thước lắp đặt/lắp lẫn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7475:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7475:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chốt kéo sơ mi rơ moóc cỡ 50 ,Phương tiện giao thông đường bộ,Kích thước cơ bản,Kích thước lắp đặt,TCVN 7475:2005 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7475 : 2005 ISO 337 : 1981 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - CHỐT KÉO SƠ MI RƠ MOÓC CỠ 50 - KÍCH

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7478:2005 (ISO 6549 : 1999) về Phương tiện giao thông đường bộ - Quy trình xác định điểm H và điểm R do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7478:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7478:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy trình xác định điểm H ,Quy trình xác định điểm R,Phương tiện giao thông đường bộ,TCVN 7478:2005,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7478 : 2005 ISO 6549 : 1999 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH ĐIỂM H VÀ ĐIỂM R Road

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7477: 2005 (ISO 3842 : 2001) về Phương tiện giao thông đường bộ - Mâm kéo - Tính lắp lẫn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7477:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7477:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ, Tính lắp lẫn ,Phương tiện giao thông đường bộ,Mâm kéo ,TCVN 7477: 2005,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7477: 2005 ISO 3842 : 2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – MÂM KÉO – TÍNH LẮP LẪN Road vehicles – Fifth wheels - Interchangeability

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7465:2005 về Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô lắp hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên nén (CNG) - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

TCVN7465:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7465:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7465 : 2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – Ô TÔ LẮP HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ TỰ NHIÊN NÉN (CNG) - YÊU CẦU TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles – Automotive vehicles fitted with specific components for the use

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7464:2005 (ECE 110-02, phần 1) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên nén (CNG) dùng cho ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN7464:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7464:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7464 : 2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ TỰ NHIÊN NÉN (CNG) DÙNG CHO Ô TÔ – YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Specific components in fuel

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7554:2005 (ISO 1161 – 1984) về Công tenơ vận tải loạt 1 - Bộ phận định vị ở góc - Đặc tính kỹ thuật

TCVN7554:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7554:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7554 : 2005 ISO 1161 : 19 CÔNG TENƠ VẬN TẢI LOẠT 1 – BỘ PHẬN ĐỊNH VỊ Ở GÓC – ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Series 1 freight containers- Corner fittings – Specification Lời nói đầu TCVN 7554 : 2005 hoàn

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7555:2005 (ISO 830:1999) về Công tenơ vận chuyển - Từ vựng

TCVN7555:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7555:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TCVN 7555:2005 ISO 830:1999 CÔNG TENƠ VẬN CHUYỂN - TỪ VỰNG Freight contai ners - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 7555:2005 hoàn toàn tương đương ISO 830:1999. TCVN 7555:2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 104

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7561:2005 (ISO 6093:1985) về Xử lý thông tin - Cách trình bày các giá trị số trong chuỗi ký tự cho trao đổi thông tin

TCVN7561:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7561:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN 7561:2005 ISO 6093:1985 XỬ LÝ THÔNG TIN - CÁCH TRÌNH BÀY CÁC GIÁ TRỊ SỐ TRONG CHUỖI KÝ TỰ CHO TRAO ĐỔI THÔNG TIN Information processing - Representation of numerical values in character strings for information interchange Lời nói

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7535:2005 (ISO/TS 17226 : 2003) về Da - Phép thử hóa - Xác định hàm lượng formalđehyt

TCVN7535:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7535:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7535 : 2005 ISO/TS 17226 : 2003 DA - PHÉP THỬ HÓA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALĐEHYT Leather - Chemical tests - Determination of formaldehyde content Lời nói đầu TCVN 7535 : 2005 hoàn toàn tương

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7546:2005 về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phân loại các yếu tố nguy hiểm và có hại

TCVN7546:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7546:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TCVN 7546:2005 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN - PHÂN LOẠI CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM VÀ CÓ HẠI Personal protective equipment - Classification of hazards Lời nói đầu TCVN 7546: 2005 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 94 Phương tiện

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7548:2005 (ISO 13200 : 1995) về Cần trục - Ký hiệu an toàn và hình ảnh nguy hiểm - Nguyên tắc chung

TCVN7548:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7548:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7548 : 2005 ISO 13200 : 1995 CẦN TRỤC - KÝ HIỆU AN TOÀN VÀ HÌNH ẢNH NGUY HIỂM - NGUYÊN TẮC CHUNG Cranes - Safety signs and hazard pictorials - General principles Lời nói đầu TCVN 7548 : 2005

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7565:2005 về Quy phạm thiết bị nâng trên các phương tiện thuỷ nội địa

TCVN7565:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7565:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7565:2005 QUY PHẠM THIẾT BỊ NÂNG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Rules of cargo handling appliances for means of floating inland water Lời nói đầu TCVN 7565:2005 thay thế cho QPVN 26 – 83. TCVN

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7537:2005 về Da - Xác định hàm lượng ẩm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7537:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7537:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định hàm lượng ẩm da,TCVN 7537:2005,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7537 : 2005 DA – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ẨM Leather – Determination of moisture content Lời nói đầu TCVN 7537 : 2005 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 120 Sản phẩm

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171