Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 640/2005/QĐXX-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 54041 văn bản

161

Hiệp định số 64/2005/LPQT về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê

Điều ước quốc tế 64 2003,Chính phủ,Hiệp định miễn thị thực,Người mang hộ chiếu ngoại giao,Người mang hộ chiếu công vụ,Hộ chiếu công vụ,Hộ chiếu ngoại giao,Việt Nam Chi Lê,64/2005/LPQT,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ****** Số: 64/2005/LPQT Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2003 Hiệp định giữa chính

Ban hành: 22/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

162

Hiệp định số 46/2005/LPQT về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hàn Dân quốc

Điều ước quốc tế 46 2003,Chính phủ,Hiệp định dẫn độ,Việt Nam Hàn Quốc,46/2005/LPQT,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 46/2005/LPQT Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2003 Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã

Ban hành: 15/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

163

Hiệp định số 45/2005/LPQT về Hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân quốc

Điều ước quốc tế 45 2003,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định Hình sự Việt Nam Hàn Quốc,45/2005/LPQT,Trách nhiệm hình sự BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 45/2005

Ban hành: 15/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

164

Thông báo số 0263/2006/BTM-DM về việc điều hành hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang hoa kỳ năm 2006 đối với phần nguồn vốn còn lại dành cấp visa tự động của cat. 340/640 do Bộ Thương mại ban hành

THÔNG BÁO ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG HOA KỲ NĂM 2006 ĐỐI VỚI PHẦN NGUỒN VỐN CÒN LẠI DÀNH CẤP VISA TỰ ĐỘNG CỦA CAT. 340/640 Căn cứ Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp số 18/2005/TTLT-BTM-BCN ngày 21/10/2005 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm

Ban hành: 10/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

165

Hiệp định số 66/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp vùng Wallonie và Ủy ban Cộng đồng tiếng Pháp vùng Bruxelles – thủ đô

Điều ước quốc tế 66 2002,Chính phủ các nước,Hiệp định hợp tác,Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp,Vùng Wallonie,Ủy ban Cộng đồng tiếng Pháp,Vùng Bruxelles,66/2005/LPQT CHÍNH PHỦ ****** Số: 66/2005/LPQT Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2002

Ban hành: 26/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

166

Thông báo số 1069/TM-DM về danh sách các thương nhân điều chỉnh đăng ký Cat. 340/640 tại thông báo 1029/TM-DM NGÀY 8/11/2J005 (đợt 4) do Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp ban hành

1069/TM-DM,Bộ Công nghiệp,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ CÔNG NGHIỆP BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1069/TM-DM Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2005 DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ CAT.340/640 TẠI THÔNG BÁO

Ban hành: 03/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

167

Quyết định 1326/2005/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Nam

1326/2005/QD-UBND,Quyết định 1326 2006,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1326/2005/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 01 tháng 9 năm 2005

Ban hành: 01/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2015

168

Thông báo số 2805/2005/TB-TCHQ về Kết luận cuộc họp xử lý vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

2805/2005/TB-TCHQ,Thông báo 2805 2006,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2805/2005/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CUỘC HỌP XỬ LÝ

Ban hành: 27/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2006

169

Quyết định 03/2005/QĐ-BTM về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu năm 2006 do Bộ trưởng Bộ thương mại ban hành

03/2005/QD-BTM,Quyết định 03 2006,Bộ Thương mại,Hạn ngạch thuế quan,Thuế quan hàng nhập khẩu 2006,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2005/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ LƯỢNG

Ban hành: 13/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

170

Quyết định 2148/2005/QĐ-TCHQ về “Quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại” do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2148/2005/QD-TCHQ,Quyết định 2148 2005,Tổng cục Hải quan,Quản lý rủi ro trong hải quan,Rủi ro trong thủ tục hải quan,Quản lý rủi ro,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2148/2005/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 31/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

171

Quyết định 165/2005/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005-2015

165/2005/QD-UBND,Quyết định 165 2005,Tỉnh Gia Lai,Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Đăk Pơ,Phát triển kinh tế xã hội Đăk Pơ Gia Lai,Nhiệm vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Đăk Pơ,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

172

Quyết định 1995/2005/QĐ-UBND về Thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Hà Nam

1995/2005/QD-UBND,Quyết định 1995 2005,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1995 /2005/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 30 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2015

173

Chỉ thị 24/2005/CT-UBND về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24/2005/CT-UBND,Chỉ thị 24 2005,Tỉnh Đắk Lắk,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂKLĂK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2005/CT-UBND Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 12

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2015

174

Chỉ thị 31/2005/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP về đăng ký, quản lý hộ khẩu và Thông tư 11/2005/TT-BCA do tỉnh Bến Tre ban hành

31/2005/CT-UBND,Chỉ thị 31 2005,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2005/CT-UBND Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

175

Quyết định 67/2005/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005-2010

67/2005/QD-UBND,Quyết định 67 2005,Tỉnh Quảng Bình,Phát triển chăn nuôi,Cơ chế hỗ trợ phát triển chăn nuôi,Chiến lược phát triển chăn nuôi,Quy hoạch phát triển chăn nuôi ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

176

Chỉ thị 57/2005/CT-UBND thực hiện đăng ký, quản lý hộ khẩu do tỉnh Bình Dương ban hành

57/2005/CT-UBND,Chỉ thị 57 2005,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2005/CT-UBND Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 12 năm

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

177

Quyết định 4101/2005/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm từ 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

4101/2005/QD-UBND,Quyết định 4101 2005,Tỉnh Thanh Hóa,Phát triển chăn nuôi UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4101/2005/QĐ-UBND Thanh hoá, ngày 30

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2011

178

Quyết định 67/2005/QĐ-UBND ban hành bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

67/2005/QD-UBND,Quyết định 67 2005,Tỉnh Tiền Giang,Đơn giá xây dựng nhà ở,Đơn giá xây dựng vật kiến trúc,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 67/2005

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

179

Quyết định 4092/2005/QĐ-UBND về Quy định tạm thời mức thu tiền thẩm định dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; dịch vụ thông tin, tư vấn và thẩm định giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

4092/2005/QD-UBND,Quyết định 4092 2005,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4092/2005/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2011

180

Quyết định 74/2005/QĐ-BGTVT về tiêu chuẩn ngành Quy trình tín hiệu đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

74/2005/QD-BGTVT,Quyết định 74 2005,Bộ Giao thông vận tải,Tín hiệu đường sắt,22 TCN 341 - 05,Tiêu chuẩn ngành,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 74/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội,

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215