Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 640/2005/QĐXX-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 54112 văn bản

141

Hiệp định số 08/2005/LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ V­ương quốc Ma-rốc

Điều ước quốc tế 08 2004,Chính phủ,Hiệp định miễn thị thực,Người mang hộ chiếu ngoại giao,Người mang hộ chiếu đặc biệt,Người mang hộ chiếu công vụ,Việt Nam Ma Rốc,08/2005/LPQT,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 08/2005/LPQT Hà Nội, ngày 18 tháng 11

Ban hành: 18/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

142

Hiệp định số 09/2005/LPQT về Hợp tác nghề cá và nuôi trồng thủy sản giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế phát triển và tái thiết nước Cộng hòa Chi-lê

Điều ước quốc tế 09 2004,Chính phủ,Hiệp định hợp tác nghề cá,Hiệp định hợp tác nuôi trồng thủy sản,Việt Nam Chi Lê,09/2005/LPQT,Tài nguyên - Môi trường BỘ THUỶ SẢN ****** Số: 09/2005/LPQT Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004 Hiệp định giữa Bộ

Ban hành: 18/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

143

Hiệp định số 19/2005/LPQT về hỗ trợ tài chính cho Quỹ uỷ thác lâm nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Phần Lan

Điều ước quốc tế 19 2004,Chính phủ,Hiệp định hỗ trợ tài chính,Quỹ ủy thác lâm nghiệp,Việt Nam Phần Lan,19/2005/LPQT,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 19/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Hiệp

Ban hành: 11/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

144

Luật Đấu thầu 2005

Luật 61 2005,Quốc hội,Luật đấu thầu,Hoạt động đấu thầu,Vốn Nhà nước,Hồ sơ mời thầu,61/2005/QH11,Xây dựng - Đô thị QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 61/2005/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

145

Luật Đầu tư 2005

Luật 59 2005,Quốc hội,Luật đầu tư,Ưu đãi đầu tư,Hoạt động đầu tư,Ưu đãi nhà đầu tư,Hỗ trợ đầu tư,59/2005/QH11,Doanh nghiệp,Đầu tư QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59/2005/QH11 Hà Nội,

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

146

Luật Nhà ở 2005

Luật 56 2005,Quốc hội,Luật nhà ở,Quyền sở hữu nhà ở,Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Chủ sở hữu nhà ở,Phát triển nhà ở,Nhà ở thương mại,Nhà ở xã hội,56/2005/QH11,Bất động sản QUỐC HỘI --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

147

Luật Doanh nghiệp 2005

Luật 60 2005,Quốc hội,Luật Doanh nghiệp,Đăng ký kinh doanh,Công ty Trách nhiệm hữu hạn,Công ty Cổ phần,Công ty hợp danh,Công ty Liên doanh,Hoạt động kinh doanh,60/2005/QH11,Doanh nghiệp QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

148

Luật Thanh niên 2005

Luật 53 2005,Quốc hội,Luật Thanh niên,Thanh niên Việt Nam,Thanh niên xung phong,Hội Liên hiệp thanh niên,Thanh niên khuyết tật,Tổ chức thanh niên,53/2005/QH11,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

149

Hiệp định số 18/2005/LPQT về Dự án “Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ

Điều ước quốc tế 18 2004,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,***,Hiệp định,Nâng cao chất lượng,Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng,Giáo viên tiểu học,Giáo viên trung học cơ sở,Các tỉnh miền núi phía Bắc,Việt Nam Bỉ,18/2005/LPQT,Giáo dục BỘ NGOẠI GIAO ******* SỐ: 18/2005/LPQT Hà Nội, ngày

Ban hành: 09/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

150

Bản ghi nhớ số 72/2005/PLQT về Dự án đổi mới ngân hàng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa .

Điều ước quốc tế 72 2004,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,***,Bản ghi nhớ Việt Nam Canađa,Bản ghi nhớ,Việt Nam Canada,72/2005/PLQT,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 72/2005/LPQT Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005 Bản ghi nhớ

Ban hành: 06/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

151

Hiệp định số 65/2005/LPQT về miễn thị thực lưu trú ngắn hạn trên cơ sở có đi có lại đối với người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Điều ước quốc tế 65 2004,Chính phủ,Người mang hộ chiếu ngoại giao,Hộ chiếu ngoại giao,Việt Nam Pháp,65/2005/LPQT,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ****** Số: 65/2005/LPQT Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004 Hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa

Ban hành: 06/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

152

Hiệp định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại giữa Chính Phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính Phủ nhà nước Israel số 33/2005/LPQT về Hợp tác Kinh tế và Thương mại do Chính phủ ban hành

Điều ước quốc tế 33 2004,Chính phủ,Hiệp định hợp tác kinh tế thương mại,Việt Nam Israel,33/2005/LPQT,Đầu tư,Thương mại BỘ NGOẠI GIAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/2005/LPQT Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

153

Hiệp định thương mại số 01/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man

Điều ước quốc tế 01 2004,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định thương mại Việt Nam Ô-man,01/2005/LPQT,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 01/2005/LPQT Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2004 Hiệp định thương mại giữa

Ban hành: 13/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

154

Luật Thương mại 2005

Luật 36 2005,Quốc hội,Luật Thương mại,Thương mại,Hoạt động thương mại,Hàng hóa,Cung ứng dịch vụ,Xúc tiến thương mại,Vi phạm hợp đồng,Mua bán hàng hóa,36/2005/QH11 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

155

Luật Giáo dục 2005

Luật 38 2005,Quốc hội,Luật giáo dục,Hệ thống giáo dục quốc dân,Hoạt động giáo dục,Xã hội hóa giáo dục,Giáo dục mầm non,Giáo dục phổ thông,Giáo dục đại học,Giáo dục sau đại học,38/2005/QH11,Giáo dục QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

156

Luật Dược 2005

Luật 34 2005,Quốc hội,Luật Dược,Nguyên liệu làm thuốc,Thuốc gây nghiện,Kinh doanh thuốc,Thuốc thành phẩm,Thuốc từ dược liệu,Thuốc đông y,Hạn dùng của thuốc,34/2005/QH11,Thể thao - Y tế QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc Số: 34/2005

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

157

Luật Đường sắt 2005

Luật 35 2005,Quốc hội,Luật Đường sắt,Ga đường sắt,Công lệnh tải trọng,Công lệnh tốc độ,Tuyến đường sắt,Phương tiện giao thông đường sắt,35/2005/QH11,Giao thông - Vận tải QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc Số: 35/2005

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

158

Luật Quốc phòng 2005

Luật 39 2005,Quốc hội,Luật Quốc phòng,Lệnh giới nghiêm,Thiết quân luật,Nền quốc phòng toàn dân,Khu vực phòng thủ,Tiềm lực quốc phòng,Tình trạng chiến tranh,Tổng động viên,39/2005/QH11,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

159

Luật du lịch 2005

Luật 44 2005,Quốc hội,Luật du lịch,Khu du lịch,Phát triển du lịch,Khách du lịch,Hoạt động du lịch,Tài nguyên du lịch,Điểm du lịch,Tuyến du lịch,44/2005/QH11,Thương mại QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

160

Hiệp định số 36/2005/LPQT về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo Pa-kit-xtăng

Điều ước quốc tế 36 2004,Chính phủ,Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Tránh đánh thuế hai lần,Hiệp định ngăn ngừa trốn thuế thu nhập,Việt Nam Pakistan,36/2005/LPQT,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 36/2005/LPQT Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2005

Ban hành: 01/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228