Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 640/2005/QĐXX-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 54041 văn bản

121

Điều ước quốc tế số 44/2005/LPQTvề hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam do Bộ Ngọai giao ban hành

Điều ước quốc tế 44 2005,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Điều ước quốc tế,Hợp tác phát triển nguồn nhân lực,Nhà máy điện hạt nhân Việt Nam,44/2005/LPQT,Lao động - Tiền lương BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 44/2005/LPQT Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2005

Ban hành: 19/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

122

Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính số 37/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Điều ước quốc tế 37 2005,Chính phủ các nước,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính,Nghị định thư tài chính số 37/2005,Việt Nam Pháp,37/2005/LPQT,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 37/2005/LPQT Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2005 Bản

Ban hành: 01/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

123

Hiệp định số 22/2005/LPQT về chuyển giao công nghệ ép - đùn nhằm chống suy dinh dưỡng trẻ em tại Burkina-faso giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Burkina-faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Điều ước quốc tế 22 2005,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,***,Hiệp định chuyển giao công nghệ ép đùn,Chống suy dinh dưỡng trẻ em Burkina-faso,Việt Nam BurkinaFaso Pháp,22/2005/LPQT,Thể thao - Y tế BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 22/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

124

Hiệp định thương mại số 27/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Li Băng

Điều ước quốc tế 27 2005,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,***,Hiệp định thương mại Việt Nam Li Băng,27/2005/LPQT,Thương mại BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 27/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Hiệp định thương mại giữa Chính

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

125

Thỏa thuận số 31/2005/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và thị trường nông sản giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nuộc Cộng hòa Ba Lan

Điều ước quốc tế 31 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,***,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thỏa thuận hợp tác,Việt Nam Ba Lan,Thị trường nông sản,31/2005/LPQT BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 31/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

126

Thỏa thuận số 30/2005/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục phổ thông và đại học trong những năm 2005 - 2008 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Giáo dục quốc dân và Thể thao nước cộng hòa Ba Lan

Điều ước quốc tế 30 2005,Bộ Giáo dục,Chính phủ Cộng hoà Ba Lan,Thỏa thuận hợp tác giáo dục phổ thông,Thỏa thuận hợp tác đại học,Thỏa thuận hợp tác,Giáo dục đại học,2005 2008,Việt Nam Ba Lan,30/2005/LPQT,Giáo dục BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 30/2005/LPQT Hà

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

127

Hiệp định số 29/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Điều ước quốc tế 29 2005,Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhâ,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định hợp tác Việt Nam Lào,Hiệp định hợp tác Kinh tế,Hiệp định hợp tác văn hóa,Hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật,Kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật,29/2005/LPQT,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO ******

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

128

Biên bản số 28/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Điều ước quốc tế 28 2005,Bộ Ngoại giao,Biên bản hợp tác,Biên bản hợp tác giữa Việt Nam Lào,Kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật,Hợp tác kinh tế văn hóa,Hợp tác khoa học kỹ thuật,Việt Nam Lào,28/2005/LPQT,Đầu tư,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 28/2005

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

129

Công ước khung số 34/2005/LPQT về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều ước quốc tế 34 2005,Bộ Ngoại giao,Công ước khung Kiểm soát Thuốc lá,Công ước khung,Kiểm soát thuốc lá,Công ước khung WHO,34/2005/LPQT,Thể thao - Y tế BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số 34/2005

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

130

Thư tiếp nhận số 32/2005/LPQT về việc Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án "Phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên" do Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) tài trợ

Điều ước quốc tế 32 2005,***,Thư tiếp nhận,Hỗ trợ kỹ thuật,Chuẩn bị Dự án,Phòng chống HIV AIDS trong thanh niên,Ngân hàng Phát triển Châu á tài trợ,Ngân hàng ADB tài trợ,32/2005/LPQT,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 21/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

131

Hiệp định số 86/2005/LPQT về Dự án “Nâng cấp dịch vụ y tế cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ

Điều ước quốc tế 86 2005,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định,Tỉnh Hòa Bình,Việt Nam Bỉ,86/2005/LPQT,Thể thao - Y tế BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 86/2005/LPQT Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005 Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ nước

Ban hành: 04/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

132

Hiệp định số 02/2005/LPQT về tổ chức Vệ tinh viễn thông quốc tế INTELSAT có hiệu lực đối với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều ước quốc tế 02 2005,Chính phủ,Hiệp định Vệ tinh viễn thông quốc tế,Hiệp định INTELSAT,02/2005/LPQT,Công nghệ thông tin ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ HIỆP ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC VỆ TINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ INTELSAT  BỘ NGOẠI GIAO Số: 02/2005/LPQT                                 Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2005 Hiệp định của

Ban hành: 28/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

133

Hướng dẫn 005/2005ĐK sửa đổi văn bản 965/2002ĐK về việc kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các xe ôtô cũ do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

005/2005DK,Hướng dẫn 005 2005,Cục Đăng kiểm Việt Nam,Kiểm tra an toàn kỹ thuật,Bảo vệ môi trường,Xe ôtô cũ,Sửa đổi,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 04/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2007

134

Hiệp định số 14/2005/LPQT về việc hợp tác kinh tế, th­ương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thống nhất Tan-za-ni-a

Điều ước quốc tế 14 2005,Chính phủ,Hiệp định hợp tác Kinh tế,Hiệp định hợp tác,Hiệp định hợp tác kinh tế thương mại,Hiệp định hợp tác văn hóa,Hiệp định hợp tác khoa học công nghệ,Việt Nam Tan-za-ni-a,14/2005/LPQT,Đầu tư,Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO ******

Ban hành: 04/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

135

Tuyên bố chung số 11/2005/LPQT về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển

Điều ước quốc tế 11 2005,Bộ Ngoại giao,Tuyên bố chung Việt Nam Nam Phi,11/2005/LPQT,Đầu tư,Thương mại,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 11/2005/LPQT Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004 Tuyên bố chung giữa Chính

Ban hành: 04/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

136

Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc

Điều ước quốc tế 58 2004,Chính phủ các nước,Hiệp định,ASEAN Trung Quốc,Cơ chế giải quyết tranh chấp,Hiệp định khung ASEAN Trung Quốc,58/2005/LPQT,Thương mại BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 58/2005/LPQT Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2005

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

137

Hiệp định khung số 21/2005/LPQT về trao đổi công nghệ và năng lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Burkina-Faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Điều ước quốc tế 21 2004,Bộ Ngoại giao,Hiệp định khung trao đổi công nghệ,Việt Nam BurkinaFaso Pháp,21/2005/LPQT,Đầu tư,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 21/2005/LPQT Hà Nội , ngày 21 tháng 02 năm 2005 Hiệp định

Ban hành: 27/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

138

Hiệp định số 10/2005/LPQT về việc thành lập Diễn đàn đối tác liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật và văn hoá giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Nam Phi

Điều ước quốc tế 10 2004,Chính phủ,Hợp tác khoa học kỹ thuật,Hợp tác văn hóa,Hợp tác kinh tế thương mại,Hiệp định hợp tác kinh tế thương mại,Hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật,Hiệp định hợp tác văn hóa,Việt Nam Nam Phi,10/2005/LPQT,Đầu tư,Thương mại BỘ NGOẠI GIAO ****** Số:

Ban hành: 24/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

139

Ý định thư số 04/2005/LPQT về hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê

Điều ước quốc tế 04 2004,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Việt Nam Chi Lê,04/2005/LPQT BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 04/2005/LPQT Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2005 Ý định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về việc

Ban hành: 18/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

140

Nghị định thư số 06/2005/LPQT giũa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác V­ương quốc Ma-rốc

Điều ước quốc tế 06 2004,Bộ Ngoại giao,Nghị định thư hợp tác Việt Nam Marốc,06/2005/LPQT,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 06/2005/LPQT Hà Nôi, ngày 18 tháng 11 năm 2004 Nghị định thư hợp tác giũa Bộ Ngoại giao nước

Ban hành: 18/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215