Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 640/2005/QĐXX-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 54065 văn bản

101

Kế hoạch hợp tác về văn hóa nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam và Bộ Văn hóa nghệ thuật Căm-pu-chia giai đoạn 2006 - 2008

93/2005/LPQT,Điều ước 93 2005,Bộ Văn hoá-Thông tin,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 93/2005/LPQT Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005 Kế hoạch hợp tác về văn hóa nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa - Thông tin nước Cộng hòa xã hội chủ

Ban hành: 10/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

102

Hiệp định số 91/2005/LPQT về Quỹ Dịch vụ tư vấn giai đoạn từ tháng 10/2005 đến tháng 6/2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển

Điều ước quốc tế 91 2005,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định,Quỹ Dịch vụ tư vấn,Giai đoạn 10/2005 - 6/2010,Việt Nam Thụy Điển,91/2005/LPQT,Tài chính nhà nước BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 91/2005/LPQT Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005

Ban hành: 30/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

103

Bản ghi nhớ số 90/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) (2005 – 2010)

Điều ước quốc tế 90 2005,Bộ Ngoại giao,Bản ghi nhớ giữa Việt Nam UNESCO,90/2005/LPQT,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO Số: 90/2005/LPQT Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2005 Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa

Ban hành: 27/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

104

Hiệp định số 79/2005/LPQT về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Hung-ga-ri

Điều ước quốc tế 79 2005,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định hợp tác khoa học công nghệ,Việt Nam Hunggari,79/2005/LPQT BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 79/2005/LPQT Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2005 Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa

Ban hành: 20/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

105

Hiệp định khung số 78/2005/LPQT về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Điều ước quốc tế 78 2005,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định khung,Khoản tín dụng ưu đãi,Trung Quốc cấp cho Việt Nam,Việt Nam Trung Quốc,78/2005/LPQT,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 78/2005/LPQT Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2005 Hiệp

Ban hành: 18/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

106

Thông cáo chung số 76/2005/LPQT về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na

Điều ước quốc tế 76 2005,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Thông cáo chung,Thiết lập quan hệ ngoại giao,Việt Nam Đôminicana,76/2005/LPQT BỘ NGOẠI GIAO ****** Số : 76/2005/LPQT Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2005 VIỆT NAM – CỘNG HÒA

Ban hành: 07/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

107

Bản ghi nhớ về Dự án đổi mới ngân hàng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa

72/2005/LPQT,Điều ước 72 2005,Bộ Ngoại giao,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 72/2005/LPQT Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005 Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa về Dự

Ban hành: 07/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

108

Hiệp định hợp tác số 101/2005/LPQT về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Canada

Điều ước quốc tế 101 2005,Chính phủ,Hiệp định Hợp tác nuôi con nuôi,Việt Nam Canada,101/2005/LPQT,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 101/2005/LPQT Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2005 Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hào

Ban hành: 27/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

109

Bản ghi nhớ số 71/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Ca-na-đa về Dự án xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản - thực phẩm do Bộ Ngoại giao ban hành

Điều ước quốc tế 71 2005,Bộ Ngoại giao,Bản ghi nhớ Việt Nam Canađa,Dự án xây dựng và kiểm soát,Chất lượng nông sản thực phẩm,71/2005/LPQT,Thương mại BỘ NGOẠI GIAO -------------- Số: 71/2005/LPQT Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005 Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước

Ban hành: 27/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

110

Hiệp định số 74/2005/LPQT về việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga

Điều ước quốc tế 74 2005,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định hợp tác giáo dục,Việt Nam Nga,74/2005/LPQT,Giáo dục BỘ NGOẠI GIAO ****** Số : 74/2005/LPQT Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2005 Hiệp định giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng

Ban hành: 24/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

111

Hiệp định số 83/2005/LPQT về hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Điều ước quốc tế 83 2005,Chính phủ,Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật,Việt Nam Hoa Kỳ,83/2005/LPQT,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 83/2005/LPQT Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2005 Hiệp định về hợp tác kinh tế và kỹ thuật

Ban hành: 22/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

112

Hiệp định số 84/2005/LPQT về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Điều ước quốc tế 84 2005,Chính phủ,Hiệp định nuôi con nuôi,Việt Nam Hoa Kỳ,84/2005/LPQT,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 84/2005/LPQT Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2005 Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ

Ban hành: 21/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

113

Điều ước số 70/2005/LPQT về thỏa thuận hợp tác nông nghiệp và các lĩnh vực có liên quan giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Hợp chủng quốc Hoa kỳ do Bộ Ngoại giao ban hành

Điều ước quốc tế 70 2005,Bộ Ngoại giao,Điều uớc thỏa thuận hợp tác nông nghiệp,Điều ước hợp tác Việt Nam Hoa Kỳ,Lĩnh vực có liên quan nông nghiệp,Việt Nam Hoa Kỳ,70/2005/LPQT BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 70/2005/LPQT Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005

Ban hành: 21/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

114

Nghị định thư số 73/2005/LPQT về việc triển khai Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch ký ngày 17/01/1996 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp

Điều ước quốc tế 73 2005,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Nghị định thư,Triển khai Hiệp định hợp tác du lịch,Việt Nam Pháp,73/2005/LPQT,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 73/2005/LPQT Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2005 Nghị định thư triển khai

Ban hành: 07/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

115

Điều ước số 61/2005/LPQT về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Ngoại giao ban hành

Điều ước quốc tế 61 2005,Bộ Ngoại giao,Điều ước hợp tác giữa Việt Nam Inđônêxia,Hợp tác lĩnh vực giáo dục,Lĩnh vực giáo dục đào tạo,61/2005/LPQT,Giáo dục BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 61/2005/LPQT Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2005

Ban hành: 30/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

116

Hiệp định số 60/2005/LPQT về tăng cường đào tạo Luật tại Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển

of serious breach of the Agreement, Sweden may terminate the Agreement with immediate effect. In case of termination by Vietnam, no funds shall be made available for activities after the expiry of the Agreement. ARTICLE 14. ENTRY INTO FORCE This Agreement shall enter into force on the 1st, June 2005. Two originals of the text

Ban hành: 25/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

117

Thông cáo chung số 75/2005/LPQT về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ôn-đu-rát

Điều ước quốc tế 75 2005,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Thông cáo chung,Thiết lập quan hệ ngoại giao,Việt Nam Ônđurát,75/2005/LPQT BỘ NGOẠI GIAO ****** Số : 75/2005/LPQT Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2005 Thông cáo chung về việc thiết lập quan

Ban hành: 17/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

118

Hiệp định liên Chính phủ số 52/2005/LPQT về mạng lưới Đường bộ Châu Á có hiệu lực với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều ước quốc tế 52 2005,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định liên Chính phủ,Mạng lưới Đường bộ Châu Á,52/2005/LPQT,Giao thông - Vận tải Hiệp định liên Chính phủ về mạng lưới Đường bộ Châu Á có hiệu lực với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày

Ban hành: 12/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

119

Bản ghi nhớ số 53/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nederlandse Financierings – Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO)

Điều ước quốc tế 53 2005,Bộ Ngoại giao,Bản ghi nhớ FMO,53/2005/LPQT,Đầu tư BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 53/2005/LPQT Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2005

Ban hành: 11/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

120

Điều ước số 50/2005/LPQT về việc thành lập Hiệp hội hồ tiêu quốc tế có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Điều ước quốc tế 50 2005,Bộ Ngoại giao,Điều ước Hiệp hội hồ tiêu quốc tế,50/2005/LPQT BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 50/2005/LPQT Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2005 Hiệp định thành lập Hiệp hội hồ tiêu quốc tế có hiệu lực đối với nước

Ban hành: 09/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228