Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 640/2005/QĐXX-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 54065 văn bản

61

Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

2005/QD-UBND,Quyết định 2005 2017,Tỉnh Sóc Trăng,Danh mục thủ tục hành chính Bổ sung Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính mới Sở Tư pháp Sóc Trăng,Thủ tục hành chính mới Sở Tư pháp Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

62

Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

2005/QD-UBND,Quyết định 2005 2017,Tỉnh Đắk Lắk,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2005/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 01 tháng 08 năm 2017

Ban hành: 01/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2017

63

Quyết định 2005/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

2005/QD-UBND,Quyết định 2005 2017,Tỉnh Hưng Yên,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2005/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 18 tháng 07 năm

Ban hành: 18/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2017

64

Quyết định 2005/QĐ-BNN-VP năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2005/QD-BNN-VP,Quyết định 2005 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch thực hiện,Thực hiện Đề án,Dịch vụ công,Công nghệ thông tin BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

65

Quyết định 2005/QĐ-BGDĐT năm 2016 Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2005/QD-BGDDT,Quyết định 2005 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kế hoạch hành động,Chính phủ điện tử,Kế hoạch hành động của Bộ,Thực hiện Nghị quyết,Công nghệ thông tin,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

66

Quyết định 2005/QĐ-BTTTT năm 2015 phê duyệt kế hoạch tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2016-2017 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2005/QD-BTTTT,Quyết định 2005 2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tổ chức triển lãm,Triển lãm bản đồ trưng bày tư liệu,Ban Tổ chức triển lãm Việt Nam,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

67

Quyết định 2005/QĐ-BCT năm 2015 về chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

2005/QD-BCT,Quyết định 2005 2015,Bộ Công thương,Chỉ định tổ chức chứng nhận,Tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ ,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2005/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

68

Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2005/QD-UBND,Quyết định 2005 2014,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công tác thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2005/QĐ-UBND Thừa

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2014

69

Quyết định 640-QĐ năm 1963 ban hành thể lệ và biểu cước phí thuế của các tàu nước ngoài vào ra cảng Hải-phòng, Hồng-gai, Cẩm-phả do Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải ban hành

640-QD,Quyết định 640-QD 1963,Bộ Giao thông vận tải,Cảng Hải Phòng,Biểu cước phí thuế tàu nước ngoài,Cảng Hồng Gai,Cảng Cẩm Phả,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******* Số: 640-QĐ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 31/05/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2007

70

Thông tư 23-TC/ST năm 1960 thi hành Nghị định 22-CP về việc trích nộp lãi của hợp tác xã mua bán cơ sở cho ngân sách Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

23-TC/ST,Thông tư 23-TC 1960,Bộ Tài chính,Trích nộp lãi,Trích nộp lãi hợp tác xã,Hợp tác xã mua bán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23-TC/ST Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm

Ban hành: 07/07/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

71

Thông tư 47-TC/ST năm 1959 quy định về việc thu thuế lợi tức doanh nghiệp và thuế doanh nghiệp đối với các tổ chức hợp tác thủ công nghiệp và tiểu thương do Bộ Tài chính ban hành

47-TC/ST,Thông tư 47-TC 1959,Bộ Tài chính,Thuế doanh nghiệp,Thuế lợi tức doanh nghiệp,Hợp tác thủ công nghiệp,Tổ chức hợp tác,Tiểu thương,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 47-TC/ST

Ban hành: 05/12/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

72

Thông tư 11-TC/ST năm 1959 về lệ phí môn bài do Bộ Tài Chính ban hành

11-TC/ST,Thông tư 11-TC 1959,Bộ Tài chính,Lệ phí môn bài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11-TC/ST Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 1959 THÔNG TƯ VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Kính gửi:

Ban hành: 13/02/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

73

Thông tư 03-TC/ST năm 1959 về việc tạm thời miễn thuế cho người được các cơ quan hợp tác xã ủy nhiệm bán phốt phát do Bộ Tài chính ban hành

03-TC/ST,Thông tư 03-TC 1959,Bộ Tài chính,Miễn thuế người bán phốt phát,Người bán phốt phát,Bán phốt phát,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ***** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ******* Số: 03-TC/ST Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm

Ban hành: 21/01/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

74

Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2012 quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực đất đai tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Trị ban hành

2005/QD-UBND,Quyết định 2005 2012,Tỉnh Quảng Trị,Lĩnh vực đất đai,Cơ chế một cửa liên thông,Cơ chế một cửa,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2013

75

Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2012 quy hoạch đất xây dựng Khu hành chính phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

2005/QD-UBND,Quyết định 2005 2012,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2005/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày

Ban hành: 21/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

76

Thông báo 14684/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là ST-1801/2014 #& ST-1801 Chất xúc tác do Tổng cục Hải quan ban hành

2188/TB-PTPLHCM ngày 18/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: ST-1801/2014 #& ST-1801 Chất xúc tác. 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Kỹ nghệ LONGHI (Việt Nam). Địa chỉ: Lô E4, KCN Việt Hương, Thuận An, Bình

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

77

Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà ở sai thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

2005/QD-UBND,Quyết định 2005 2012,Tỉnh Hà Tĩnh,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Hộ gia đình cá nhân ,Được giao đất làm nhà ở ,Sai thẩm quyền ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2012

78

Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Yên Bái ban hành

2005/QD-UBND,Quyết định 2005 2011,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2005/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 15 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

79

Quyết định 2005/QĐ-TCHQ năm 2011 về Quy trình kiểm soát, bắt giữ, xử lý vụ việc mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy của lực lượng Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2005/QD-TCHQ,Quyết định 2005 2011,Tổng cục Hải quan,vận chuyển trái phép ma túy ,bắt giữ xử lý mua bán ma túy,kiểm soát bắt giữ vận chuyển ma túy,bắt giữ xử lý vận chuyển ma túy,mua bán ma túy ,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

80

Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình xử lý tổ mối các công trình thủy lợi năm 2010 do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành

2005/QD-UBND,Quyết định 2005 2010,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đầu tư công trình đường ,Công trình thủy lợi,Năm 2010,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224