Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 640/2005/QĐXX-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 54039 văn bản

21

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2014 về điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên do tỉnh Hòa Bình ban hành

640/QD-UBND,Quyết định 640 2014,Tỉnh Hòa Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 640/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 22

Ban hành: 22/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2019

22

Quyết định 640/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2014

640/QD-UBND,Quyết định 640 2014,Tỉnh Bình Phước,Đề cương dự toán chi phí,Dự toán chi phí,Theo dõi đánh giá Nước sạch ,Vệ sinh môi trường nông thôn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2014

23

Quyết định 640/QĐ-BTP ban hành kế hoạch năm 2014 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

640/QD-BTP,Quyết định 640 2014,Bộ Tư pháp,Dịch vụ pháp lý,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 640/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 21/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

24

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

640/QD-UBND,Quyết định 640 2014,Tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 640/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2014

25

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Dự án “Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định

640/QD-UBND,Quyết định 640 2014,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 640/QĐ-UBND Bình Định, ngày 13 tháng 3

Ban hành: 13/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2014

26

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

640/QD-UBND,Quyết định 640 2013,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính,Sở Giao thông Hà Nội ,Sở Giao thông vận tải Hà Nội,Thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính 2013,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

27

Hướng dẫn 431/HD-STS về quản lý giống và nuôi tôm chân trắng (p.Vannamei) ở Cà Mau do Sở Thủy sản ban hành

431/HD-STS,Hướng dẫn 431 2008,Tỉnh Cà Mau,Giống tôm chân trắng,Nuôi tôm chân trắng,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH CÀ MAU SỞ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 431/HD-STS

Ban hành: 08/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2010

28

Quyết định 640/QĐ-TCTS-VP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Thanh tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

640/QD-TCTS-VP,Quyết định 640 2014,Tổng cục Thuỷ sản,Vụ Pháp chế Thanh tra Thuỷ lợi,Cơ cấu tổ chức,Vụ Pháp chế,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

29

Quyết định 91/QĐ-STS năm 2008 về Quy định tạm thời Quy trình kiểm dịch tôm giống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

91/QD-STS,Quyết định 91 2008,Tỉnh Bình Thuận,Kiểm dịch tôm giống,Tỉnh Bình Thuận,Quy định tạm thời,Thể thao - Y tế UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 91/QĐ-STS

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

30

Quyết định 640/QĐ-LĐTBXH năm 2011 về phê duyệt Kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc theo Chỉ thị 1752/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

640/QD-LDTBXH,Quyết định 640 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Tổng điều tra hộ nghèo ,Hộ cận nghèo,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 640

Ban hành: 30/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2011

31

Quyết định 640/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt Quy hoạch vị trí Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

640/QD-TTg,Quyết định 640 2011,Thủ tướng Chính phủ,Cảng hàng không quốc tế,Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng ,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 640

Ban hành: 28/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

32

Quyết định 640/QĐ-BGTVT năm 2011 về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

640/QD-BGTVT,Quyết định 640 2011,Bộ Giao thông vận tải,Xếp loại đường bộ,Tính cước vận tải đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 640/QĐ-BGTVT Hà

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2011

33

Quyết định 640/QĐ-CTUBND năm 2011 phê duyệt bổ sung giá thu một phần viện phí của dịch vụ, kỹ thuật y tế áp dụng cho cơ sở y tế trong tỉnh Bình Định

640/QD-CTUBND,Quyết định 640 2011,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 640/QĐ-CTUBND Bình Định, ngày 28

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

34

Quy định 72/STS-VP năm 2007 về trình tự thủ tục tổ chức hội thảo liên quan đến lĩnh vực thủy sản do Sở Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành

72/STS-VP,Quy định 72 2007,Tỉnh Bạc Liêu UBND TỈNH BẠC LIÊU SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 72/STS-VP Bạc Liêu, ngày 27 tháng 04 năm 2007 QUY

Ban hành: 27/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

35

Quy định 14/QĐ-STS năm 2007 về điều kiện đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh giống thủy sản do Sở Thủy Sản tỉnh Sóc Trăng ban hành

14/QD-STS,Quy định 14 2007,Tỉnh Sóc Trăng,Hoạt động sản xuất kinh doanh,Kinh doanh giống thủy sản,Doanh nghiệp,Thương mại UBND TỈNH SÓC TRĂNG SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/QĐ-STS

Ban hành: 09/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2011

36

Quyết định 640/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

640/QD-TTg,Quyết định 640 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng cờ thi đua,Tặng Cờ Thi đua Chính phủ,Tặng cờ thi đua của Chính phủ,Tỉnh Hậu Giang,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 28/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2008

37

Quyết định 640/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011 (lần 2) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

640/QD-BNN-TC,Quyết định 640 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Viện Cơ điện nông nghiệp,Viện Công nghệ sau thu hoạch,Giao dự toán Ngân sách,Giao dự toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2011

38

Hướng dẫn 380/HD-STS về công tác đăng kiểm tàu cá có tổng công suất máy chính đến dưới 45CV do Sở Thủy sản tỉnh Quảng Ninh ban hành

380/HD-STS,Hướng dẫn 380 2003,Tỉnh Quảng Ninh,Giao thông - Vận tải UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 380/HD-STS Quảng Ninh, ngày 01 tháng 07 năm 2003

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2011

39

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Kế hoạch cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2006-2010

640/QD-UBND,Quyết định 640 2007,Tỉnh Bắc Kạn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 640/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 23 tháng 04 năm 2007

Ban hành: 23/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

40

Quyết định 640-TTg năm 1997 thay thế thành viên Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

640-TTg,Quyết định 640-TTg 1997,Thủ tướng Chính phủ,Các nước sử dụng tiếng Pháp 1997,Ủy Ban quốc gia,Thay thế,Hội nghị cấp cao lần thứ 7,Hội nghị cấp cao,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 12/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171