Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 640/2005/QĐXX-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 54041 văn bản

181

Quyết định 18/2005/QĐ-BTNMT về bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

18/2005/QD-BTNMT,Quyết định 18 2005,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đơn giá dự toán,Bộ đơn giá dự toán,Công trình địa chất,Kế toán - Kiểm toán,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2007

182

Quyết định 90/2005/QĐ-UBND quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2006 tỉnh Quảng Nam

90/2005/QD-UBND,Quyết định 90 2005,Tỉnh Quảng Nam,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2005/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 30 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

183

Quyết định 250/2005/QĐ-UBND bổ sung chức năng tham gia bảo vệ trật tự an toàn du lịch cho Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

250/2005/QD-UBND,Quyết định 250 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Bảo vệ trật tự an toàn du lịch,Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong,Lực lượng Thanh niên Xung phong,Lực lượng Thanh niên Xung phong HCM,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

184

Quyết định 68/2005/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

68/2005/QD-UBND,Quyết định 68 2005,Tỉnh Quảng Bình,Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng,Thăm dò khai thác chế biến khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

185

Quyết định 69/2005/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cho giáo viên mầm non ngoài biên chế do tỉnh Quảng Bình ban hành

69/2005/QD-UBND,Quyết định 69 2005,Tỉnh Quảng Bình,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2005/QĐ-UBND Đồng

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

186

Quyết định 163/2005/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

163/2005/QD-UBND,Quyết định 163 2005,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 163/2005/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 30 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

187

Quyết định 4916/2005/QĐ-UBND quy định mức thu bằng tiền phí xây dựng thuộc ngân sách Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh ban hành

4916/2005/QD-UBND,Quyết định 4916 2005,Tỉnh Quảng Ninh,Tỉnh Quảng Ninh,Mức thu phí xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

188

Quyết định 3088/2005/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh Long

3088/2005/QD-UBND,Quyết định 3088 2005,Tỉnh Vĩnh Long,Quy chế quản lý,Sử dụng hệ thống thư tín điện tử ,Tỉnh Vĩnh Long,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

189

Quyết định 164/2005/QĐ-UBND về Quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước

164/2005/QD-UBND,Quyết định 164 2005,Tỉnh Bình Phước,Cung cấp dịch vụ Internet,Sử dụng dịch vụ Internet,Quản lý dịch vụ Internet,Cung cấp sử dụng dịch vụ Internet,Tỉnh Bình Phước,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

190

Quyết định 4100/2005/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp huyện quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

4100/2005/QD-UBND,Quyết định 4100 2005,Tỉnh Thanh Hóa,Chính sách hỗ trợ đầu tư,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4100/2005

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2012

191

Quyết định 68/2005/QĐ-UBND về chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

68/2005/QD-UBND,Quyết định 68 2005,Tỉnh Hậu Giang,Chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

192

Quyết định 66/2005/QĐ-UB quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2006

66/2005/QD-UB,Quyết định 66 2005,Tỉnh Quảng Bình,Giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ,Giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2005/QĐ-UB Đồng Hới,

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

193

Quyết định 90/2005/QĐ-UB quy định phương pháp xác định giá đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

90/2005/QD-UB,Quyết định 90 2005,Tỉnh Quảng Nam,Phương pháp xác định giá đất,Tỉnh Quảng Nam,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2005/QĐ-UBND Tam Kỳ,

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

194

Quyết định 5201/2005/QĐ-UBND quy định hạn mức đất ở khi giao đất, công nhận đất ở trong trường hợp sử dụng đất vườn ao, đất ở khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

5201/2005/QD-UBND,Quyết định 5201 2005,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hạn mức đất ở,Hạn mức công nhận đất ở,Nhà thuộc sở hữu nhà nước,Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2011

195

Quyết định 251/2005/QĐ-UBND quy định chính sách, chế độ đối với Đội viên tham gia công tác bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

251/2005/QD-UBND,Quyết định 251 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Bảo vệ trật tự an toàn du lịch ,Chế độ đối với Đội viên ,Chính sách đối với Đội viên ,An toàn du lịch Hồ Chí Minh ,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

196

Quyết định 293/2005/QĐ-UBND hủy bỏ các văn bản quy định xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật do tỉnh Bình Dương ban hành

293/2005/QD-UBND,Quyết định 293 2005,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 293/2005/QĐ-UBND Thủ Dầu Một,

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

197

Quyết định 249/2005/QĐ-UBND về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

249/2005/QD-UBND,Quyết định 249 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban Chỉ đạo công tác phòng không,Công tác phòng không,Quy chế hoạt động,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

198

Quyết định 49/2005/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định nội dung, hình thức thi tuyển viên chức y tế” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

49/2005/QD-BYT,Quyết định 49 2005,Bộ Y tế,Thi tuyển viên chức,Thi tuyển viên chức y tế,Vên chức y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 49/2005/QĐ-BYT Hà

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

199

Quyết định 3188/2005/QĐ-BTM sửa đổi quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)" do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

3188/2005/QD-BTM,Quyết định 3188 2005,Bộ Thương mại,Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Cấp chứng nhận xuất xứ mẫu E,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Sở hữu trí tuệ BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

200

Quyết định 5257/2005/QĐ-BTC công bố danh sách tổ chức định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

5257/2005/QD-BTC,Quyết định 5257 2005,Bộ Tài chính,Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp,Xác định giá trị doanh nghiệp,Tổ chức định giá,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215