Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 64/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7416 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN VI:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc (Gồm 64 tiêu chuẩn, chia thành 5 phần)

TCVNVI:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNVI:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN Vl:2017 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC (GỒM 64 TIÊU CHUẨN, CHIA THÀNH 5 PHẦN) Set of national standards for medicines MỤC LỤC Phần 1: Phương pháp kiểm nghiệm thuốc và chuyên mục Phụ lục 1.27 Thuật

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 64:2015/BGTVT về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

QCVN64:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN64:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 64: 2015 /BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP DÙNG CHO TÀU BIỂN National Technical Regulation for Inspection of sea-going ship’s products Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 09/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 64: 2013/BGTVT về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN64:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN64:2013,Bộ Giao thông vận tải,Tàu biển,sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển ,QCVN 64: 2013/BGTVT ,Công nghiệp,Giao thông QCVN 64: 2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP DÙNG CHO TÀU BIỂN National Technical Regulation on Inspection of Sea-going Ship’s

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-64:2013 (IEC 60068-2-64:2008) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-64: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Fh: Rung, ngẫu nhiên băng tần rộng và hướng dẫn

TCVN7699-2-64:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-64:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-64:2013 IEC 60068-2-64:2008 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-64: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Fh: RUNG, NGẪU NHIÊN BĂNG TẦN RỘNG VÀ HƯỚNG DẪN Environmental testing - Part 2-64: Tests - Test Fh:

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 64:2012/BTTTT về tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN64:2012/BTTTT,Quy chuẩn QCVN64:2012,Bộ Thông tin và Truyền thông,Truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 ,Tín hiệu phát truyền hình ,QCVN 64:2012/BTTTT ,Điện - điện tử QCVN 64: 2012/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TÍN HIỆU PHÁT TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ DVB-T2 National Technical regulation on DVB-T2 Digital Video

Ban hành: 04/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-64:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống ớt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-64:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-64:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-64:2011/BNNPTNT ,Khảo nghiệm giá trị canh tác sử dụng ,Giống ớt,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-64:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG ỚT

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-64:2007 (IEC 60335-2-64 : 2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-64: Yêu cầu cụ thể đối với máy dùng cho nhà bếp sử dụng điện trong dịch vụ thương mại

TCVN5699-2-64:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-64:2007,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-64 : 2007 IEC 60335-2-64 : 2002 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-64: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY DÙNG CHO NHÀ BẾP SỬ DỤNG ĐIỆN DÙNG TRONG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI Household

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

8

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 64:1993 về lốp xe đạp mành polyamid

64TCN64:1993,Tiêu chuẩn ngành 64TCN64:1993,***,64TCN 64:1993 ,Lốp xe đạp mành polyamid,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 64:1993 LỐP XE ĐẠP MÀNH POLYAMID Tiêu chuẩn này áp dụng cho các quy cách lốp xe đạp bơm nơi được sản xuất từ mành Polyamid. 1. KÝ HIỆU SẢN PHẨM 1.1 Ký hiệu sản phẩm được ghi trên hông lốp,

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11927:2017 (CAC/GL 85-2014) về Thịt và sản phẩm thịt - Hướng dẫn kiểm soát teania saginata (sán dây) trong thịt trâu bò

TCVN11927:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11927:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11927:2017 CAC/GL 85-2014 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT TEANIA SAGINATA (SÁN DÂY) TRONG THỊT TRÂU BÒ Meat and meat products - Guidelines for the Control of Taenia Saginata in Meat of Domestic Cattle

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9515:2017 (ISO 20638:2015) về Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh - Xác định các nucleotid bằng sắc ký lỏng

TCVN9515:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9515:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9515:2017 ISO 20638:2015 THỨC ĂN CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH - XÁC ĐỊNH CÁC NUCLEOTID BẰNG SẮC KÝ LỎNG Infant formula - Determination of nucleotides by liquid chromatography Lời nói đầu TCVN 9515:2017

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9520:2017 (ISO 20649:2015) về Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm dinh dưỡng cho người lớn - Xác định crom, selen và molypden - Phương pháp đo phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS)

TCVN9520:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9520:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9520:2017 ISO 20649:2015 THỨC ĂN CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH VÀ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI LỚN - XÁC ĐỊNH GROM, SELEN VÀ MOLYPDEN - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ KHỐI LƯỢNG PLASMA CẢM ỨNG CAO TẦN (ICP-MS) Infant formula

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11912:2017 (ISO 20637:2015) về Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm dinh dưỡng cho người lớn - Xác định myo-inositol bằng sắc ký lỏng và đo ampe xung

TCVN11912:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11912:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11912:2017 ISO 20637:2015 THỨC ĂN CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH VÀ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI LỚN - XÁC ĐỊNH MYO-INOSITOL BẰNG SẮC KÝ LỎNG VÀ ĐO AMPE XUNG Infant formula and adult nutritionals - Determination

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12159:2017 (ISO 17440:2014) về Cần trục - Thiết kế chung - Trạng thái giới hạn và kiểm nghiệm khả năng chịu tải của móc thép rèn

TCVN12159:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12159:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12159:2017 ISO 17440:2014 CẦN TRỤC - THIẾT KẾ CHUNG - TRẠNG THÁI GIỚI HẠN VÀ KIỂM NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÓC THÉP RÈN Cranes - General design - Limit States and proof of competence of forged steel hooks Lời

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11836:2017 về Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng carbamate bằng sắc ký khối phổ

TCVN11836:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11836:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11836:2017 MẬT ONG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CARBAMATE BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ Honey - Determination of carbamate residues by gas chromatography mass spectrometry Lời nói đầu TCVN 11836:2017 do

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11837:2017 về Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng amitraz bằng sắc ký khối phổ

TCVN11837:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11837:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11837:2017 MẬT ONG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG AMITRAZ BẢNG SẮC KÝ KHỐI PHỔ Honey - Determination of amitraz residues by gas chromatography mass spectrometry Lời nói đầu TCVN 11837:2017 do Trung tâm

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12049:2017 (ISO 13686:2013) về Khí thiên nhiên - Yêu cầu chung về chất lượng

TCVN12049:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12049:2017,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12049:2017 ISO 13686:2013 KHÍ THIÊN NHIÊN - YÊU CẦU CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG Natural gas - Quality designation Lời nói đầu TCVN 12049:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 13686:2013. TCVN 12049:2017 do Ban

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12045:2017 (ISO 6327:1981) về Phân tích khí – Xác định điểm sương theo nước của khí thiên nhiên – Âm kế ngưng tụ bề mặt lạnh

TCVN12045:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12045:2017,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12045:2017 ISO 6327:1981 PHÂN TÍCH KHÍ - XÁC ĐỊNH ĐIỂM SƯƠNG THEO NƯỚC CỦA KHÍ THIÊN NHIÊN - ẨM KẾ NGƯNG TỤ BỀ MẶT LẠNH Gas analysis - Determination of the water dew point of natural gas - Cooled surface condensation

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12094:2017 (CODEX STAN 216-1999, sửa đổi năm 2011) về Su su quả tươi

TCVN12094:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12094:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12094:2017 CODEX STAN 216-1999; SỬA ĐỔI NĂM 2011 SU SU QUẢ TƯƠI Chayotes Lời nói đầu TCVN 12094:2017 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 216-1999; sửa đổi năm 2011; TCVN 12094:2017 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12095:2017 (CODEX STAN 213-1999, WITH AMENDMENT 2011) về Chanh không hạt quả tươi

TCVN12095:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12095:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12095:2017 CODEX STAN 213-1999, WITH AMENDMENT 2011 CHANH KHÔNG HẠT QUẢ TƯƠI Limes Lời nói đầu TCVN 12095:2017 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 213-1999; sửa đổi năm 2011; TCVN 12095:2017

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12174:2017 (ISO 26303:2012) về Máy công cụ - Đánh giá khả năng ngắn hạn của các quá trình gia công trên máy cắt kim loại

TCVN12174:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12174:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12174:2017 ISO 26303:2012 MÁY CÔNG CỤ - ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NGẮN HẠN CỦA CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY CẮT KIM LOẠI Machine tools - Short-term capability evaluation of machining processes on metal-cutting machine

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215