Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 64/2014/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 143948 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND Quy định về mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do tỉnh Long An ban hành

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Long An,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2014/QĐ-UBND Long An, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

2

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND quy định về giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015-2019

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Đồng Nai,Bảng giá đất 2015 2019,Giá các loại đất ,Bảng giá đất Đồng Nai ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

3

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Bình Dương,Bảng giá đất,Giá đất Bình Dương ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 64/2014/QĐ-UBND Thủ Dầu Một,

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

4

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Quảng Ngãi,Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ,Bảng đơn giá cây trồng,Quy định đơn giá cây trồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

5

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Tây Ninh,Giá cho thuê nhà ở,Sở hữu Nhà nước,Chưa được cải tạo xây dựng lại ,Tỉnh Tây Ninh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

6

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định 30/2013/QĐ-UBND

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Lâm Đồng,Quy chế phối hợp,Quy chế phối hợp kiểm soát,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 02/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

7

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Kon Tum,Đầu tư phát triển ,Khai thác quỹ đất ,Khu quy hoạch khai thác quỹ đất ,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

8

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất một năm; Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; Đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Lào Cai,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2014/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 12 tháng 11

Ban hành: 12/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2015

9

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công tác thu hồi đất,Phát triển kinh tế xã hội,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

10

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Hà Tĩnh,Đơn giá thuê đất,Đơn giá thuê đất mặt nước ,Xác định đơn giá thuê đất ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2014

11

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Nghệ An,Bảng đơn giá bồi thường ,Đơn giá bồi thường vật nuôi,Bảng đơn giá bồi thường mồ mả,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

12

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Thành phố Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 64/2014/QĐ-UBND Hà Nội, ngày

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2014

13

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND quy định mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên các cấp do tỉnh Ninh Thuận ban hành

64/2014/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Ninh Thuận,Mức chi thù lao giảng viên,Báo cáo viên,Giảng viên báo cáo viên ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

14

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

64/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Đề án Phát triển thị trường trong nước,Phát triển thị trường ưu tiên dùng hàng Việt,Vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2022

15

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

64/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới,Phòng chống bạo lực gia đình tình hình mới Hưng Yên,Chương trình phòng chống bạo lực gia đình đến 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

16

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 127/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030

64/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Thực hiện Nghị quyết 127/NQ-HĐND Ninh Bình,Phát triển thanh niên Ninh Bình 2021 2030,Phát triển thanh niên giai đoạn 2021 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2022

17

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TU về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030

64/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số,Thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TU Lạng Sơn,Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số Lạng Sơn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

18

Kế hoạch 64/KH-UBND thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025

64/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg Đồng Nai,Chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại,Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại Đồng Nai,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2022

19

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình 26-CTr/TU về cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ do thành phố Cần Thơ ban hành

64/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Thực hiện cải cách hành chính Cần Thơ,Xây dựng chính quyền điện tử Cần Thơ,Xây dựng chính quyền điện tử hành động,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2022

20

Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

64/QD-UBND,Quyết định 64 2022,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính đo đạc bản đồ,Thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc bản đồ,Thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực đo đạc bản đồ,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.86