Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 64/2009/NĐ-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 55992 công văn

1

Công văn 12834/VPCP-KGVX năm 2017 về điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 64/2013/NĐ-CP, 93/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 12834/VPCP-KGVX V/v điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP, Nghị định số 93/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 3843/BKHCN-PC ngày 15 tháng 11 năm

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

2

Công văn 373/BTTP-CC năm 2015 thực hiện khoản 1 Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP do Bộ Tư Pháp ban hành

Số: 373/BTTP-CC V/v thực hiện khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp Cục Bổ trợ tư pháp nhận được Công văn số 291/STP-BTTP ngày 31/3/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp hỏi về việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều

Ban hành: 18/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

3

Công văn 9883/UBND-QHXDGT thực hiện Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng của thành phố Hà Nội

9883/UBND-QHXDGT,Công văn 9883,Thành phố Hà Nội,Cấp giấy phép xây dựng Hà Nội,Cấp giấy phép xây dựng,Giấy phép xây dựng,Giấy phép xây dựng Hà Nội,Thực hiện Nghị định 64/2012/NĐ-CP ,Xây dựng - Đô thị UY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

4

Công văn về việc hướng dẫn thi hành số 64/1998/NĐ-CP

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1510/CV-TCCB NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/1998/NĐ-CP Ngày 17/8/1998, đã ban hành Nghị định số 64/1998/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh chống tham nhũng, Ngân hàng Nhà nước Trung ương sao gửi Nghị định trên để các đơn vị trong toàn ngành

Ban hành: 13/11/1998

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

5

Công văn 3925/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc, mất việc theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 3925/LĐTBXH-LĐTL V/v trợ cấp thôi việc, mất việc theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình Trả lời công văn số 781/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 01/10/2009 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình về

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2009

6

Công văn 190/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP và 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

190/BXD-KTXD,Công văn 190 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 190/BXD-KTXD V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2011

7

Công văn 64/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai...”. Theo Điều 195 của Luật Đất đai thì trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hoặc xác nhận nội dung biến động do chuyển quyền sử dụng đất do Chính phủ quy định. Điều 79 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định việc đăng ký biến động, cấp lại giấy chứng nhận

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

8

Công văn 4921/UBND-VX năm 2013 thực hiện Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ do thành phố Hà Nội ban hành

4921/UBND-VX,Công văn 4921,Thành phố Hà Nội,Công nghệ thông tin,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4921/UBND-VX V/v: thực hiện Nghị định số 64/2013/NĐ-CP

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

9

Công văn 1365/BXD-KTXD tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định 48/2010/NĐ-CP và Nghị đinh 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

1365/BXD-KTXD,Công văn 1365 2012,Bộ Xây dựng,Thực hiện Nghị định 48/2010/NĐ-CP , Nghị đinh 112/2009/NĐ-CP ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1365/BXD-KTXD V/v: Tổng kết,

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

10

Công văn 6625/UBND-ĐTMT tổ chức thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong khi Bộ Xây dựng chưa có Thông tư hướng dẫn Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng

--------------- Số: 6625/UBND-ĐTMT Về tổ chức thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố trong khi Bộ Xây dựng chưa có Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 19/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2012

11

Công văn 2575/BNN-TH báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2575/BNN-TH,Công văn 2575,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ứng dụng công nghệ thông tin,Hoạt động của cơ quan nhà nước ,Thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

12

Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành

hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 18/01/2016, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh giao Bộ Công

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

13

Công văn 2013/BTTTT-ƯDCNTT báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2013/BTTTT-UDCNTT,Công văn 2013 2012,Bộ Thông tin và Truyền thông,5 năm thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP,Ứng dụng công nghệ thông tin,Cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin ,Hoạt động của cơ quan nhà nước ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ban hành: 02/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

14

Công văn 7587/VPCP-KTN về Thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2009/NĐ-CP và 24/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

7587/VPCP-KTN,Công văn 7587 2011,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7587/VPCP-KTN V/v Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và Nghị định số

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2011

15

Công văn 64/BGDĐT-CSVC năm 2018 về cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

chất lượng xây dựng các trường học, lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 2. Phối hợp kiểm tra việc lập thiết kế cải tạo các công trình trường học đã xuống cấp theo các

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

16

Công văn 64/SGDĐT-VP năm 2018 về đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

64/SGDDT-VP,Công văn 64,Thành phố Hà Nội,Bảo vệ sức khỏe,Chống rét,Phòng chống rét ,Giáo dục,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/SGDĐT-VP V/v

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2018

17

Công văn 64/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số Xe chở hàng bốn bánh chạy bằng điện có gắn động cơ do Tổng cục Hải quan ban hành

64/TCHQ-TXNK,Công văn 64,Tổng cục Hải quan,Xe chở hàng chạy điện ,Xe chở hàng bốn bánh gắn động cơ ,Xác định trước mã số ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

18

Công văn 64/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 64/TCT-CS V/v: thuế GTGT Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Xí nghiệp may Minh Hà - CN Công ty CP may Bình Minh (Đ/c: Thôn Dền - Xã Di Trạch - Huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội) Tổng cục Thuế nhận được văn bản sổ 13243/VPCP-ĐMDN ngày 12/12/2017 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

19

Công văn 418/VPCP-KGVX năm 2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 418/VPCP-KGVX V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Công an; - Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 18935/BTC-NSNN

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

20

Công văn 459/BXD-TTr hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

459/BXD-TTr,Công văn 459 2012,Bộ Xây dựng,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 459/BXD-TTr V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 23/2009/NĐ-CP

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144