Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 64/2003/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 45470 công văn

1

Công văn 7188/BTC-TCT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp di chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế và doanh nghiệp hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp di chuyển địa Điểm sản xuất kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2010

2

Công văn số 77/BXD-KHCN về việc báo cáo tình hình xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

nghiêm trọng theo QĐ 64/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009 Kính gửi: Các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có tên trong danh sách Quyết định 64/2003/QĐ-TTg Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm

Ban hành: 27/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2009

3

Công văn số 747/TTg-KG về việc báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" và một số đề xuất, kiến nghị thực hiện Kế hoạch trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

747/TTg-KG,Công văn 747 2007,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 747/TTg-KG V/v báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về việc phê

Ban hành: 13/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2008

4

Công văn 64/TTg-KTN năm 2014 Dự án đầu tư xây dựng khu công viên và hồ điều hòa phía Bắc và phía Nam nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

64/TTg-KTN,Công văn 64,Thủ tướng Chính phủ,đầu tư xây dựng khu công viên Hà Nội,đầu tư xây dựng khu công viên BT Hà Nội,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

5

Công văn 64/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án yêu cầu GEF tài trợ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

64/TTg-QHQT,Công văn 64 2010,Thủ tướng Chính phủ,Dự án yêu cầu GEF tài trợ ,Danh mục Dự án yêu cầu GEF tài trợ ,Đề án Xử lý ô nhiễm môi trường ,Xử lý ô nhiễm môi trường,Những điểm nóng ô nhiễm nặng dioxin ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

6

Công văn 2003/TTg-KTN năm 2015 về huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2003/TTg-KTN,Công văn 2003 2015,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình mục tiêu quốc gia,Xây dựng nông thôn mới ,Huy động vốn đóng góp,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2015

7

Công văn số 1298/VPCP-QHQT ngày 21/03/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc năm 2002 thực hiện Quyết định 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

1298/VPCP-QHQT,Công văn 1298 2003,Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1298/VPCP-QHQT V/v năm 2002 thực hiện Quyết định 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Ban hành: 21/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

8

Công văn 64/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

64/TANDTC-PC,Công văn 64 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Vụ án hình sự,Vụ án dân sự,Tố tụng hành chính ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/TANDTC-PC V/v thông báo

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

9

Công văn 1595/VPCP-KGVX về tổ chức hội nghị toàn quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

ngày 17 tháng 3 năm 2011 Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Công văn số

Ban hành: 17/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2011

10

Công văn 64/BGDĐT-CSVC năm 2018 về cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

64/BGDDT-CSVC,Công văn 64 2018,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Cơ sở vật chất,Xây dựng cơ sở vật chất trường học,Học sinh,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/BGDĐT-CSVC V/v:

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

11

Công văn 64/SGDĐT-VP năm 2018 về đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

64/SGDDT-VP,Công văn 64,Thành phố Hà Nội,Bảo vệ sức khỏe,Chống rét,Phòng chống rét ,Giáo dục,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/SGDĐT-VP V/v

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2018

12

Công văn 64/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

64/TCT-CS,Công văn 64 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hàng xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

13

Công văn 64/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số Xe chở hàng bốn bánh chạy bằng điện có gắn động cơ do Tổng cục Hải quan ban hành

64/TCHQ-TXNK,Công văn 64,Tổng cục Hải quan,Xe chở hàng chạy điện ,Xe chở hàng bốn bánh gắn động cơ ,Xác định trước mã số ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

14

Công văn số 1835BKH/KTĐN ngày 01/04/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp hành Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ

1835BKH/KTDN,Công văn 1835BKH 2003,Bộ Kế hoạch và Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1835BKH/KTĐN V/v chấp hành Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 01/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

15

Công văn 64/LĐTBXH-VP về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

64/LDTBXH-VP,Công văn 64 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tổ chức đón Tết,Chuẩn bị đón Tết,Đón Tết Nguyên đán ,Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

16

Công văn 64/TXNK-TGHQ năm 2017 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

64/TXNK-TGHQ,Công văn 64 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Trị giá hải quan,Kiểm tra trị giá hải quan,Xác định trị giá hải quan,Tỷ giá xác định trị giá hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

17

Công văn 64/VPCP-NN năm 2017 về khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến hỗ trợ, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

64/VPCP-NN,Công văn 64 2017,Văn phòng Chính phủ,Bồi thường thiệt hại,Mức bồi thường thiệt hại,Sự cố môi trường,Khắc phục sự cố môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

18

Công văn về việc thực hiện quy định tại Quyết định 64/2001/QĐ-TTg

10626/TC/VT,Công văn 10626 2001,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10626/TC/ VT VậN TảI Về việc thực hiện quy định tại quyết định 64/2001/QĐ-TTG

Ban hành: 07/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

19

Công văn 64/UBND-KH thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 và Công văn số 2722/LĐTBXH-BTXH ngày 08/8/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

20

Công văn 64/CT-HTr năm 2016 về tỷ giá giao dịch khi hạch toán bằng ngoại tệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

64/CT-HTr,Công văn 64 2016,Cục thuế thành phố Hà Nội,Tỷ giá giao dịch ngoại tệ,Sử dụng tỷ giá hạch toán,Hạch toán bằng ngoại tệ,Tỷ giá hạch toán bằng ngoại tệ,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141