Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 64/2017/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 7166 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11852:2017 (IEC 60850:2014) về Ứng dụng đường sắt - Điện áp nguồn của hệ thống sức kéo điện

TCVN11852:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11852:2017,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11852:2017 IEC 60850:2014 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - ĐIỆN ÁP NGUỒN CỦA HỆ THỐNG SỨC KÉO ĐIỆN Railway applications - Supply voltages of traction systems Lời nói đầu TCVN 11852:2017 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11853:2017 (IEC 60913:2013) về Ứng dụng đường sắt - Hệ thống lắp đặt điện cố định - Mạch tiếp xúc trên không dùng cho sức kéo điện

TCVN11853:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11853:2017,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11853:2017 IEC 60913:2013 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỐ ĐỊNH - MẠCH TIẾP XÚC TRÊN KHÔNG DÙNG CHO SỨC KÉO ĐIỆN Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11805:2017 về Đường sắt đô thị - Hệ thống hãm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN11805:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11805:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11805:2017 ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ - HỆ THỐNG HÃM - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Urban railway - Brake system - Technical requirements and testing methods Lời nói đầu TCVN 11805 : 2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

84

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12010:2017 (ISO 6502:2016) về Cao su - Hướng dẫn sử dụng thiết bị đo lưu hóa

TCVN12010:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12010:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12010:2017 ISO 6502:2016 CAO SU - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO LƯU HÓA Rubber - Guide to the use of curemeters Mục lục Lời nói đầu Lời giới thiệu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3 

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12041:2017 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực

TCVN12041:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12041:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12041:2017 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ ĐỘ BỀN LÂU VÀ TUỔI THỌ TRONG MÔI TRƯỜNG XÂM THỰC Concrete and reinforced concrete structures - General requirements for design durability and service life

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10356:2017 (ISO 15510:2014) về Thép không gỉ - Thành phần hóa học

TCVN10356:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10356:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10356:2017 ISO 15510:2014 THÉP KHÔNG GỈ - THÀNH PHẦN HÓA HỌC Stainless steels - Chemical composition Lời nói đầu TCVN 10356:2017 thay thế TCVN 10356:2014 (ISO 15510:2010). TCVN 10356:2017 tương đương có sửa đổi

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9562:2017 (ISO 10639:2017) về Hệ thống ống bằng chất dẻo cấp nước chịu áp và không chịu áp - Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường thuỷ tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP)

TCVN9562:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9562:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9562:2017 ISO 10639:2017 HỆ THỐNG ỐNG BẰNG CHẤT DẺO CẤP NƯỚC CHỊU ÁP VÀ KHÔNG CHỊU ÁP - HỆ THỐNG ỐNG NHỰA NHIỆT RẮN GIA CƯỜNG THUỶ TINH (GRP) TRÊN CƠ SỞ NHỰA POLYESTE KHÔNG NO (UP) Plastics piping systems for pressure

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

88

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12185:2017 về Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật - Thi công và nghiệm thu kết cấu gỗ

TCVN12185:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12185:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12185:2017 BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU GỖ Preservation, restoration and reconstruction of architectural and artistic monuments - Execution and acceptance of wooden

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7799:2017 về Nhà nghỉ du lịch

TCVN7799:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7799:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7799:2017 NHÀ NGHỈ DU LỊCH Guest house/hostel Lời nói đầu TCVN 7799:2017 thay thế TCVN 7799:2009. TCVN 7799:2017 do Tổng cục Du lịch biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2017 về Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

TCVN7800:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7800:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7800:2017 NHÀ Ở CÓ PHÒNG CHO KHÁCH DU LỊCH THUÊ Homestay Lời nói đầu TCVN 7800:2017 thay thế TCVN 7800:2009. TCVN 7800:2017 do Tổng cục Du lịch biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11897:2017 (EN 12956:1999 WITH AMENDMENT 1:2001) về Vật liệu dán tường dạng cuộn - Xác định kích thước, độ thẳng, khả năng lau sạch và khả năng rửa

TCVN11897:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11897:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11897:2017 EN 12956:1999 WITH AMENDMENT 1:2001 VẬT LIỆU DÁN TƯỜNG DẠNG CUỘN - XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC, ĐỘ THẲNG, KHẢ NĂNG LAU SẠCH VÀ KHẢ NĂNG RỬA Wallcoverings in roll form - Determination of dimensions, straightness,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11977:2017 về Thép cốt bê tông - Phương pháp thử và tiêu chí chấp nhận mối nối hàn đối đầu bằng khí áp lực

TCVN11977:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11977:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11977:2017 THÉP CỐT BÊ TÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN MỐI NỐI HÀN ĐỐI ĐẦU BẰNG KHÍ ÁP LỰC Stell bar for concrete reinforcement - Test method and acceptance criteria for gas pressure welded joints Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12008:2017 (ISO 8030:2014) về Ống mềm cao su và chất dẻo - Phuơng pháp thử đối với tính cháy

TCVN12008:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12008:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12008:2017 ISO 8030:2014 ỐNG MỀM CAO SU VÀ CHẤT DẺO - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI TÍNH CHÁY Rubber and plastics hoses - Method of test for flammability Lời nói đầu TCVN 12008:2017 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12009:2017 (ISO 8308:2015) về Ống mềm và ống cứng cao su và chất dẻo - Xác định độ thấm chất lỏng qua thành ống

TCVN12009:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12009:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12009:2017 ISO 8308:2015 ỐNG MỀM VÀ ỐNG CỨNG CAO SU VÀ CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM CHẤT LỎNG QUA THÀNH ỐNG Rubber and plastics hoses and tubing - Determination of transmission of liquids through hose and tubing walls

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12012:2017 (ASTM D 1250-08(2013)E1) về Sản phẩm dầu mỏ - Hướng dẫn sử dụng các bảng đo lường dầu mỏ

TCVN12012:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12012:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12012:2017 ASTM D 1250-08(2013)E1 SẢN PHẨM DẦU MỎ - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC BẢNG ĐO LƯỜNG DẦU MỎ Standard Guide for Use of the Petroleum Measurement Tables Lời nói đầu TCVN 12012:2017 được xây dựng trên cơ sở

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12058:2017 (ASTM D 5680:2014) về Chất thải rắn - Phương pháp thực hành lấy mẫu chất rắn không có kết trong thùng hình trụ hoặc các thùng chứa tương tự

TCVN12058:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12058:2017,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12058:2017 ASTM D 5680:20114 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH LẤY MẪU CHẤT RẮN KHÔNG CỐ KẾT TRONG THÙNG HÌNH TRỤ HOẶC CÁC THÙNG CHỨA TƯƠNG TỰ Standard Practice for Sampling Unconsolidated Solids in Drums

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12151:2017 (ISO 6581:2010) về Anốt hóa nhôm và hợp kim nhôm - Xác định độ bền so sánh chịu ánh sáng cực tím và nhiệt độ của lớp phủ anốt hóa có màu

TCVN12151:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12151:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12151:2017 ISO 6581:2010 ANỐT HÓA NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN SO SÁNH CHỊU ÁNH SÁNG CỰC TÍM VÀ NHIỆT ĐỘ CỦA LỚP PHỦ ANỐT HÓA CÓ MÀU Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of the comparative

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12057:2017 (ASTM D 5232:13) về Chất thải - Phương pháp thử để xác định độ ổn định và khả năng phối trộn của vật liệu thải thể rắn, thể bán rắn hoặc thể lỏng

TCVN12057:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12057:2017,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12057:2017 ASTM D 5232:2013 CHẤT THẢI - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHỐI TRỘN CỦA VẬT LIỆU THẢI THỂ RẮN, THỂ BÁN RẮN HOẶC THỂ LỎNG Standard Test Method for Determining the Stability

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12007:2017 (ISO 5772:2015) về Ống mềm và hệ ống cao su và chất dẻo dùng cho hệ thống phân phối nhiên liệu đã xác định - Quy định kỹ thuật

TCVN12007:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12007:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12007:2017 ISO 5772:2015 ỐNG MỀM VÀ HỆ ỐNG CAO SU VÀ CHẤT DẺO DÙNG CHO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU ĐÃ XÁC ĐỊNH - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Rubber and plastic hoses and hose assemblies for measured fuel dispensing systems -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN I-1:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc - Phần 1: Phương pháp kiểm nghiệm thuốc (Gồm 201 tiêu chuẩn)

TCVNI-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNI-1:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1-1:2017 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM THUỐC (GỒM 201 TIÊU CHUẨN) Set of national standards for medicines - Part 1: General methods for quality control of medicines

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server251