Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 64/2017/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 7166 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12127:2017 (ISO 10469:2006) về Tinh quặng đồng sulfua - Xác định đồng - Phương pháp điện phân

TCVN12127:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12127:2017,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12127:2017 ISO 10469:2006 TINH QUẶNG ĐỒNG SULFUA - XÁC ĐỊNH ĐỒNG - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN Copper sulfide concentrates - Determination of copper - Electrogravimetric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12128:2017 (ISO 13291:2006) về Tinh quặng kẽm sulfua - Xác định kẽm - Phương pháp chiết dung môi và chuẩn độ EDTA

TCVN12128:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12128:2017,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12128:2017 ISO 13291:2006 TINH QUẶNG KẼM SULFUA - XÁC ĐỊNH KẼM - PHƯƠNG PHÁP CHIẾT DUNG MÔI VÀ CHUẨN ĐỘ EDTA Zinc sulfide concentrates - Determination of zinc - Solvent extraction and EDTA titrimetric

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12042:2017 (ISO 24761:2009/ Cor 1:2013) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Ngữ cảnh xác thực cho sinh trắc học

TCVN12042:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12042:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12042:2017 ISO 24761:2009/ COR 1:2013 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - NGỮ CẢNH XÁC THỰC CHO SINH TRẮC HỌC Information technology - Security techniques - Authentication context for biometrics Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12043:2017 về Khuôn dạng dữ liệu trao đổi mô tả sự cố an toàn mạng

TCVN12043:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12043:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12043:2017 KHUÔN DẠNG DỮ LIỆU TRAO ĐỔI MÔ TẢ SỰ CỐ AN TOÀN MẠNG The incident object description exchange format Lời nói đầu TCVN 12043:2017 được xây dựng trên cơ sở tài liệu RFC 5070 và RFC 6684 của Nhóm Đặc trách về

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11975:2017 (ISO 21047:2009) về Thông tin và tư liệu - Mã văn bản tiêu chuẩn quốc tế (ISTC)

TCVN11975:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11975:2017,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11975:2017 ISO 21047:2009 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - MÃ VĂN BẢN TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ (ISTC) Information and documentation - International Standard Text Code (ISTC) Lời nói đầu TCVN 11975:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 21047: 2009

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11840:2017 về Quy trình sản xuất hạt giống lúa lai

TCVN11840:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11840:2017,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11840:2017 QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT GIỐNG LÚA LAI Technical procedure for hybrid rice seed production Lời nói đầu TCVN 11840:2017 do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia - Cục Trồng trọt

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5756:2017 về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe máy

TCVN5756:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5756:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5756:2017 MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ VÀ XE MÁY Protective helmets for motorcycles and mopeds users Lời nói đầu TCVN 5756:2017 thay thế TCVN 5756:2001 và TCVN 6979:2001 TCVN 5756:2017 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

68

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11873:2017 về Muối (natri clorua) - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp đo quang sử dụng kẽm dibenzyldithiocarbamat

TCVN11873:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11873:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11873:2017 MUỐI (NATRI CLORUA) - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG - PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG SỬ DỤNG KẼM DIBENZYLDITHIOCARBAMAT Sodium chloride - Determination of copper content - Using zinc dibenzyldithiocarbamate

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11874:2017 về Muối (natri clorua) - Xác định hàm lượng asen - Phương pháp đo quang sử dụng bạc dietyldithiocarbamat

TCVN11874:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11874:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11874:2017 MUỐI (NATRI CLORUA) - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN - PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG SỬ DỤNG BẠC DIETYLDITHIOCARBAMAT Sodium chloride - Determination of arsenic content - Using silver diethylithiocarbamate

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

70

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11877:2017 về Muối (natri clorua) - Xác định các nguyên tố - Phương pháp đo phổ phát xạ quang học plasma cảm ứng cao tần (ICP-OES)

TCVN11877:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11877:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11877:2017 MUỐI (NATRI CLORUA) - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ PHÁT XẠ QUANG HỌC PLASMA CẢM ỨNG CAO TẦN (ICP-OES) Sodium chloride - Determination of elements - Inductively coupled plasma optical

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

71

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11878:2017 về Muối (natri clorua) - Xác định hàm lượng canxi và magie - Phương pháp đo thức chất edta

TCVN11878:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11878:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11878:2017 MUỐI (NATRI CLORUA) - X�C ĐỊNH H�M LƯỢNG CANXI V� MAGIE - PHƯƠNG PH�P ĐO THỨC CHẤT EDTA Sodium chloride - Determination of calcium and magnesium content - EDTA complexometric methods Lời n�i

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

72

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11876:2017 về Muối (natri clorua) - Xác định hàm lượng clorua - Phương pháp đo điện thế

TCVN11876:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11876:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11876:2017 MUỐI (NATRI CLORUA) - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLORUA - PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THẾ Sodium chloride - Determination of chloride content - Potentiometric method Lời nói đầu TCVN 11876:2017

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

73

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11923:2017 (ISO/TS 17728:2015) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Kỹ thuật lấy mẫu để phân tích vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

TCVN11923:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11923:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11923:2017 ISO/TS 17728:2015 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - KỸ THUẬT LẤY MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI Microbiology of the food chain - Sampling techniques

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

74

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11896:2017 (EN 233:2016) về Vật liệu dán tường dạng cuộn - Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN11896:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11896:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11896:2017 EN 233:2016 VẬT LIỆU DÁN TƯỜNG DẠNG CUỘN - GIẤY DÁN TƯỜNG HOÀN THIỆN, VẬT LIỆU DÁN TƯỜNG VINYL VÀ VẬT LIỆU DÁN TƯỜNG BẰNG CHẤT DẺO - YÊU CẦU KỸ THUẬT Wallcoverings in roll form - Specification for finished

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7959:2017 về Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông khí chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN7959:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7959:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7959:2017 BÊ TÔNG NHẸ- SẢN PHẨM BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP - YÊU CẦU KỸ THUẬT Lightweight concrete - Autoclaved aerated concrete products - Specification MỤC LỤC Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12103:2017 (ISO 16439:2014) về Thông tin và tư liệu - Phương pháp và thủ tục đánh giá tác động của thư viện

TCVN12103:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12103:2017,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12103:2017 ISO 16439:2014 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN Information and documentation - Methods and procedures for assessing the impact of libraries Mục lục Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12102:2017 (ISO 18626:2014) về Thông tin và tư liệu - Giao dịch mượn liên thư viện

TCVN12102:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12102:2017,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12102:2017 ISO 18626:2014 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - GIAO DỊCH MƯỢN LIÊN THƯ VIỆN Information and Documentation - Interlibrary Loan Transactions Lời nói đầu TCVN 12102:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 18626:2014 TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9030:2017 về Bê tông nhẹ - Phương pháp thử

TCVN9030:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9030:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9030:2017 BÊ TÔNG NHẸ - PHƯƠNG PHÁP THỬ Lightweight concrete - Test methods MỤC LỤC Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Thuật ngữ và định nghĩa 4  Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

79

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8891:2017 (ISO GUIDE 33:2015) về Mẫu chuẩn - Thực hành tốt trong sử dụng mẫu chuẩn

TCVN8891:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8891:2017,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8891:2017 ISO GUIDE 33:2015 MẪU CHUẨN - THỰC HÀNH TỐT TRONG SỬ DỤNG MẪU CHUẨN Reference materials - Good practice in using reference materials Mục lục Lời nói đầu Lời giới thiệu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8890:2017 (ISO GUIDE 30:2015) về Mẫu chuẩn - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN8890:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8890:2017,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8890:2017 ISO GUIDE 30:2015 MẪU CHUẨN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Reference materials - Selected terms and definitions Mục lục Lời nói đầu Lời giới thiệu 1  Phạm vi áp dụng 2  Thuật ngữ và định nghĩa 2.1

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server251