Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 64/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 178062 văn bản

181

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 589/-TTg điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nguyễn Văn Phương PHỤ LỤC (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh) Triển khai thực hiện Quyết định số 589/-TTg ngày 19/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và KCN Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

182

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020"

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020" NĂM 2017 Thực hiện Quyết định số 6703/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án "Nâng cao chất

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2017

183

Quyết định 64/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Long An ban hành

64/2010/QD-UBND,Quyết định 64 2010,Tỉnh Long An,Cấp giấy chứng nhận,Sửa đổi Quy định,Quyền sử dụng đất,Quyền sở hữu nhà ở,Tỉnh Long An,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2013

184

Quyết định 64/2010/QĐ-UBND quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

64/2010/QD-UBND,Quyết định 64 2010,Tỉnh An Giang,Quản lý nhà nước về giá,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 64/2010/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 06 tháng 12

Ban hành: 06/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

185

Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2007 về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

64/QD-UBND,Quyết định 64 2007,Tỉnh Lâm Đồng,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Thu phí bình tuyển,Thu phí công nhận cây mẹ,Thu phí công nhận cây đầu dòng,Vườn giống cây lâm nghiệp,Tỉnh Lâm Đồng,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Ban hành: 08/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2010

186

Quyết định 64/2010/QĐ-UBND ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

64/2010/QD-UBND,Quyết định 64 2010,Tỉnh Đồng Nai,Đơn giá đo đạc,Lập bản đồ địa chính,Đăng ký quyền sử dụng đất,Lập hồ sơ địa chính,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 20/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2010

187

Quyết định 64/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự thủ tục xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

64/2010/QD-UBND,Quyết định 64 2010,Tỉnh Bình Phước,Xuất nhập cảnh,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 64/2010/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 11 tháng 10

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2010

188

Quyết định 64/QĐ-QLD năm 2017 về danh mục 18 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 96 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

64/QD-QLD,Quyết định 64 2017,Cục Quản lý dược,Được cấp số đăng ký lưu hành,Đăng ký lưu hành,Danh mục thuốc,Danh mục thuốc nước ngoài ,Thuốc điều trị ung thư,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2017

189

Quyết định 64/2010/QĐ-UBND ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

64/2010/QD-UBND,Quyết định 64 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Phương tiện vận tải,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 64/2010/QĐ-UBND TP. Hồ Chí

Ban hành: 01/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

190

Quyết định 64/2010/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

64/2010/QD-UBND,Quyết định 64 2010,Tỉnh Nghệ An,Cán bộ công chức,Xã phường thị trấn,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 64/2010/QĐ-UBND Vinh, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2010

191

Quyết định 64/QĐ-TTg năm 2017 về thành lập Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

64/QD-TTg,Quyết định 64 2017,Thủ tướng Chính phủ,Đồng bằng sông Cửu Long,Chính sách phối hợp liên kết vùng ,Ban Chỉ đạo liên ngành,Phát triển kinh tế xã hội,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

192

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2016 rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

64/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/KH-UBND Thái Bình, ngày 28 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 28/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

193

Kế hoạch 64/KH-UBND về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Cà Mau trong năm 2016 và các năm tiếp theo

64/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/KH-UBND Cà Mau, ngày 09 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

194

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2016 về thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

64/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/KH-UBND Hòa Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

195

Kế hoạch 64/KH-UBND về thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2016 và dịp Tết nguyên đán 2017 do Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành

64/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/KH-UBND Cần Thơ, ngày 23 tháng 05 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

196

Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ban hành bảng Quy định về thu, quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

64/2009/QD-UBND,Quyết định 64 2009,Tỉnh Quảng Ngãi,Bản quy định,Thu quản lý sử dụng,Thu thủy lợi phí,Tỉnh Quảng Ngãi,Thu tiền nước,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2010

197

Quyết định 64/2009/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

64/2009/QD-UBND,Quyết định 64 2009,Tỉnh Gia Lai,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Báo cáo đánh giá tác động môi trường,Phí thẩm định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2010

198

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2016 phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

64/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/KH-UBND Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

199

Quyết định 64/2009/QĐ-UBND về Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

64/2009/QD-UBND,Quyết định 64 2009,Tỉnh Tây Ninh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 64/2009/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 16 tháng 12 năm

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2011

200

Quyết định 64/2009/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn; nhân dân vùng biên giới và đồng bào có đạo từ năm 2009 đến năm 2012” trên địa bàn tỉnh Long An (Đề án 1-37)

64/2009/QD-UBND,Quyết định 64 2009,Tỉnh Long An,Tuyên truyền pháp luật,Tuyên truyền pháp luật nông thôn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2009/QĐ-UBND

Ban hành: 23/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69