Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 64/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 43895 công văn

141

Công văn 4498/VPCP-KGVX năm 2017 thực hiện Quyết định 695/-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

4498/VPCP-KGVX Thực hiện số 695/-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện Quyết định số 695/-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 03/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

142

Công văn 2747/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Quyết định 49/2011/-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 2747/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Quyết định số 49/2011/-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Trả lời công văn số 602/HQLS-GSQL ngày 23/3/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Quyết định số 49/2011/-TTg ngày 01/9/2011 quy định lộ trình áp

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

143

Công văn 11630/VPCP-NN năm 2017 về báo cáo kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực trạng đời sống, sản xuất của người dân tái định cư dự án thủy điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

2723/VPCP-TKTB ngày 09 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, trong đó có vấn đề liên quan đến thẩm quyền phê duyệt dự án tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng ủy quyền cho các tỉnh phê duyệt Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy điện có tổng mức vốn đầu tư

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

144

Công văn 1166/BGDĐT-CNTT năm 2017 triển khai Quyết định 117/-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1166/BGDĐT-CNTT V/v triển khai Quyết định số 117/-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 117/-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

145

Công văn 257/UBDT-DTTS năm 2017 thực hiện Quyết định 2561/-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

thực hiện Quyết định số 2561/-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 31/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2561/-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong

Ban hành: 21/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

146

Công văn 1606/TCHQ-CNTT năm 2017 thực hiện Quyết định 33/2016/-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 1606/TCHQ-CNTT V/v triển khai thực hiện số 33/2016/-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thực hiện quy định tại Khoản 9 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ về việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử, ngày 19/8/2016

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

147

Công văn 2391/BGTVT-MT năm 2017 thực hiện Quyết định 49/2011/-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số: 2391/BGTVT-MT V/v thực hiện Quyết định số 49/2011/-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; - Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam; - Các công ty: Cổ phần ô tô TMT, TNHH ô tô

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

148

Công văn 1018/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc áp dụng Quyết định 3914/-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 1018/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc áp dụng Quyết định số 3914/-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc áp dụng Quyết định số 3914/-BCT ngày 29/9/2016 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan có ý

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2017

149

Công văn 1152/VPCP-KSTT năm 2017 triển khai Quyết định 09/2015/-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 1152/VPCP-KSTT V/v triển khai Quyết định số 09/2015/-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo số 6115/BC-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2016 về kết quả thực hiện Quyết định số 09/2015/-TTg ngày

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2017

150

Công văn 0214/TCNL-KHCN năm 2017 thực hiện Quyết định 78/2013/-TTg do Tổng cục Năng lượng ban hành

--------------- Số: 0214/TCNL-KHCN V/v thực hiện Quyết định 78/2013/-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Cục Giám sát Quản lý về Hải quan Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Tổng cục Năng lượng nhận được Công văn số 40/GSQL-GQ1 ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Cục Giám sát Quản lý về

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

151

Công văn 12935/SXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, giá khách sạn, loại tiêu chuẩn 1 sao (móng cọc loại L≤15m) phần xây dựng công trình = 5.549.000 đồng/m2. - Chỉ số giá xây dựng công trình khách sạn năm 2017 là 102,37% (cột 3

Ban hành: 10/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

152

Công văn 5243/BTNMT-TCMT năm 2017 về báo cáo thực hiện Quyết định 1216/-TTg và 166/-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2017 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số: 5243/BTNMT-TCMT V/v báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 1216/-TTg và Quyết định số 166/-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2017 Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân

Ban hành: 04/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

153

Công văn 5705/KH-UBND năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đương chức và cán bộ quy hoạch (nhiệm kỳ 2020-2025) giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Bến Tre ban hành

5705/KH-UBND,Công văn 5705 2017,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5705/KH-UBND Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2017

154

Công văn số 2017/TM-XNK ngày 18/11/2002 của Bộ Thương mại về việc quá cảnh hàng hóa

2017/TM-XNK,Công văn 2017 2002,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2017/TM-XNK V/v quá cảnh hàng hóa Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2002 Kính gửi: Công ty Xuất nhập khẩu Đen Nưa Trả lời đơn xin quá cảnh

Ban hành: 18/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

155

Công văn 2189/SXD-KTXD năm 2021 điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

1 Nhà kho, nhà xưởng, bao gồm các loại công trình: a) STT từ 16 đến 18 của Bảng giá ban hành theo 22/2019/- UBND; b) Từ Bảng 15 đến 25, từ Bảng 36 đến 41 suất vốn đầu tư xây dựng công trình ban hành theo số 65/-BXD;… 103,51 102,64 99,42 102,39

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

156

Công văn 1792/TTg-CN năm 2017 về đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định 09/2007/-TTg và 86/2010/-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/2007/-TTg. 9. UBND tỉnh Kiên Giang (Công văn số 1237/UBND-KTTH ngày 04/8/2017) về đề nghị tiếp tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/-TTg đối với nhà, đất của Công an tỉnh Kiên Giang. 10. UBND tỉnh An Giang (Công văn số 1373/UBND-KTTH ngày 09/9/2017) về đề nghị tiếp tục bán tài sản trên đất,

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

157

Công văn 12799/VPCP-ĐMDN năm 2018 về rà soát việc triển khai Quyết định 31/2017/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 12799/VPCP-ĐMDN V/v rà soát việc triển khai Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6872/BKHĐT-PTDN ngày 28 tháng 9 năm 2018) và ý kiến các Bộ: Xây dựng (công văn số

Ban hành: 31/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

158

Công văn 7092/BNN-KTHT năm 2017 về rà soát, làm rõ nội dung của đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Giai đoạn 2021-2025 tiếp tục đầu tư các hạng mục hỗ trợ phát triển sản xuất còn lại và những công trình cơ sở hạ tầng cấp thiết có vai trò quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc theo đúng tinh thần

Ban hành: 25/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2017

159

Công văn 14785/BTC-NSNN năm 2017 về kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi do Bộ Tài chính ban hành

thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có văn bản số 2208/UBND-KT ngày 7/8/2017 và văn bản số 853/UBND-KT ngày 30/3/2017 đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

160

Công văn 1838/UBND-CNXD năm 2017 về công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng và dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1838/UBND-CNXD,Công văn 1838 2017,Tỉnh Hòa Bình,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1838/UBND-CNXD V/v công bố bộ đơn giá xây dựng công

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94