Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 64/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 43950 công văn

101

Công văn số 747/TTg-KG về việc báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" và một số đề xuất, kiến nghị thực hiện Kế hoạch trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

747/TTg-KG,Công văn 747 2007,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 747/TTg-KG V/v báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về việc phê

Ban hành: 13/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2008

102

Công văn 2017/BHXH-GĐYT hướng dẫn bổ sung và giải quyết vuớng mắc trong thực hiện danh mục thuốc mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2017/BHXH-GDYT,Công văn 2017 2008,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Danh mục thuốc mới ,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2017/BHXH-GĐYT V/v:

Ban hành: 03/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2012

103

Công văn số 2017/TCT-CS về việc xử lý vướng mắc trong xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

2017/TCT-CS,Công văn 2017 2008,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 2017/TCT-CS V/v xử lý vướng mắc trong xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Ban hành: 26/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2008

104

Công văn số 1835BKH/KTĐN ngày 01/04/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp hành Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ

phủ, để khắc phục những tồn tại nêu trên trong công tác quản lý viện trợ PCPNN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan Trung ương của các đoàn thể nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định viện trợ PCPNN kèm theo Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 01/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

105

Công văn 1285/KH-UBND năm 2017 điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

1285/KH-UBND,Công văn 1285 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1285/KH-UBND Lâm Đồng, ngày 08 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

106

Công văn 8752/TCHQ-GSQL năm 2015 về thẩm quyền quyết định tại khoản 4 Điều 64 Luật Hải quan hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 8752/TCHQ-GSQL V/v thẩm quyền quyết định tại khoản 4 Điều 64 Luật Hải quan Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng. Trả lời công văn số 5995/HQHP-GSQL ngày 12/8/2015 về việc thẩm quyền quyết định tại

Ban hành: 24/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

107

Công văn số 6328 BKH/KTĐN ngày 03/10/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nhắc nhỏ việc chấp hành nghiêm chỉnh Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ

6328BKH/KTDN,Công văn 6328BKH 2002,Bộ Kế hoạch và Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 6328 BKH/KTĐN V/v: nhắc nhở việc chấp hành nghiêm chỉnh Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng

Ban hành: 03/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

108

Công văn 6551/TCHQ-GSQL năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

109

Công văn 1558/GSQL-GQ1 năm 2017 về thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số: 1558/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Công ty TNHH SX và XK nông sản Đakao; (Đ/c: 130 Điện Biên Phủ, Q.1, TP. Hồ Chí Minh) - Công ty TNHH Rochdale Spears. (Đ/c: khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa,

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

110

Công văn 2588/BTP-PBGDPL năm 2017 triển khai Quyết định 705/-TTg Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 do Bộ Tư pháp ban hành

2588/BTP-PBGDPL V/v triển khai Quyết định số 705/-TTg ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 25/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

111

Công văn 373/BTTP-CC năm 2015 thực hiện khoản 1 Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP do Bộ Tư Pháp ban hành

Số: 373/BTTP-CC V/v thực hiện khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp Cục Bổ trợ tư pháp nhận được Công văn số 291/STP-BTTP ngày 31/3/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp hỏi về việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều

Ban hành: 18/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

112

Công văn 5087/BCT-TCLN năm 2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định 11/2017/QĐ-TTg cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời do Bộ Công thương ban hành

5087/BCT-TCNL V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện

Ban hành: 09/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2017

113

Công văn 6667/TCHQ-GSQL năm 2018 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

6667/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh; - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Trả lời công văn số 3124/HQHCM-GSQL ngày 30/10/2018 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và công văn

Ban hành: 14/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2018

114

Công văn 11903/UBND-VP năm 2017 về áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

tài nguyên theo quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh. b) Từ ngày 01/10/2017 về sau: - Đối với các loại tài nguyên có mức giá quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh (áp dụng năm 2017) phù hợp với Khung giá của Bộ Tài chính: Áp dụng mức giá quy định tại số

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2018

115

Công văn 2124/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Nghị định 24/2017/NĐ-CP và Quyết định 957/-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 2124/TCHQ-TXNK V/v thực hiện nghị định số 24/2017/NĐ-CP và quyết định số 957/-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được các văn bản sau: 1. Nghị định số 24/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày

Ban hành: 30/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

116

Công văn 7688/UBND-TC năm 2017 về tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

7688/UBND-TC,Công văn 7688 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7688/UBND-TC V/v: Tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2017

117

Công văn 5204/UBND-KGVX năm 2017 về triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020

Số: 5204/UBND-KGVX V/v triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố; - Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu Tư, Lao động Thương binh và

Ban hành: 18/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

118

Công văn 2017/BNN-KL hướng dẫn Quyết định 44/2006/-BNN về Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 2017/BNN-KL V/v hướng dẫn một số điểm trong Quyết định số 44/2006/-BNN. Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2006 Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, - Các Vườn Quốc gia trực thuộc Bộ Nông

Ban hành: 11/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2010

119

Công văn 4350/UBND-KGVX năm 2017 về phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn Thành phố Hà Nội

4530/UBND-KGVX V/v phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; - Sở Lao động Thương binh và Xã hội; - Sở Quy hoạch - Kiến trúc; - Sở Tài nguyên và Môi trường;

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2017

120

Công văn 4530/UBND-KGVX năm 2017 phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn Thành phố Hà Nội

4530/UBND-KGVX,Công văn 4530 2017,Thành phố Hà Nội,Giải quyết tranh chấp lao động,Tranh chấp lao động,Phòng ngừa tranh chấp lao động ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104