Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 64/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 44009 công văn

21

Công văn 64/BXD-QLN trả lời Công văn 170/CT-KTTT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ do Bộ Xây dựng ban hành

64/BXD-QLN,Công văn 64 2011,Bộ Xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 64/BXD-QLN V/v: Trả lời công văn số 170/CT-KTTT ngày 02/6/2011 của Công ty CP đầu tư phát

Ban hành: 15/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2011

22

Công văn 64/BXD-KTXD về điều chỉnh giá nhiên liệu trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

64/BXD-KTXD,Công văn 64 2011,Bộ Xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Điều chỉnh giá nhiên liệu ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá nhiên liệu trong hợp đồng

Ban hành: 11/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2011

23

Công văn 64/BXD-KHCN về cấp mã số phòng thí nghiệm LAS-XD do Bộ Xây dựng ban hành

64/BXD-KHCN,Công văn 64 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 64/BXD-KHCN V/v: cấp mã số phòng thí nghiệm LAS-XD. Hà Nội, ngày 23 tháng 02

Ban hành: 23/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2011

24

Công văn 64/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng xăng dầu tạm nhập, tái xuất do Tổng cục Thuế ban hành

64/TCT-CS,Công văn 64 2011,Tổng cục Thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/TCT-CS V/v: thuế GTGT đ/v hàng xăng dầu tạm nhập, tái xuất.

Ban hành: 06/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2011

25

Công văn 64/VP năm 2007 đính chính Nghị quyết 29/2007/NQ-HĐND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

64/VP,Công văn 64 2007,Tỉnh Khánh Hòa,Giáo dục HĐND TỈNH KHÁNH HÒA VĂN PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/VP V/v đính chính Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của HĐND tỉnh

Ban hành: 10/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

26

Công văn 64/GSQL-GQ3 năm 2014 thủ tục hải quan hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

64/GSQL-GQ3,Công văn 64,Cục Giám sát quản lý về hải quan,thủ tục hải quan miễn thuế,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2014

27

Công văn 64/BXD-VLXD áp dụng công nghệ lò vòng cải tiến để nung gạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

64/BXD-VLXD,Công văn 64 2010,Bộ Xây dựng,Công nghệ lò vòng cải tiến ,Nung gạch xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 64/BXD-VLXD V/v: áp dụng công nghệ lò vòng cải tiến để

Ban hành: 08/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2010

28

Công văn 7801/UBND-NC năm 2017 về đính chính Quyết định 29/2017/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành

10 năm 2017 Kính gửi: - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ngày 29/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

29

Công văn 12834/VPCP-KGVX năm 2017 về điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 64/2013/NĐ-CP, 93/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 12834/VPCP-KGVX V/v điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP, Nghị định số 93/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 3843/BKHCN-PC ngày 15 tháng 11 năm

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

30

Công văn 5978/UBND-VH năm 2017 đính chính Quyết định 60/2017/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

5978/UBND-VH,Công văn 5978 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5978/UBND-VH V/v đính chính Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

31

Công văn 64/BXD-HĐXD thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Xây dựng chung cư 129 – Ban Cơ yếu Chính phủ tại số 51, phố Quan Nhân do Bộ Xây dựng ban hành

64/BXD-HDXD,Công văn 64 2010,Bộ Xây dựng,Cấp giấy chứng nhận đầu tư,Dự án Xây dựng chung cư 129 ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 64/BXD-HĐXD V/v: Thẩm tra cấp giấy CNĐT dự án

Ban hành: 14/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

32

Công văn 64/BXD-KTXD hướng dẫn Thông tư 09/2008/TT-BXD về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

64/BXD-KTXD,Công văn 64 2010,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá,Điều chỉnh hợp đồng xây dựng,Biến động giá,Biến động giá nguyên liệu,Biến động giá nhiên liệu liệu,Biến động giá vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2010

33

Công văn 2868/UBND-KT năm 2017 về đính chính Quyết định 08/2017/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

2868/UBND-KT,Công văn 2868 2017,Tỉnh Bạc Liêu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2868/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

34

Công văn 2025/UBND-TH năm 2017 đính chính Quyết định 06/2017/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

2025/UBND-TH,Công văn 2025 2017,Tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2025/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

35

Công văn 64/CHC-CSPT về cung cấp thông tin chất Hydrogen peroxide (H2O2) do Cục Hóa chất ban hành

64/CHC-CSPT,Công văn 64 2010,Cục Hóa chất,Cung cấp thông tin,Chất Hydrogen peroxide,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC HÓA CHẤT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 64/CHC-CSPT V/v cung cấp thông tin

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2010

36

Công văn 64/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án yêu cầu GEF tài trợ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

64/TTg-QHQT,Công văn 64 2010,Thủ tướng Chính phủ,Dự án yêu cầu GEF tài trợ ,Danh mục Dự án yêu cầu GEF tài trợ ,Đề án Xử lý ô nhiễm môi trường ,Xử lý ô nhiễm môi trường,Những điểm nóng ô nhiễm nặng dioxin ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

37

Công văn 64/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

64/TCT-CS,Công văn 64 2010,Tổng cục Thuế,Ưu đãi tiền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 64/TCT-CS V/v ưu đãi tiền sử dụng đất Hà

Ban hành: 07/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2010

38

Công văn số 64/BXD-VLXD về việc bổ sung đối tác xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, thông luồng cảng Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Xây dựng ban hành

64/BXD-VLXD,Công văn 64 2009,Bộ Xây dựng,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 64/BXD-VLXD V/v: Bổ sung đối tác xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét,

Ban hành: 29/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2009

39

Công văn số 64/BXD-QLN về việc thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo qui định tại Quyết định 117/2007/-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

64/BXD-QLN,Công văn 64 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 64/BXD-QLN V/v: Thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo

Ban hành: 11/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

40

Công văn số 64/BXD-KTXD về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

64/BXD-KTXD,Công văn 64 2009,Bộ Xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 64/BXD-KTXD V/v: Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí xây dựng công trình. Hà

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69