Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 64/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 43979 công văn

201

Công văn 4962/BNV-ĐT năm 2017 về bồi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định 1600/-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

xã năm 2018 thực hiện số 1600/-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Quyết định số 1600/-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn

Ban hành: 14/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

202

Công văn 3891/BHXH-BT về cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 theo Quyết định 582/-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3891/BHXH-BT V/v cấp thẻ BHYT năm 2017 theo Quyết định số 582/-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định số 582/-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, xã khu vực

Ban hành: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

203

Công văn 8471/VPCP-KSTT năm 2017 về xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 114/2006/-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

định thay thế Quyết định số 114/2006/-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Nội vụ; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Quyết định thay

Ban hành: 11/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2017

204

Công văn 3297/LĐTBXH-PC năm 2017 triển khai Quyết định 846/-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

3297/LĐTBXH-PC V/v triển khai Quyết định số 846/-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017 Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện ở các bộ, ngành, địa phương năm 2017 (Quyết

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2017

205

Công văn 4917/TCHQ-GSQL năm 2017 địa điểm làm thủ tục nhập khẩu tôn màu theo Quyết định 1931/-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

4917/TCHQ-GSQL V/v địa điểm làm thủ tục nhập khẩu tôn màu theo Quyết định số 1931/-BCT Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến địa điểm làm thủ tục tôn màu áp dụng biện pháp tự

Ban hành: 25/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

206

Công văn 2946/LĐTBXH-PC năm 2017 triển khai Quyết định 45/2016/-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 2946/LĐTBXH-PC V/v triển khai Quyết định số 45/2016/-TTg ngay 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ; - Trung tâm Thông

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

207

Công văn 633/UBDT-KHTC năm 2017 tạm ứng kinh phí thực hiện Quyết định 59/-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

V/v tạm ứng kinh phí thực hiện Quyết định số 59/-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài chính Thực hiện Quyết định số 59/-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2017

208

Công văn 7059/VPCP-KTTH năm 2017 tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Quyết định 53/2013/-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

gỡ vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 53/2013/-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường. Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 2084/TTr-BNG ngày 08 tháng 6 năm 2017 về một số vướng mắc trong quá trình thực

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

209

Công văn 614/UBDT-KHTC năm 2017 tạm ứng kinh phí thực hiện Quyết định 59/-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số: 614/UBDT-KHTC V/v tạm ứng kinh phí thực hiện Quyết định số 59/-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài chính Thực hiện Quyết định số 59/-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

210

Công văn 2637/LĐTBXH-HTQT năm 2017 đôn đốc triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế theo Quyết định 145/-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

--------------- Số: 2637/LĐTBXH-HTQT V/v đôn đốc triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế theo Quyết định số 145/-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 20/01/2016, Thủ tướng

Ban hành: 28/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

211

Công văn 3996/TCHQ-GSQL năm 2017 hướng dẫn Quyết định 1931/-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 3996/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn Quyết định số 1931/-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 31/5/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1931/-BCT (sau đây gọi là Quyết định 1931) áp dụng biện pháp tự vệ

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2017

212

Công văn 5434/BGTVT-KCHT năm 2017 thực hiện Quyết định 994/-TTg về lập lại hành lang an toàn đường sắt, đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

--------------- Số: 5434/BGTVT-KCHT V/v thực hiện Quyết định số 994/-TTg của Chính phủ về việc lập lại HLAT đường sắt, đường bộ. Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Thực hiện Thông báo Kết luận số 166/TB-VPCP ngày

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

213

Công văn 3410/TCHQ-TXNK năm 2017 về hoàn trả tiền thuế tự vệ theo Quyết định 3914/-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 3410/TCHQ-TXNK V/v hoàn trả tiền thuế tự vệ theo Quyết định 3914/-BCT của Bộ CT Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: - Tổng hội cơ khí Việt Nam; (N2-3.310 Số 2 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - Công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức.

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

214

Công văn 5043/VPCP-CN năm 2017 thực hiện lộ trình theo Quyết định 49/2011/-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

5043/VPCP-CN V/v thực hiện lộ trình theo Quyết định số 49/2011/-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam,

Ban hành: 17/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

215

Công văn 436/TTg-CN năm 2017 thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo qui định tại Quyết định 49/2011/-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 436/TTg-CN V/v thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo qui định tại Quyết định số 49/2011/-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Công an. Xét đề nghị của Bộ giao thông vận tải (công văn số

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

216

Công văn 2353/VPCP-TCCB năm 2017 xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 06/2013/-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 06/2013/-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Nội vụ; - Bộ Tư pháp; - Bộ Thông tin và Truyền thông. Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2352/PTr-TCCB ngày 06 tháng 3

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

217

Công văn 993/BVHTTDL-BQTG năm 2017 xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 88/-TTg do Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

--------------- Số: 993/BVHTTDL-BQTG V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 88/-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ngày 20/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

218

Công văn 905/LĐTBXH-PC năm 2017 đôn đốc thực hiện pháp điển các Đề mục theo Quyết định 761/-LĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- Số: 905/LĐTVXH-PC V/v đôn đốc triển khai thực hiện pháp điển các Đề mục theo Quyết định 761/-LĐTBXH ngày 03/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (lần 3) Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017 Kính

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

219

Công văn về việc hướng dẫn thi hành NĐ số 64/1998/NĐ-CP

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1510/CV-TCCB NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/1998/NĐ-CP Ngày 17/8/1998, đã ban hành Nghị định số 64/1998/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh chống tham nhũng, Ngân hàng Nhà nước Trung ương sao gửi Nghị định trên để các đơn vị trong toàn ngành nghiên

Ban hành: 13/11/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

220

Công văn 712/TCT-KK năm 2017 triển khai và giới thiệu nội dung mới của Quyết định 2845/-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 712/TCT-KK V/v triển khai và giới thiệu các nội dung mới của Quyết định số 2845/-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2845/-BTC quy định phân công cơ quan thuế quản lý

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11